Sulh Ceza Hakimliği herhangi bir mahkeme içinde yer almadığından yargı yetkisi kullanamaz


Dostlar
,

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare Hukuku öğrerim üyesi
Sayın Prof. Dr. Onur KARAHANOĞULLARI, Ankara Üniversitesi öğretim elemanlarının iletişim ortamında kısa, özlü ama çok önemli bir ileti paylaştı :

*****

Sayın Ankara Üniversitesi mensupları,

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi
Erdem Gül tutuklandı.
Bünyesinde İletişim Fakültesi bulunan Ankara Üniversitesi’nin,
gazetecilik faaliyetinin temel ilkelerini ve hukuksal rejimini temel alan bir değerlendirme ve açıklama yapacağını umuyorum., Katkı olması dileğiyle aşağıdaki değerlendirmeyi
saygılarımla bilgilerinize sunuyorum.

Anayasa’nın “Yargı Yetkisi” başlıklı 9. maddesine göre
“Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.”

Yargı yetkisi mahkemelere tanınmış olduğundan “Hakimlerin bağımsızlığı” da 138. maddede “Mahkemelerin bağımsızlığı” başlığında düzenlenmiştir.

Mahkemesiz hakim olmaz.
Sulh Ceza Hakimliği herhangi bir mahkeme içinde
yer almadığından yargı yetkisi kullanamaz

Tutuklama bir idari karar değil yargı kararıdır,
Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilemez.

(Anayasa Mahkemesi, Sulh Ceza Hakimliğini kuran yasa değişikliğine ilişkin iptal istemini reddetti. Ancak davada aktardığımız sav yoktu, Anayasa Mahkemesi bu noktayı
hiç değerlendirmedi.) Saygılarımla. 27.11.2015

Onur Karahanoğulları

*****

Sayın Prof. Dr. Onur Karahanoğulları‘nın İdare Hukuku alanındaki bilimsel yetkinliği tartışma dışıdır. Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi 14.1.2015 tarihli toplantısında,
5235 sayılı yasanın (ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN)
Sulh Ceza hâkimliklerinin kuruluşunu düzenleyen 10. maddesine yönelik Eskişehir 1. Sulh Ceza Yargıçlığından gelen iptal istemini oybirliğiyle reddetmişti.

Anayasa md. 152/son : “Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının
Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün
Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.” demektedir.

Ancak Sayın Prof. Karahanoğlu çok farklı bir noktaya dikkat çekmekte ve önceki başvuruda
bu esaslı gerekçenin ileri sürülmediğini belirtmektedir.

Her ne denli, yukarıda verilen Anayasa md. 152/son kuralı “10 yıl içinde yeniden iptal başvurusunu kapatmakta” ise de, Karahanoğlulları’nın gerekçesi çok farklı, esastan ve cidddidir. Dolayısıyla Can Dündar – Erdem Gül davasında def’i yoluyla ileri sürülmesinde ve
somut norm denetiminin bir kez daha Anayasa Mahkemesi önüne götürülmesinde yarar vardır.
Sanırız Sayın Karahnoğlu’nun iletisinde böylesine bir örtük ima da var..

Son olarak MİT TIR’larıyla ilgili soruşturmada 2 General 1 Albay da tutuklandığı için,
sorun çok daha büyük önem kazanmıştır.

Bu yargıçlıklar AKP İktidarının kılıcı durumuna mı gelmektedir??

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

“Sulh Ceza Hakimliği herhangi bir mahkeme içinde yer almadığından yargı yetkisi kullanamaz” üzerine bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir