Ey Anadolu reâyası! Artık zalimlere karşı çıkın!

Ey Anadolu reâyası! Artık zalimlere karşı çıkın!

Yaşar Nuri ÖztürkProf. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK
AYDINLIK, 02.12.2015
Ey Anadolu halkları!

Bin yılı aşkın zamandır mensubu olduğunu iddia ettiğiniz dinin, bin yıldan beri temel amacının tersine iş yapıyor, tersine yürüyorsunuz.
Geldiğiniz yer, insanlık kervanının en arkalarında atık toplama mevkiidir.
Bu halinizin sebebi, o miting meydanlarında aldatma aracı yaptığınız Kur’an’da gösterilmiş
ama onu okumuyorsunuz. O halde ben söyleyeyim:

Perişanlığın tek sebebi, zulmü ve zalimleri tek düşman ilan eden Kur’an’ın isteğinin tam aksine zulme ve zalimlere bir biçimde hep yardımcı olmanızdır. Oysaki dinimiz dediğiniz İslam’ın kaynağı Kur’an, zalimlere değil yardımcılık ve destekçiliğin, küçük bir eğilimin bile insanı ve toplumu mahvedeceğini bağıra bağıra söylüyor. Siz asırlardır, bu temel buyruğun tam aksini yaparak, Kur’an dinini, zalimin ve zulmün, sömürünün ve emperyalizmin payandası, destekçisi yaptınız. Sonra da kafanıza göre inşa ettiğiniz ‘insanlara zarar veren mes-citler’de kıldığınız Maun namazlarıyla Allah’ı kandıracağınızı sandınız. Sonuç hiç de öyle olmadı.

O Maun namazları, sizi ve destek çıktığınız firavunlar zümresini lanetledi.

Ey Anadolu reâyası!

Kur’an sizden, sofraya oturan adamın yiyeceği lokmaların, onun emeğinin ürünü olup olmadığına bakmanızı istiyordu. Siz bu isteği hiç dikkate almadınız, sofraya oturan adamın yemeğe başlarken Besmele çekip çekmediğine baktınız. O adam, sizin bu zaafınızı bildiği için oturduğu haram lokma sofrasında Besmelenin en görkemlisini çekti. Ve siz, bu ‘Allah ile aldatma’ oyununa teslim olup yediği haramlarla ‘hükmî domuz’a dönen hırsızları ‘dindar, takva sahibi, ağzına besmelesiz lokma koymayan adam’ ilan etme gaflet ve hıyanetini göstererek Allah’ı öfkelendirdiniz; göklerin lanetinin bu ülkenin üstüne akmasına yol açtınız.

Ey Anadolu reâyası!

Bütün tarihiniz boyunca zalimlere desteğin en affedilmez, en öfkelendirici bölümünü bu son
on küsur yıl içinde sergilediniz. İlahlaştırıp subaşlarına oturttuğunuz ekiplerin zulümler listesi önümde. Tümü, Kur’an tarafından lanetlenen zulümlerdir. Bu zulümleri ve öncülerini rahatça tanıyasınız diye sizin için ‘Kur’an-ı Kerim’de Lanetlenen Soy’ adlı sarsıcı kitabı yazdım. Gerekli dersi çıkarmadınız.

Kur’an’ın lanetlediği suçların bir tanesi bile ikibinli yıllar zorbalar ekibinin icraatı dışında kalmamıştır.

İyi düşün ey millet!

“Uyarılmadım” demeyesin! Bu uyarı, tarihin ve Tanrı’nın sana son lütfudur.
Tercih ve karar senin!
================================
Teşekkürler Sayın Prof. Öztürk… 

Sevgi ve saygı ile.
03 Aralık 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir