Erdoğan baltayı taşa vurdu

Erdoğan baltayı taşa vurdu

Erdoğan AYM’nin 33 sayfalık gerekçeli kararı için “Herhalde izahta zorlandılar.” dedi. Ancak kararın 19 sayfasında red oyu veren üç üyenin imzası bulunuyor.

Erdoğan baltayı taşa vurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AYM’nin 33 sayfalık gerekçeli kararını eleştirdi ve “Herhalde izahta zorlandılar.” dedi. Ancak kararın 19 sayfasında Erdoğan’ın kendisi
ve AKP’nin seçtiği ‘red oyu veren’ üç üyenin imzası bulunuyor

“İZAHTA ZORLANDILAR” DEDİ AMA…

Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin Can Dündar ve Erdem Gül hakkında verdiği
gerekçeli karara ilişkin ”Anayasa Mahkemesi’nin 33 sayfalık bir gerekçeli karar açıklamış olduklarını duydum. Herhalde gerekçeyi izahta zorlandılar.” dedi. Ancak 33 sayfalık gerekçenin 19 sayfasının red oyu veren veren üç üyeye ait olduğu ortaya çıktı.

Can Dündar ve Erdem Gül’ün serbest bırakılmasına yol açan “hak ihlali” kararına
AYM üyeleri Kadir Özkaya, Rıdvan Güleç ve Hicabi Dursun red oyu vermişti.
AYM’nin gerekçeli kararının 33 sayfasının 19 sayfasında ise red oyu veren bu üyelerin imzasının bulunduğu görüldü.

ERDOĞAN’IN DANIŞMANI BUNU DA ATLAMIŞ

Öte yandan Erdoğan’ın bu hatası hukukçu olan danışmanı Mustafa Akış’ı da gündeme getirdi. Erdoğan’ın AYM ile ilgili yorumundaki maddi hata “Erdoğan’ın danışmanıbunu da atlamış” yorumuna neden oldu. Akış son olarak Numan Kurtulmuş’a yanıt vererek “Cumhurbaşkanımızın, AYM kararını eleştirmesi, ‘kişisel konumlanma’ değil, ‘devletin ve hükümetin başı’ sıfatıyla bir açıklamadır.” demişti.

ERDOĞAN’IN VE AKP’NİN ÜYELERİ

Anayasa Mahkemesi’nin gazetecilerle ilgili kadarına “İhlal yok” diyen üç üyeden
Kadir Özkaya’yı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öbür ikisini ise Rıdvan Güleç ve
Hicabi Dursun TBMM’deki AKP çoğunluğu seçmişti. (SÖZCÜ, 10 Mart  2016)

============================

Dostlar,

Ne diyelim ??

“Allah şaşırtıyor – söyletiyor” mu diyelim, yoksa son yılların en büyük
siyaset dehalarından Manisa cenahından üstad Bülent Arınç hazretlerinin
AKP lehine bir Danıştay kararının ardından

“Yüce Rabbim verdikçe veriyor..” diye sevindirik olduğu andaki çığlığını mı??

paylaşalım??

Ya da “Kılavuzu karga olanın burnu .oktan kurtulmaz..” atasözünü mü anımsayalım?

Traji – komik irdelemeler bir yana; insana, devlet adamlığına, devlet yönetimine yakışan yalnızca ağırbaşlı hem de çoooooook ağırbaşlı olmaktır değil mi??

Karar metnini Anayasa Mahkemesi’nin web sitesinden indirdik ve inceledik
(http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/BireyselKarar/Content/131a2423-8a42-4f99-8ff2-b5e6a979280c?wordsOnly=False). Oldukça küçük punto ve çok daraltılmış sayfa marjinleriyle html dosyası olarak sayfa numarası içermeyen biçimde olan dosyayı benzer biçimde pdf’ye dönüşürünce 35 sayfa tutuyor ve çoğunluk kararı, başlangıç sayfası,
tüm imzalarla birlikte 15 sayfa. 3 karşı oy var; bunlardan Üye Hicabi Dursun 7,5 – 8 sayfa,
üye Kadir Özkaya 8,5-9 sayfa ve üye Rıdvan Gülgeç ise 3,5 sayfa karşı oy gerekçesi eklemiş karara. R.T. Edoğan’ın atadığı ve TBMM’de AKP’nin seçtiği bu 3 üyenin,
kararda katıldıkları yerler de var.. 9 maddelik hükmün 2 maddesinde karşıoyları var.

Kararın “hüküm” bölümünden alıntı :

 1. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

 1. 1. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı kapsamında soruşturma dosyasına erişim imkânından yoksun bırakılmaya ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle
  KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA, OYBİRLİĞİYLE,
 2. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı kapsamında tutuklamanın hukuki olmadığına ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA, OYBİRLİĞİYLE,
 3. İfade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA, OYBİRLİĞİYLE,
 4. Anayasa’nın 19. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA ve
  Rıdvan GÜLEÇ’in karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
 5. Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin İHLAL EDİLDİĞİNE, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA ve Rıdvan GÜLEÇ’in karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
 6. Kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,
 7. Yargılama giderlerinden olan 226,90 TL harcın ayrı ayrı ve 1.800 TL vekâlet ücretinin ise müştereken başvuruculara ÖDENMESİNE,
 8. Ödemenin, kararın tebliğini takiben başvurucunun Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması hâlinde bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal FAİZ UYGULANMASINA,
 9. Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığa GÖNDERİLMESİNE,

25/2/2016 tarihinde karar verildi.

Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Burhan ÜSTÜN

Başkanvekili

Engin YILDIRIM

Bu önemli kararın tam metni pdf olarak ektedir.. Can_Dundar_Erdem_Gul_karari

Ünlü ve saygın İdare Hukukçusu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocalarından
Sayın Prof. Dr. İl Han ÖZAY‘ın “Gün Işığında Yönetim” adını verdiği görkemli “Yönetim (İdare) Hukuku” kitabının adından esinle biz de

 • GÜN IŞIĞINDA YÖNETİM – MUTLAK BİR HUKUK DEVLETİ istiyoruz..

  Sevgi ve saygı ile.
  10 Mart 2016, Ankara

  Dr. Ahmet SALTIK
  www.ahmetsaltik.net
  profsaltik@gmail.com 

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

“Erdoğan baltayı taşa vurdu” üzerine bir yorum

 1. AYM Kararı ile ilgili açıklama ve düşünsel katkılarınız için teşekkürler
  Sn. Hocam…Çok yararlı oldu..İyiki varsinız…slm. ve saygılar…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir