Bekar adam hizmetçisiyle evlenirse milli gelir düşer

Bekar adam hizmetçisiyle evlenirse milli gelir düşer

portresi

 

Ege CANSEN
SÖZCÜ, 2.4.16

Başlıktaki söz, gelmiş geçmiş tüm iktisat kitapları arasında en çok satılanın yazarı, hepimizin iktisat hocası Nobel ödülü sahibi Samuelson’a aittir. Milli gelir hesaplanırken, ev içinde yaratılan “katma değer”in nasıl ölçüleceği çözülmemiş bir sorundur. Evinde kadın hizmetçi çalıştıran bir bekâr erkeğin, ona ödediği aylık, milli gelir toplamını artırır. Aynı kadın, yanında çalıştığı erkekle evlenirse, (neticede erkeğe daha pahalıya mal olsa da) aylık ücret almaz. O zaman hizmetçi kadının aldığı aylık kadar milli gelir düşer. Sadece karının değil, kocanın da evde yarattığı katma değerler, belli kabullerle milli gelire dâhil edilmektedir. Ama ölçüm yetersizdir.

Nasıl oldu da %4 büyüdük??

Bir avukat dostum “fiili gerçekle, hukuki gerçek aynı değildir” diye beni ikaz etti. Ben de sizleri milli gelir muhasebesinin ölçtüğü büyüme ile hayattaki büyüme aynı şey değildir diye uyarıyorum. Milli gelir oluşumu, esasında fiziksel bir süreçtir. Ama ölçümü parasaldır. Çünkü milli geliri oluşturan o kadar çok çeşitli fiziki mal ve hizmet üretimi vardır ki bunlar “para” ile ifade edilen “fiyat” dışında hiçbir yöntemle ölçülüp toplanamaz.

2015 yılının, mili gelir ölçümlerini bozan en önemli olay petrol ve emtia fiyatlarının düşmesidir. Bu sayede 2015’te Türkiye’nin “cari açığı” bir yıl öncesine göre 14 milyar Dolar azalmıştır. Cari açık azalması, milli gelire büyüme olarak yansır. Buna göre % 4’lük milli gelir büyümesinin yarısına yakını (14/720) bu azalmadan doğmuştur. Petrolün ucuzlaması Rusya’nın milli gelirine “azalma” olarak yansımıştır. Bu da Rus halkının kabahati değildir. TÜİK ise dış talebin etkisini (-0.3) olarak gösteriyor.

İhale ne kadar yüksekse, 4.5G’nin faturası o kadar büyük olur

İhaleler Kralı Bakan Yıldırım, “hızlı telefona geçince faturanız yükselecektir” diye halkı uyarmış. Masraf sadece bu değil, mevcut telefonların çoğu işe yaramayacak. Millet 2-3 bin lira verip yeni cihaz alacak. Milyar dolarlık ithalat yapılacak. Gelişme böyle bir şeydir işte. Bu vesileyle benim hatırlatmak istediğim husus şudur :

Telefon firmalarının yeni nesle geçmek için Devlete para ödemesi gereksizdi. Ama Devlete gelir olsun diye “müzayede” (AS: açık artırma, İng. auction) yapıldı, halkı aldatmak için adına “ihale” dendi. Devletimizin kasasına, havadan para geldi diye halk bayram etti. Afedersiniz bundan büyük saflık olamaz. Firmaların Devlete ödediği milyarlarca TL ruhsat harcını (haracını) halktan çıkarmaktan başka bir çaresi var mı? Bu müzayedeleri düzenleyen Bakan şimdi halkı, firmaların yapacağı zamlara karşı uyarıyor. Haraç alınmasaydı, telefona zam bu kadar yüksek olmazdı.

Son söz: Her imtiyaz ihalesi, ertelenmiş bir vergidir.

===================================

Dostlar,

Sizin için seçtiğimiz her yazıya biz yorum – irdeleme eklemeyelim..
Buna hem zamanımız elvermez, hem de bilgi birikimimiz..
Kimi yazı da vardır ki, “bana elleme..” der..
Onların yoruma – katkıya gereksinimi yoktur..
Ege Cansen ustanın bu yazısı da öyle bir şey sanırız…

Sevgi ve saygı ile.
03 Nisan 2016, Ankara


Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir