“ATATÜRK’un Ankara’ya Gelişinin 96. Yıldönümü” konferansımız..


“ATATÜRK’un Ankara’ya Gelişinin
96. Yıldönümü” konferansımız..

Dostlar,

Dün, 25.12.2015 günü öğlen saatlerinde bir koferansımız oldu..
Çankaya İncek Özgün Sistem Koleji‘nin çağrılısı idik.

Konumuz “ATATÜRK’un Ankara’ya Gelişinin 96. Yıldönümü ” idi..

Yüz bir (101) power point yansısından oluşan bir sunu gerçekleştirdik yaklaşık 45 dakikada.
Hedef kitle, Çankaya Özgün Sistem Koleji’nin 2. ve 3. dört yıllık dilimleri idi..
5 – 12 sınıftan okul öğrencileri öğretmenleriyle birlikte okulun
sevimli konferans salonunu doldurdular.
Eksik olmasınlar, ilgi ve saygı ile sunuşumuzu izlediler..
Zerrin Öğretmen bir demet çiçek bile sundu incelikle..

INCEK_KOLEJI_KON1_25.12

Yansıları izlemek için lütfen aşağıdaki erişkeyi (linki) tıklar mısınız??

Cankaya_Incek_Koleji_Ata’nin_Ankara’ya_Gelisinin_96._Yili

Önceki yıllarda da bu konuda sitemizde yazılarımız olmuştu :

– Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan : Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 94. Yılı
(http://ahmetsaltik.net/2013/12/27/prof-dr-temucin-faik-ertan-ataturkun-ankaraya-gelisinin-94-yili/)

– Atatürk’ün Hacıbektaş’ı Ziyareti : 23 Aralık 1919
http://ahmetsaltik.net/2013/12/27/ataturkun-hacibektasi-ziyareti-23-aralik-1919/

Eğitim sistemimimiz Ulusal olmaktan çıkartılalı belki 20 yılı aştı..
ADD Genel Başkan Yardımcısı Rahmetli Prof. Ahmet Taner Kışlalı‘nın bu acı saptaması belleklerdedir. Kışlalı hoca, tanımlamasında “ihanet” sözcüğünü de kullanmaktaydı.

Bir kuşak, “Milli – Ulusal” olmayan bir eğitim sistemi ile yetiştirildi (!)
Bu kuşatma ve yozlaşTIRma, AKP ile 14. yılında ve giderek hızlanıyor, yoğunlaşıyor.
Ülkemizin geleceği bakımından son derece sakıncalı – tehlikeli olan bu gidişin
mutlaka ve hızla durdurulması gerek.

Elbette en köktenci politik girişim, Cumhuriyet – Uygarlık – Atatürk düşmanı anlayışın
siyasal iktidardan demokratik yollarla uzaklaştırımasıdır. Ancak öylesine “hin” ve “yoz” siyaset mühendisliği izlenmekte ki; az eğitimli milyonlarca yurttaş acı gerçekleri algılayamadan
oy kullanarak kendi geleceğini ateşe atabiliyor!

Bu durumda, ülkenin laik sermayesinin stratejik düzeyde kritik olan EĞİTİM sektörüne, özellikle ilk – orta eğitim düzeyinde bilinçle yatırım yapması gerek. Bunu tarihsel bir sorumluluk kapsamında görmek ve kazanç beklentisini en gerilere çekmek zorunlu..

Bu dizeleri yazarken Ulusal Kanal’da adı değiştirilen kent futbol alanlarının adı sayılıyor..
10’u buldu ve geçti..

Atatürk” adları çıkarılarak; Antalya’dan Afyon’a, Sakarya’dan Bursa’ya.. “… Arena Stadı” adı konmuş.. Bu basit bir siyasal tercih değildir. İntikam – düşmanlık kör güdüsüyle,
şeriat özlemiyle.. yapılmaktadır?

Nedir bu vefasız,gerici, karşıdevrimci davranışlara yol veren düşünsel – tarihsel itkiler;
anlamak hiç kolay değil..

ATATÜRK” sözcüğünün yerini, kurtarıcısı – kurucusu olduğu ülkede,
ARENA” sözcüğü alabiliyor! Tercih ne hazin ki, bu yönde!?

Geçelim en yüksek makamlara gelmelerini, yaşamda kalmalarını bile Büyük Atatürk‘e
borçlu olan insanların bu kabul edilemez aşırı tepkiselliği nasıl olağan karşılanabilir ??

Acı bir saptama yapmadan edemiyoruz : AKP iktidarı, ATATÜRK adları yerine
“Arena” sözcüğünü tercih etmeye başladı ise
, bu açıktan bir meydan okumadır..

Ve Türkiye gerçekten giderek bir “Arena” ya,
yeniden bir kanlı boğuşmaya – hesaplaşmaya sürüklenmektedir korkarız..

Ali Galiplerin, Sait Mollaların, Şeyh Saitlerin, İskilipli Atıfların, Ebuzziya Suutların,
Hain Vahdettin’in, Al Kemallerin… torunları ile;

ATATÜRK SEVDALILARININ – CUMHURİYET AŞIKLARININ.. torunları
bu topraklarda bir kez daha çağdaşlaşma adına kanlı bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor??

Hayır hayır, kökü dışarıda bu alçakça senaryonun engellenmesi gerek..
İlk ve acil görev aklı başında – sağduyulu AKP yöneticilerinin ve “AKP akilleri” nin..
Gecikmeden, hemen..

Üstelik, tek dişi kalmış sözde uygar Batı (M. Akif), ikiyüzlülükle izlerken..

Biz Mustafa Kemal Paşa‘ya, 96 yıl sonra, Ankara’ya teşriflerinin yıldönümünde

“Hoş gelişler ola Paşa, 
Hoş gelişler olan Mustafa Kemal paşa” 

demeyi sürdüreceğiz..
Umarız Türkiye’de de O’na – Yüce ATATÜRK‘e düşmanlık gibi bir akıldışılık yerine,
insana yakışan bir hoşgörü ve vefa egemen olur..

Sevgi ve saygı ile.
26 Aralık 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk ve ortaokulu Gaziantep'te okudu, Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı). 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesi’nde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. Çimento ve Kağıt Fabrikaları İşyeri Hekimlikleri yaptı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu üyesi, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14) Ankara Üniversitesi Siayasal Bilgiler Fakültesi'ni (Mülkiye; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Uzmanlık alanında 258 yerli, 45 adet yabancı (toplam 303) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 500'ü aşkın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1489 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor. Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 19.08.2016 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

““ATATÜRK’un Ankara’ya Gelişinin 96. Yıldönümü” konferansımız..” üzerine bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir