AB’yle 18 Mart mutabakatı uygulanmaya başlarken

AB’yle 18 Mart mutabakatı uygulanmaya başlarken

portresi_kursude_bayrakla

 

Onur Öymen
4.4.2016

 

Yunan Adalarından ilk sığınmacı kafilesi Türkiye’ye geri gönderildi. İlk gelenler arasında Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden göç edenler de var.

Geri kabul karşılığında Türkiye’den aynı sayıda göçmenin Avrupa’ya gönderileceği söylenmişti. Oysa, 18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Ortak Bildirgesine bakıldığında, Yunan Adalarından Türkiye’ye geri gönderilen her Suriyeli sığınmacıların karşılığında Türkiye’den AB’ye Suriyeli bir sığınmacının gönderileceği kaydedildiği görülüyor.

Yani, öbür ülkelere mensup sığınmacıların karşılığında Türkiye’den AB’ye hiçbir sığınmacı gönderilemeyecek. Bu durumda , bugün başlayan uygulamanın sonucunda Türkiye’deki sığınmacıların sayısında azalış değil, artış olacak. 

AB’nin kabul edeceği toplam göçmen sayısında 18.000 kişilik yer kalmış. Mutabakata göre, bunun üzerine en çok 54.000 Suriyeli sığınmacı daha kendilerini gönüllü olarak kabul edecek AB ülkesi bulunursa o ülkelere gönderilecek.

Türkiye’den alınacak sığınmacıların toplam sayısı böylece 72.000’i aşmayacak. Yunanistan’dan dönenlerin sayısı bundan daha fazla olduğu takdirde, bu mutabakat sona erdirilecek. Şimdiye kadar Türkiye’nin kabul ettiği 2,7 milyon sığınmacının yanında bu çok mütevazı bir sayı.

  • Özetle bu mutabakat Yunanistan üzerindeki sığınmacı baskısını hafifletecek,
    ancak, Türkiye’nin yükünü azaltmayacak, hatta arttıracak. 

Türkiye’nin bütün bu özverilerine karşı, daha önce açıklandığı gibi Türk vatandaşlarına Haziran ayından başlayarak vize bağışıklığı sağlanacak mı? Bunun da güvencesi yok. Türkiye, AB’nin koyduğu bütün koşulları yerine getirse bile, uzlaşma metninde yer alan tek vaat, AB’nin vize bağışıklığı sağlanması konusunda AB Parlamentosu’na ve AB Konseyi’ne son karar için öneride bulunacak olmasından ibaret.

AB’nin Türkiye’ye vadettiği 3 milyar Avro‘nun Türkiye’de geçici sığınma hakkı tanınanlara bundan sonra sağlık, eğitim, altyapı ve gıda gibi alanlarda yapılacak harcamalar için kullanılacağı anlaşılıyor. Bu para tümüyle harcanırsa, ancak o zaman AB 2018 yılına dek ikinci bir 3 milyar Avroyu tahsis edecek.

Uzlaşma belgesinden anlaşıldığına göre, Türkiye’nin şimdiye dek yaptığı ve 10 milyar Dolara ulaşan harcamaların telafisi için AB herhangi bir katkıda bulunmayacak.

Türkiye’nin talep ettiği beş müzakere başlığının yerine şimdilik yalnızca bir başlığın açılması öngörülüyor.

Gene Türkiye’nin önerdiği Suriye içindeki güvenilir bölgeler konusunda Türkiye’yle birlikte çalışılacağı yolundaki muğlak ifadelerin dışındaki hiçbir somut ifade metinde yer almıyor.

Aynı biçimde, terörizmle mücadele konusunda AB ülkelerinin ‘şimdiye dek verdikleri desteğin süreceği’ gibi içeriksiz bir ifade biçimi benimsenmiş.

Bütün bu gerçekler ortadayken bugün uygulanmasına başlanan 18 Mart 2016 tarihli mutabakatın Türkiye hesabına bir başarı sayılması ve Türkiye-AB ilişiklerinde anlamlı bir ilerlemenin işareti olarak görülmesi mümkün değildir.

Sayın Başbakanın ifade ettiği gibi, Brüksel’de bir Kayseri pazarlığı yapılmış, ancak verdiğinden çok almasıyla ünlü Kayserili tüccarlar rolünü Türkiye değil AB üstlenmiştir. AB belki de ilk kez Türkiye’ye karşı ricacı duruma düşmüş, ancak bu fırsat değerlendirilememiştir. Böyle durumlarda, Kayseri usulü pazarlıktan çok Lozan usulü kararlı mücadelenin gerekli olduğu bir kere daha anlaşılmıştır.

Saygılar, sevgiler.
04 Nisan 2016

===============================================

Dostlar,

Tam anlamıyla nefis bir irdeleme değil mi??
Çok kıdemli ve birikimli, nitelikli, yurtsever – ATATÜRKÇÜ bir diplomatın çözümlemesi.

Bunca beceriksiz bir siyasal iktidar Türkiye’ye AKP öncesi gelmemişti. İşin acısı, gitmeyi de bilmiyorlar, ya da bizler göndermeyi bilmiyoruz ve her geçen gün Türkiye giderimsiz (telafisiz) bedeller ödüyor.. Çok yazık olmuştur çoook.. 3 milyonu bulan Suriyeli göçmen – sığınmacı ülkemize altından kalkılmaz ve uzun erimli ağır sorunlar yükleyecektir, yüklemektedir. İnsan sormadan edemiyor… Bu bezirgan pazarlığının ardından hangi Çapanoğlu çıkacaktır? AKP neye ve neyin yatırımını yapmaktadır?? Türkiye’de varlıkları 5 yılı geçen ve Vatandaşlık verilmeye başlanan sığınmacılar seçimlerde AKP için yeni oy deposu mu yapılacaktır??

Türkiye’nin elden gelen hızla, bu aciz ve ülkemize çok zararlı AKP yönetiminden kurtulması gerek..

Sevgi ve saygı ile.
05 Nisan 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir