PISA Yarışmaları ve Türkiye

Dostlar,

Dün, 21 Kasım 2015 Cumartesi günü, bizim de üyesi olduğumız Ulusal Eğitim Derneği’nin geleneksel Cumartesi konferansını izledik. Konuşmacı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden genç bir öğretim üyesi, Sn. Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir idi.

Konusu ise PISA yarışmalarının irdelenmesiydi. Sayın Demir, bir Ölçme – Değerlendirme uzmanı olarak OECD tarafından 2003’ten beri düzenlenegelen PISA yarışmalarının
Türkiye verilerini derinlemesine çözümlemiş ve bilimsel makale olarak yayımlamış,
ABD’de de ilgili toplantıda bildiri sunmuştu.

Yansılar eşliğinde, istatistiksel olarak derinlikli çözümlemesini izleyicilerle paylaştı.
75 dakikayı aşan sunum, 1 saati aşkın tartışma ve katkılarla sürdü.

Bu yansıları izlemek için aşağıdaki erişkeyi (linki) tıklayabilirsiniz :

PISA_Yarismalari_ve_Turkiye_Ergul_Demir

35 yansıdan oluşan bir özet sunum söz konusu.

Sayın Demir, ayrıca PISA ULUSLARARASI ÖGRENCİ DEGERLENDİRME
PROGRAMI 2012
sınavının Ulusal verilerini ayrıntılı irdeleyen 3 uzmandan biri.
Bu bağlamda hazırlanan bilimsel rapor oldukça kapsamlı (198 sayfa). Bu raporun da tümünü bizimle paylaşan Sn. Demir’e teşekkür borçluyuz. 49+ MB oylumlu (hacımlı) söz konusu rapor, Türkiye Resmi PISA Sitesi’nden (http://pisa.meb.gov.tr/?page_id=22) indirilebilir :

https://drive.google.com/file/d/0B2wxMX5xMcnhaGtnV2x6YWsyY2c/view

Türkiye’miz bu yarışmalarda 34 ülke arasında en diplerde sürünüyor ne yazık ki..

AKP’nin tek başına iktidar olduğu son 13 yılda Türk Milli Eğitim sistemi ne acı ki,
artık “Milli” olmaktan çıkarıldı. Bu sözcüğün yerine rahatlıkla “Dinci” nitemini (sıfatını) koyabiliriz..

Evet.. Türkiye Dinci Eğitim Bakanlığı

Türkiye, 34 OECD ülkesinden biri olduğundan, bu yarışmalardan kopmak da istemiyor.
2015 çalışması için yaklaşık 60 milyon € katkı verecek. Ancak sonuçları ile AKP iktidarının
çok ilgilendiğini görmüyoruz.. Varsa yoksa yaşamı – eğitimi dincileştirmek ve
Tayyip beyin ağzından “DİNİNİ – KİNİNİ eksik etmeyen” nesli cedit yetiştirmek..

Cumhuriyeti böylelikle köklerinden fethetmek, çökertmek..

Nitekim 2003’ten bu yana Türkiye 2006, 2009 ve 2012 yarışmalarına katılmış olmasına karşılık yüz kızartıcı sonuçları iyileştirmek adına anlamlı ne yapmıştır??

Tersine 4+4+4 ucube sistemiyle 4+4’ten sonra (parçalı zorunlu ilköğretim)
“Haydi kızlar okula” kampanyasını tersine döndürülerek “HAYDİ KIZLAR EVE!”
sistemine dönüştürülmüştür.

Ülkenin Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müzeezinoğlu, “.. kadının kariyeri doğurduğu
çocuk sayısıdır..” diyebilmektedir! Bay RTE, en az 3 çocuk dayatmasını 5’e çıkarmıştır!
AKP iktidarının yasal düzenlemeleriyle gebelik ve doğumlar parasal destek, izinler vb. ile
açıkça ve cömertce teşvik edilmektedir (Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, Kanun No. 6637, RG : 29319, 07 Nisan 2015).

Böylelikle Türkiye’de, Cumhuriyetin başlangıç yıllarına dönülerek yeniden
PRO-NATALİST (doğumu artırıcı) bir demografi (nüfus) politikasına geçilmiştir!
Bu çok ciddi bir politika değişikliğidir ve kamuoyunda hemen hemen hiç tartışılmamamıştır.
2827 sayılı Nüfus Planlaması Yasasında değişiklik yapılarak 10 hafataya dek istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması çok zorlaştırılmıştır. Sağlık Bakanlığı ve SGK bu hizmeti verMEmek için elinden geleni yapmakta; Anayasa’nın 41. maddesi açıkça çiğnenmektedir!

AİHM’nin Zorunlu Din Derslerinin kaldırılmasına ilişkin “kesin hükmü“ne karşılık (AKP’nin temyiz başvurusunu Büyük Daire reddederek) bu dersler artırılarak ve 5 yaşındaki bebeler camilere namaza götürülererek çılgın biçimde topluma dayatılmaktadır.
…..
…..
Ve PISA yarışmalarında Türkiye dibe vurmaktadır.
Sağlık düzeyi bakımından da 34 ülke arasında 31. sıradadır (dipten 4.!).
Tablo hazindir ve tehlikelidir.. En temel 2 kamu hizmeti ve sektör çökmüştür
AKP bu yıkıcı politikalarını topluma dayatmayı durdurmalıdır.
“Laikliğe karşı eylemlerin odağı olmuş siyasal parti” damgası Anayasa Mahkemesince basılmış bir siyasal kadro ve “toplum” neden ders almaz bu sarsıcı uyarılardan??

Ya AKP ya Türkiye!..
Uğursuz denklem ve lanetli ikilem ne yazık ki aynen böyle..
Türkiye hızla AKP’den kurtulmak zorunda..
Yoksa 2023’e varmadan Türkiye Cumhuriyeti kalmayacak!
Zaten zaman 1 Kasım 2015 zoraki seçimlerinden sonra hızlandırılarak akıyor, akıtılıyor.
AKP’nin acelesi var, ne olur ne olmaz, “bir aksilik olmasın”.. 2019’a dek hemen tüm dönüşümleri tamamlayalım, son 4 yılda da 2023’e kaygısız, mehter marşı ile emin girelim..

Sevgi ve saygı ile.
22 Kasım 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Sayın Prof. Dr. D. Ali ERCAN’dan yorum (22.11.15) :

Ergül Demir’in 13. yansıdaki grafiklerine bakınca, 2003-2012 arası 9 yılda görülen o ki,
her üç alanda ortalamanın hayli altında olan Türkiye Puanlarını sürekli artırıyor…
Bu hızla giderse, 6 yıl sonra Okumada 9 yıl sonra Fende ve 17 yıl sonra Matematikte
ancak ‘ortalamayı’ tutturacağız demektir… æ

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

“PISA Yarışmaları ve Türkiye” üzerine 2 yorum

  1. Ergül Demir’in 13. sayfadaki grafiklerine bakınca, 2003-2012 arası 9 yılda görülen o ki, her üç alanda ortalamanın hayli altında olan Türkiye Puanlarını sürekli artırıyor… Bu hızla giderse, 6 yıl sonra Okumada 9 yıl sonra Fende ve 17 yıl sonra Matematikte ancak ‘ortalamayı’ tutturacağız demektir… æ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir