Türkiye Barolar Birliği : Çevrecileri “Düşman” İlan Edenlere Sesleniyoruz..

tbb_logosu
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KENT VE ÇEVRE KOMİSYONU
BASIN AÇIKLAMASI

02.04.2016

SİZİN GELECEK KUŞAKLARIMIZIN YAŞAM HAKKINI
SİZE KARŞIN SAVUNUYORUZ

1. Türkiye’deki çevresel kıyım ve tahribat artık saklanamaz bir gerçektir.
2. Yale Üniversitesi tarafından hazırlanan 2016 yılı Çevresel Performans İndeksi’nde Türkiye, tahribatın en yüksek olduğu ülkelerden biridir.
3. Hal böyleyken; görevi çevreyi korumak olan Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı;
çevreyi koruma duyarlığı ile davranan ve ÇED raporlarına karşı dava açan vatandaşları, “yatırım düşmanı” ilan etmiştir.
4. Bir ülkenin suyu, havası, toprağı, tüm doğal ve kültürel değerleri o ülkenin zenginliğidir. Başlanacak her maden projesinde, yapılacak her inşaatta, kısacası “yatırım” diye adlandırılan
her işte bu değerlere verilecek zarar mutlaka hesap edilmelidir. Birtakım şirketlerin kısa vadeli kârları uğruna koskoca bir toplumun geleceği karartılamaz.
5. Şunu iyi bilelim; Havasını, suyunu, toprağını kirlettiğimiz, ağaçlarını kestiğimiz, betonlaştırdığımız, altını üstüne getirdiğimiz bir ülke giderek yaşanabilir olmaktan çıkar. Yurttaşlarımıza on yıllarca iş ve istihdam sağlayacak kalıcı yatırımcılar açısından da çekiciliği kalmaz.
6. Anayasa’nın 56. maddesine göre sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak herkesin hakkıdır. Çevreyi korumak ve kirlenmesini önlemek ise devletin ve vatandaşların ödevidir.
Anayasa’nın 36. maddesindeki hak arama özgürlüğüne dayanarak, dava açan yurttaşlar, onların avukatları, TBB ve Barolarımızın çevre komisyonları işte bu “çevre hakkı ve ödevi”nin gereğini yerine getirmektedirler.
7. Daha dünyaya gelmemiş gelecek kuşaklar adına çevreyi korumak için hiçbir maddi kaygı gütmeden çırpınan bu insanların “düşman” olarak ilan edilmesi, büyük bir haksızlıktır.
8. Çevre hak ve ödevlerini yerine getirenlerin üzerine gazla, copla gidilmesi kabul edilemez.

Sayın Bakan’ın, çevrenin talan edilmesinin önünde kalan tek kısmi engel olan ÇED raporunun etrafından dolanılmasını sağlayacak yasa hazırlıklarını işaret eden açıklaması dehşet vericidir. ÇED raporlarını iptal eden mahkemelere gözdağı anlamına gelecek açıklamalar ve çevre davalarını açan avukatlara uygulanan baskı amaçlı vergi incelemeleri, Anayasa’nın ve
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin çok sayıda maddesini aynı anda ihlal etmektedir.

Buradan çevreyi katletmeye hevesli olanlara ve çevreyi korumak için çabalayanlara
baskı uygulayanlara sesleniyoruz:

 • Türkiye Barolar Birliği, Barolar ve Avukatlar, sizin gelecek kuşaklarınızın da yaşam hakkı için mücadele ediyor. Size karşın!

  TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KENT ve ÇEVRE KOMİSYONU

  ===========================================

  Dostlar,

  Türkiye Barolar Birliği‘ne bu açıklaması ve duruşu için gerçekten çooook teşekkür borçluyuz.

  Biz de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Halk (Toplum) Sağlığı – Koruyucu Hekimlik derslerimizde bu konuları işliyoruz. Çevre ve İnsan Sağlığı, Atıklar ve Zararsızlaştırılması,
  Gıda ve Su Hijyeni, Sağlık Hukuku derslerimizde Anayasanın 56. maddesini özellikle vurguluyoruz..

  Son olarak Cerattepe direnişi, öncesinde ise Sinop Akkuyu ve Mersin Gülnar nükleer güç santralleri ile ilgili olarak yazdığımız yazılarda Anayasa md. 56’daki açık yetki ve ödevi sitemizde açık açık işledik ve CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu da bu temaları konuşmalarında kullandı.

  Anayasa’nın 56. maddesine göre sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak herkesin hakkıdır. Çevreyi korumak ve kirlenmesini önlemek ise devletin ve vatandaşların ödevidir.

  AKP iktidarının kamuoyunun duyarlıklarına özenli ve saygılı olması, demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez gereğidir. Çevre Yasası‘na dayalı olarak çıkarılan ve uluslararası
  çevre hukuku gereği olan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporu hakkında Yönetmelikte değişiklik yaparak etkisiz kılmak gibi girişimleri düşünmek bile hukuka, çevreye, bilime, demokrasiye açık saygı kusurudur.

 • Çevreye sahip çıkanlar asla yatırım düşmanı değiller..
  Ama AKP’nin çevre ve halk düşmanı, sermaye hizmetkarı olduğu apaçık ortaya çıkmıştır..

  Çok yazık, çok…

  Sevgi ve saygı ile.
  04 Nisan 2016, Ankara


  Dr. Ahmet SALTIK
  www.ahmetsaltik.net
  profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir