İstanbul Barosundan uyarı : ANAYASA’nın TEMEL HÜKÜMLERİNE DOKUNULAMAZ!

İstanbul Barosundan uyarı      :

logo_ISTANBUL_Barosu

ANAYASA’nın TEMEL HÜKÜMLERİNE DOKUNULAMAZ!

Bilindiği üzere son günlerde, Anayasamızın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif bile edilemez ilkelerini ve buna ilişkin maddelerini tartışmaya açma girişimi ortaya çıkmıştır.
Bu girişimin, esasen Anayasayı ve Anayasal uygunluğu denetlemekle görevli
Anayasa Mahkemesi’nin hukukçu olmayan başkanından gelmesi de
ayrıca dikkat çekici ve düşündürücüdür.

Hatırlamakta ve hatırlatmakta yarar vardır ki, değiştirilemez bu maddeler Devletin şekline, Cumhuriyetin niteliklerine, devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı ve marşına ilişkindir.
Bu 3 temel madde ile Türkiye Devletinin Cumhuriyet olduğu, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu, tekil (üniter) bir devlet olduğu, dilinin (AS: resmi  dilinin) Türkçe olduğu belirlenmiştir.

Görüldüğü gibi bu temel ilkeler, Devletin rejimi, yapısı, nitelikleri, üniter yapısı ile ilgilidir. Bunlar, 1923 yılında kurulan modern ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini ve kuruluş felsefesini oluşturmaktadır. Hiçbir gerekliliği ve nedeni olmadığı halde, üstelik Anayasamızın 4. maddesine göre bu maddelerin değiştirilmesi teklif bile edilemezken bunları tartışmaya açmanın, masumane ve samimi bir davranış olmadığı açıktır. Ülkemizde son yıllarda başta laiklik ve devletin üniter yapısı olmak üzere, bu kurucu temel ilkelere karşı yoğunlaşan açık saldırılar da dikkate alındığında, bunun belirli bir amaca yönelik planlı bir davranış olduğu da açıkça görülmektedir. Gene bu girişimin, ülkemizin 25 parçaya ayrılması yönündeki taleplerden ve düşüncelerden, Anayasa Mahkemesi’nin bu temel niteliklerle ilgili önemli kararlarından ve
Yüce Mahkemeye karşı yapılan ağır, haksız ve planlı saldırılardan, Cumhuriyetin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü tartışma adı altında değersiz gösterme çabalarından sonra
veya eş zamanlı olarak ortaya çıkması da ayrıca düşündürücüdür.

Bu ilkeleri tartışmaya açmak, Türkiye’nin rejimini, laik ve üniter yapısını, bayrağını, dilini tartışmaya açmaktır. Bu ise ülkemizi 85 (AS:92 yıl olacak) yıl öncesine, yani 1923 öncesine döndürme, Lozan Antlaşması’nı ortadan kaldırma çabalarından başka bir anlam ifade edemez. Her demokratik devletin kendisini, bu anlamda kendisini var eden temel ilkeleri ve felsefesini koruma hakkı vardır. Anayasamızın 4. maddesi de bu korumayı sağlamaktadır.
Ancak Türk Ulusu da bu ilkelerin koruyucusu ve kollayıcısıdır.

İstanbul Barosu bu ilkeleri koruma bakımından taraftır.

Biz İstanbul Barosu ve hukukçular olarak, başta laiklik ve tekil devlet yapısı olmak üzere
bu temel ilkelere, bunları koruyan anayasal hükümlere daima sahip çıkacağımızı,
her durum ve koşulda bu ilkeleri koruyacağımızı ve kollayacağımızı,
buna karşı yapılan hukuk dışı saldırılara sessiz kalmayacağımızı
saygı ile Kamuoyuna duyururuz.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

======================================

Dostlar,

İstanbul Barosu Başkanlığınca yapılan ve tam metnini yukarıda sunduğumuz
basın açıklamasının, daha doğrusu kamuyuna ve ilgili çevrelere dönük uyarının
içeriğini biz de tümüyle ve aynı coşku ve kararlılıkla paylaşıyoruz..

Anayasa’nın ilk 4 maddesi, TÜRKİYE’nin KIRMIZI ÇİZGİSİDİR..

Herkesi ama herkesi oraya dokunmamaya çağırıyoruz!

12 Eylül rejiminin 1982 anayasasının savunulacak yanı pek olmamakla birlikte
başta ilk 4 madde olmak üzere Devrim Yasalarını korumaya alan 174 maddesi,
laikliği kollayan 24. maddesi… gibi maddelerine dokunulmaması, dokunulaMAması gerekir. Onlar kurucu irade kapsamındadır.

Ayrıca unutulmamalıdır ki, geçici madddeler dışında 177 maddeden oluşan bu temel hukuk metninin şimdiye dek 117 maddesi değiştirilmiştir. AKP hükümetinin 12 Eylül 2010 halkoylaması ile 26 maddelik blok değişiklik belleklerden çıkabilir mi?

6 Kasım YÖK’ün kuruluşunun 34. yılı.. AKP, örneğin bu maddeylere (Anayasa md. 130-131) neden dokunmadı 13 yıllık kesintisiz ve tek başına iktidarında? YÖK üzerinden tüm üniversiteler ele geçirildi çünkü!

Yine de daha katılımcı, daha özgürlükçü, daha adil…. bir Anayasaya evet!
Fakat ilk 4 maddeye asla dokunmadan

Var mısınız yoksulluğu – işsizliği -gelir dağılımı adaletsizliğini ANAYASA dışı kabul edecek
ve devleti bu yönde politikalar izlemede bağlayacak, özetle salt siyasal – politik demokrasi ile yetinmeyip EKONOMİK DEMOKRASİ de getirecek bir çağdaş anayasaya??

Sevgi ve saygı ile.
06 Kasım 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir