Sulh Ceza Hakimliği herhangi bir mahkeme içinde yer almadığından yargı yetkisi kullanamaz


Dostlar
,

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare Hukuku öğrerim üyesi
Sayın Prof. Dr. Onur KARAHANOĞULLARI, Ankara Üniversitesi öğretim elemanlarının iletişim ortamında kısa, özlü ama çok önemli bir ileti paylaştı :

*****

Sayın Ankara Üniversitesi mensupları,

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi
Erdem Gül tutuklandı.
Bünyesinde İletişim Fakültesi bulunan Ankara Üniversitesi’nin,
gazetecilik faaliyetinin temel ilkelerini ve hukuksal rejimini temel alan bir değerlendirme ve açıklama yapacağını umuyorum., Katkı olması dileğiyle aşağıdaki değerlendirmeyi
saygılarımla bilgilerinize sunuyorum.

Anayasa’nın “Yargı Yetkisi” başlıklı 9. maddesine göre
“Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.”

Yargı yetkisi mahkemelere tanınmış olduğundan “Hakimlerin bağımsızlığı” da 138. maddede “Mahkemelerin bağımsızlığı” başlığında düzenlenmiştir.

Mahkemesiz hakim olmaz.
Sulh Ceza Hakimliği herhangi bir mahkeme içinde
yer almadığından yargı yetkisi kullanamaz

Tutuklama bir idari karar değil yargı kararıdır,
Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilemez.

(Anayasa Mahkemesi, Sulh Ceza Hakimliğini kuran yasa değişikliğine ilişkin iptal istemini reddetti. Ancak davada aktardığımız sav yoktu, Anayasa Mahkemesi bu noktayı
hiç değerlendirmedi.) Saygılarımla. 27.11.2015

Onur Karahanoğulları

*****

Sayın Prof. Dr. Onur Karahanoğulları‘nın İdare Hukuku alanındaki bilimsel yetkinliği tartışma dışıdır. Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi 14.1.2015 tarihli toplantısında,
5235 sayılı yasanın (ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN)
Sulh Ceza hâkimliklerinin kuruluşunu düzenleyen 10. maddesine yönelik Eskişehir 1. Sulh Ceza Yargıçlığından gelen iptal istemini oybirliğiyle reddetmişti.

Anayasa md. 152/son : “Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının
Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün
Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.” demektedir.

Ancak Sayın Prof. Karahanoğlu çok farklı bir noktaya dikkat çekmekte ve önceki başvuruda
bu esaslı gerekçenin ileri sürülmediğini belirtmektedir.

Her ne denli, yukarıda verilen Anayasa md. 152/son kuralı “10 yıl içinde yeniden iptal başvurusunu kapatmakta” ise de, Karahanoğlulları’nın gerekçesi çok farklı, esastan ve cidddidir. Dolayısıyla Can Dündar – Erdem Gül davasında def’i yoluyla ileri sürülmesinde ve
somut norm denetiminin bir kez daha Anayasa Mahkemesi önüne götürülmesinde yarar vardır.
Sanırız Sayın Karahnoğlu’nun iletisinde böylesine bir örtük ima da var..

Son olarak MİT TIR’larıyla ilgili soruşturmada 2 General 1 Albay da tutuklandığı için,
sorun çok daha büyük önem kazanmıştır.

Bu yargıçlıklar AKP İktidarının kılıcı durumuna mı gelmektedir??

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

“Sulh Ceza Hakimliği herhangi bir mahkeme içinde yer almadığından yargı yetkisi kullanamaz” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir