Cumhuriyet : Arkadaşlarımızla övünüyoruz

Arkadaşlarımızla övünüyoruz

Cumhuriyet Gazetesi’nden tutuklanan Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve
Ankara temsilcisi Erdem Gül ile ilgili açıklama.

İki arkadaşımız, Genel Yayın Yönetmenimiz Can Dündar ve Ankara temsilcimiz Erdem Gül tutuklandı.

Şaşırmadık. Öfkemizi aşıp işimize bakacak, halkın gerçekleri öğrenme hakkını,
kapalı kapılar ardında dönen dolapları gün ışığına çıkarma ödevimizi sürdüreceğiz.

Uğur Mumcu’yu, Ahmet Taner Kışlalı’yı, Bahriye Üçok’u, Muammer Aksoy’u,
Onat Kutlar’ı
kalleş pusularda aramızdan aldıklarında bile öfkemizi bastırmayı başardık. Cumhuriyet’in, “gazete gibi gazete”nin yapması gerekeni yaptık.
Ara vermeksizin habercilik görevimizi sürdürdük.

Yine öyle yapıyoruz, yine öyle yapacağız…

İki arkadaşımızın tutuklanma gerekçelerini tartışmaya bile değer bulmuyoruz.
Kendilerini istisna tutup bizleri baskılamak için çıkardıkları yasalara bile sığdıramıyorlar
bu alıkoymayı. Elbette hakkımızı, evrensel hukukun bütün olanaklarını eksiksiz olarak kullanacağız. Tutuklama kararlarının ve izleyecek sürecin şimdiden hukuk dışına düştüğünün bilincindeyiz.

Asıl amacın özgür medyayı susturmak, basın özgürlüğünü yok etmek, bizi yıldırmak,
bize boyun eğdirmek olduğunu iyi biliyoruz.

Ne mutlu Can Dündar’a, ne mutlu Erdem Gül’e ki hırsızlara, vurgunculara, yolsuzluklara karşı onurlu, dürüst bir gazetecilik yaptılar; halktan gizlenmek istenen kirli, karanlık işleri, uygulamaları yazdılar. Gazetecilik, sadece gazetecilik yaptıkları ve bunu iyi yaptıkları için tutuklandılar. Arkadaşlarımızla övünüyoruz.

Ne mutlu bize ki; böyle iki arkadaşımız var.
Ne mutlu bize ki; Cumhuriyet bağrında daha nice Can Dündar’lar, Erdem Gül’ler barındırıyor.

Bilinsin ve hiç unutulmasın isteriz: Biz Cumhuriyet’iz, boyun eğmeyiz…

Cumhuriyet, 28 Kasım 2015

Change.org’da Can Dündar ve Erdem Gül için kampanya

================================

Dostlar,

Cumhuriyet‘in bu açıklamasını biz de aynen paylaşıyor ve altına imzamızı atıyoruz.

Bu tür kumpaslar ve tertip davalara karnımız tok..
Balyoz, Ergenekon vb. yüz kızartıcı tuzak davaların izleri belleklerimizde öyle taze ki..

Halkımız iktidarın bu oyununu yutmayacaktır.
Suç işleyenlerin değil, suçu belgeleriyle yayımlayanların hapse atılması
KANIMIZA DOKUNUYOR...

AKP – RTE ve her yerlerdeki uzantılarının bilgisine sunarız..

Change.org’da Can Dündar ve Erdem Gül için kampanya

adresinde açılan kampanyaya imza koyuyoruz.

Sevgi ve saygı ile.
28.11.2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir