Demografik yapının Seçim sonuçlarında etkisi

Demografik Yapının Seçim Sonuçlarında Etkisi :
Hızlı Üreyenler Yavaş Üreyenleri Bastırıyor!

Portresi_11.4.15.jpg
 
Prof. Dr. D. Ali ERCAN

 

Değerli arkadaşlar,

X diye bir Ülke ve bu ülkede A ve B diye iki toplum düşünelim. B’nin başlangıç nüfusu A’nın başlangıç nüfusunun 1,5 katı ve B toplumundaki doğurganlık (d) A toplumundaki doğurganlığın %30 fazlası olsun…  (mesela A toplumunda kadın başına ortalama 2,5 çocuk varsa
B toplumunda kadın başına ortalama 3,2 çocuk var demektir; iki doğurganlık  arasındaki bağıntı kabaca; 

dB ≈ 2,5 x dA – 3  şeklindedir. 

Bu koşullarla, 70-75 yıl sonra B toplumu nüfus bakımından A toplumunun 4 katı olur. Yani başlangıçta toplumun %40’ını oluşturan A, sonuçta Toplumun yalnızca %20’sini oluşturacaktır.

*****
İşte bu durum tam da Türkiye’de CHP’ne oy verenler (A) ve CHP’ne oy vermeyenlerin (B) durumunu yansıtıyor. CHP’nin 1950’de %40 dolayında olan seçmen payının 70 yıl sonra %20’ye doğru düşüşünün temel nedeni, yıllık nüfus artış hızlarındaki, yani doğurganlıklarındaki farklılıktır.

Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, CHP’nin potansiyel seçmen oranı düşerken, seçimlerde aldığı oy oranı bu çizginin altında veya üstünde inişli-çıkışlı bir gidiş izliyor.

CHP’nin 1 Kasım 2015 seçiminden sonra “Başarısızlık” nedeniyle acımazsızca eleştirenler bu matematik gerçeğin ayrımında olmayanlardır. CHP’ne oy veren çağdaş, laik, aydın, yurtsever, Atatürkçü kesimin Türkiye’de çoğunluk olmadığını, hatta toplam nüfus içinde oransal olarak gittikçe küçüldüğünü, dolayısıyla CHP’nin seçimlerde aldığı sonuçların Programla veya
Genel Başkanla pek de ilintili olmadığının bilinmesi gerekir.

CHP son iki seçimde potansiyel gücünün 1-2 puan üzerinde oy alabilmiştir. Bu yükseliş eğilimine bakılacak olursa, 2019 seçiminde de CHP’nin kendi potansiyel seçmeni dışındaki kesimden devşireceği oylarla %30 sınırını yakalayabileceğini kestirebiliriz.

CHP'nin_oy_orani_demografik_yapi_Ali_ERCAN

Kıbrıs müdahalesinin yarattığı karizma sayesinde ‘Karaoğlan Ecevit’ 1977 seçiminde olağanüstü bir başarı ile %40 üzerinde oy alabilmişti; bunun etkisi 1991 e kadar sürdü.

CHP’nin oy oranlarına yapılan lineer uyum (fit) CHP’nin potansiyel seçmen oranının sürekli bir düşüş eğiliminde olduğuna işaret ediyor ki, pek şaşırtıcı sayılmaz. Çünkü CHP’ni seçmeyen kesimde doğurganlık CHP seçmen kesimine göre yaklaşık % 30 daha fazladır!

İkinci dereceden bir fit (kesik çizgi)  CHP’nin seçimlerde kendi potansiyel seçmeni dışındaki kesimden devşirdiği oyları (yükseltiler) ve kendi potansiyel seçmeninin oylarını alamadığı durumları (inişler) gösteriyor. Buna göre 1965, 1969 ve 1995, 1999, 2002, 2007 seçimlerinde CHP seçmenlerinin ortalama % 10 kadarı sandığa gitmemiş görünüyor. Fit, 2019 seçimi için CHP’nin %30 sınırını yakalamak olasılığına işaret ediyor.

Sevgilerimle. æ
03.12.2015

=================================

Dostlar,

Sayın Prof. Ercan’ın önemli yazısı yukarıda. Bir parça matematik bilinmesi anlaşılmasını kolaylaştıracak. Seçimlerdeki oy oranları dalgalanmasını en iyi temsil edebilecek bir “çizgi”
(Best fitting curve) yaratmış Ali hocamız..

Türkiye’nin gerçeğini yine bilimle, bilimsel yöntemle, Matematikle anlama çabası…
Son seçim haritasına bakıldığında bu tablo doğrulanıyor..
Öncekiler de öyle gerçi; ülkemizin az eğitimli kesimleri AKP’ye daha çok oy veriyor.
Bu bir olgu ve AKP de ayrımında, üstelik itiraf da ediyor.

O yüzden Milli Eğitim Sistemi “İlmi Eğitim Sistemine” dönüştürülüyor..

  • Yüzlerce İmam Hatip Lisesi,
  • 1,2 milyon İHL öğrencisi,
  • Binlerce Kuran kursu,
  • Onbinlerce hafız,
  • AİHM’nin kesin hükmüne karşın zorunlu din dersleri,
  • Okul öncesine bile değerler eğitimi saçmalığı,
  • Felsefe – Mantık – Matematik dersleri yerine Siyer, Arapça vb. derslerin dayatılması;
  • 4+4+4 bilinçli ve kasıtlıdır.

“DİN’i bir afyon gibi kullanarak” (“DİN afyondur” değil!) kitleleri mankurtlaştırmak
ve AKP’ye oy deposu yapmak.. 

Oyun büyük ve ciddidir.
CHP ve MHP’de genel başkanlık için “kıyamet koparan” kimi “kifayetsiz muhterislerin”
bilgi ve ilgisine sunmak isteriz..

Sevgi ve saygı ile.
01 Aralık 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir