ZİKA VİRÜS HASTALIĞI

ZİKA VİRÜS HASTALIĞI

Dostlar,

Zika virüs hastalığı ile ilgili olarak kamuoyunda oluşan tedirginlik nedeniyle,
aşağıdaki bilgileri paylaşmak istiyoruz..

Dünya Sağlık Örgütü web sitesinde sesli bilgi kaydı (İngilizce) dinlenebilir.
(https://youtu.be/iOm15VyWlwo?t=52, 07.02.2016)

Sevgi ve saygı ile.
7 Şubat 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Not : Aşağıdaki kaynaklardan geniş ölçüde yararlanılmıştır.
http://www.thsk.gov.tr/dosya/birimler/zoonotik_hastaliklar_db/dokumanlar/zika_virus/zika_virus.pdf,
07.02.2016

================================

Zika Virüs Hastalığı Nedir?
Zika virüsün neden olduğu bulaşlı (enfekte) sivrisineklerce insanlara bulaştırılan bir hastalıktır.

Belirtileri Nelerdir?
Hastalık %80 oranında belirtisiz gittmektedir. Hasta olan kişilerde en sık görülen belirtiler;
ateş, döküntü, eklem ağrısı, konjuktivit, kas ve eklem ağrısıdır. Yakınmalar genellikle 2-7 gün sürer. Hastalıkta ender olarak nadiren hastaneye yatırılma gereği olur. Ölüm çok ender görülür. Hastalığın kuluçka süresi 3-12 gündür.

Hastalık Gebelerde Doğum Anomalilerine Neden Olur mu?
Hastalığın yeni doğanlarda mikrosefaliye (kafa çevresinin normal ölçülerden küçük olması) neden olduğuna ilişkin raporlar olmakla birlikte, bu konu henüz kesinlik kazanmamıştır. Bu konu henüz bilinmediği için, gebelerin hastalık görülen bölgelere zorunlu kalmadıkça gezi yapmamaları önerilmektedir. Seyahat etmek durumunda kalırlarsa korunma önlemlerini dikkate almaları gerekmektedir.

Nasıl Bulaşır?
Birincil olarak bulaşlı (enfekte) Aedes cinsi sivrisineklerden bulaşır.
Ayrıca, gebelik süresince anneden bebeğe bulaşabilir.

Kimler Risk Altındadır?
Zika virüs hastalığının görüldüğü bölgelerde yaşayanlar veya bu bölgelere seyahat edenler
risk altındadır.

Hastalık Nerelerde Görülmektedir? T
ropikal Afrika, Güneydoğu Asya, Pasifik Adaları, Orta ve Güney Amerika’da görülmektedir.

Hastalıktan Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?
Hastalıktan korunmada temel yaklaşım sivrisinek sokmalarından korunmaktır.
Bunun için sivrisineklerden korunmuş binalarda kalınmasına dikkat edilmelidir.
Olanak olduğunca kapalı giysiler giyilmelidir (uzun kollu gömlek ve uzun pantolon gibi). Sivrisinek sokmalarına karşı ruhsatlı repellent (böcek kaçırıcı) ürünler kullanılmalıdır.

Nasıl Tanı Konur?
Hastalığa ilişkin klinik belirtilerin görülmesi veya hastalıktan kuşku duyulması dururmunda
sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Klinik belirtilerin değerlendirilmesi ve hasta örneklerinin (kan, idrar) laboratuvar incelemesiyle hastalığın tanısı konulabilmektedir.
Hastalığın tanısına ilişkin çalışmalar Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Referans Laboratuvarında yürütülmektedir.

Tedavisi Nedir?
Hastalığın önlenmesine yönelik bir aşı ya da ilaç yoktur. Dinlenmeli, bol sıvı alınmalıdır. Parasetomol gibi ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir.

Zika Virüs Hastalığı Yeni Bir Hastalık mıdır?
Hayır. Hastalık ilk kez 1947’de Uganda’nın Zika ormanlarında rhesus maymunlarında,
1952’de deUganda ve Tanzanya’da insanlarda tanımlanmıştır. O tarihten başlayarak
hastalık Tropikal Afrika, Güneydoğu Asya ve Pasifik adalarında zaman zaman salgınlara
neden olmuştur. Son salgın Mayıs 2015’te Brezilya’da başlamıştır. Hastalığın görüldüğü bölgelere gezi durumunda, ülkeye dönüldükten sonraki iki hafta içinde hastalık belirtilerinin görülmesi veya hastalıktan kuşku duyulmas durumunda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Burada gezi (seyahat) öyküsü ve gidilen ülkeler hakkında mutlaka
bilgi verilmelidir.

Aşağıda verilen internet erişim adreslerinden de hastalık hakkında bilgilere ve
dünyadaki salgınlar ile ilgili güncellemelere ulaşılabilmektedir.

http://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/HastalikDetay/Zika-Vir%C3%BCs-Hastaligi http://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/HaberListesi http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/en/ http://www.cdc.gov/zika/ http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/Pages/index.aspx

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir