İstanbul Barosundan uyarı : ANAYASA’nın TEMEL HÜKÜMLERİNE DOKUNULAMAZ!

İstanbul Barosundan uyarı      :

logo_ISTANBUL_Barosu

ANAYASA’nın TEMEL HÜKÜMLERİNE DOKUNULAMAZ!

Bilindiği üzere son günlerde, Anayasamızın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif bile edilemez ilkelerini ve buna ilişkin maddelerini tartışmaya açma girişimi ortaya çıkmıştır.
Bu girişimin, esasen Anayasayı ve Anayasal uygunluğu denetlemekle görevli
Anayasa Mahkemesi’nin hukukçu olmayan başkanından gelmesi de
ayrıca dikkat çekici ve düşündürücüdür.

Hatırlamakta ve hatırlatmakta yarar vardır ki, değiştirilemez bu maddeler Devletin şekline, Cumhuriyetin niteliklerine, devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı ve marşına ilişkindir.
Bu 3 temel madde ile Türkiye Devletinin Cumhuriyet olduğu, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu, tekil (üniter) bir devlet olduğu, dilinin (AS: resmi  dilinin) Türkçe olduğu belirlenmiştir.

Görüldüğü gibi bu temel ilkeler, Devletin rejimi, yapısı, nitelikleri, üniter yapısı ile ilgilidir. Bunlar, 1923 yılında kurulan modern ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini ve kuruluş felsefesini oluşturmaktadır. Hiçbir gerekliliği ve nedeni olmadığı halde, üstelik Anayasamızın 4. maddesine göre bu maddelerin değiştirilmesi teklif bile edilemezken bunları tartışmaya açmanın, masumane ve samimi bir davranış olmadığı açıktır. Ülkemizde son yıllarda başta laiklik ve devletin üniter yapısı olmak üzere, bu kurucu temel ilkelere karşı yoğunlaşan açık saldırılar da dikkate alındığında, bunun belirli bir amaca yönelik planlı bir davranış olduğu da açıkça görülmektedir. Gene bu girişimin, ülkemizin 25 parçaya ayrılması yönündeki taleplerden ve düşüncelerden, Anayasa Mahkemesi’nin bu temel niteliklerle ilgili önemli kararlarından ve
Yüce Mahkemeye karşı yapılan ağır, haksız ve planlı saldırılardan, Cumhuriyetin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü tartışma adı altında değersiz gösterme çabalarından sonra
veya eş zamanlı olarak ortaya çıkması da ayrıca düşündürücüdür.

Bu ilkeleri tartışmaya açmak, Türkiye’nin rejimini, laik ve üniter yapısını, bayrağını, dilini tartışmaya açmaktır. Bu ise ülkemizi 85 (AS:92 yıl olacak) yıl öncesine, yani 1923 öncesine döndürme, Lozan Antlaşması’nı ortadan kaldırma çabalarından başka bir anlam ifade edemez. Her demokratik devletin kendisini, bu anlamda kendisini var eden temel ilkeleri ve felsefesini koruma hakkı vardır. Anayasamızın 4. maddesi de bu korumayı sağlamaktadır.
Ancak Türk Ulusu da bu ilkelerin koruyucusu ve kollayıcısıdır.

İstanbul Barosu bu ilkeleri koruma bakımından taraftır.

Biz İstanbul Barosu ve hukukçular olarak, başta laiklik ve tekil devlet yapısı olmak üzere
bu temel ilkelere, bunları koruyan anayasal hükümlere daima sahip çıkacağımızı,
her durum ve koşulda bu ilkeleri koruyacağımızı ve kollayacağımızı,
buna karşı yapılan hukuk dışı saldırılara sessiz kalmayacağımızı
saygı ile Kamuoyuna duyururuz.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

======================================

Dostlar,

İstanbul Barosu Başkanlığınca yapılan ve tam metnini yukarıda sunduğumuz
basın açıklamasının, daha doğrusu kamuyuna ve ilgili çevrelere dönük uyarının
içeriğini biz de tümüyle ve aynı coşku ve kararlılıkla paylaşıyoruz..

Anayasa’nın ilk 4 maddesi, TÜRKİYE’nin KIRMIZI ÇİZGİSİDİR..

Herkesi ama herkesi oraya dokunmamaya çağırıyoruz!

12 Eylül rejiminin 1982 anayasasının savunulacak yanı pek olmamakla birlikte
başta ilk 4 madde olmak üzere Devrim Yasalarını korumaya alan 174 maddesi,
laikliği kollayan 24. maddesi… gibi maddelerine dokunulmaması, dokunulaMAması gerekir. Onlar kurucu irade kapsamındadır.

Ayrıca unutulmamalıdır ki, geçici madddeler dışında 177 maddeden oluşan bu temel hukuk metninin şimdiye dek 117 maddesi değiştirilmiştir. AKP hükümetinin 12 Eylül 2010 halkoylaması ile 26 maddelik blok değişiklik belleklerden çıkabilir mi?

6 Kasım YÖK’ün kuruluşunun 34. yılı.. AKP, örneğin bu maddeylere (Anayasa md. 130-131) neden dokunmadı 13 yıllık kesintisiz ve tek başına iktidarında? YÖK üzerinden tüm üniversiteler ele geçirildi çünkü!

Yine de daha katılımcı, daha özgürlükçü, daha adil…. bir Anayasaya evet!
Fakat ilk 4 maddeye asla dokunmadan

Var mısınız yoksulluğu – işsizliği -gelir dağılımı adaletsizliğini ANAYASA dışı kabul edecek
ve devleti bu yönde politikalar izlemede bağlayacak, özetle salt siyasal – politik demokrasi ile yetinmeyip EKONOMİK DEMOKRASİ de getirecek bir çağdaş anayasaya??

Sevgi ve saygı ile.
06 Kasım 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir