3-9 KASIM DOKU ve ORGAN BAĞIŞI HAFTASI

3-9 KASIM
DOKU ve ORGAN BAĞIŞI HAFTASI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TOPLUM İÇİN BİLGİLENDİRME DİZİSİ-84

Bu döküman Dr. Güven Gökgöz, Dr. Can Keskin ve Dr. Hakan Altıntaş tarafından
03.11.2015 tarihinde hazırlanmıştır. Bu bilgilendirme notunun aşağıda belirtilen şekilde
kaynak gösterilmek şartıyla yazılı, elektronik, vb ortamlarda kullanılması önerilmektedir:

Gökgöz G, Keskin C, Altıntaş H. 3-9 Kasım Doku ve Organ Bağışı Haftası. HÜTF Halk Sağlığı AD Toplum İçin Bilgilendirme Serisi-
[Internet] http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/ Erişim:3.11.2015.

3-9 KASIM DOKU ve ORGAN BAĞIŞI HAFTASI

Doku; organları meydana getiren, şekil ve yapı bakımından benzer olan ve aynı görevi gören, birbirleriyle sıkı ilgisi olan aynı kökten gelen hücreler topluluğuna verilen addır. Örneğin kalp kapağı, kornea, kemik, kemik iliği, kıkırdak, kas dokusu, bağ dokuları. Organ ise Latince kökenli bir sözcük olup, biyolojide belirli bir görevi yapan ve sınırları belli doku kümesi olarak tanımlanmaktadır. Örneğin böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, deri, dalak, mide, göz, rahim, pankreas ve ince bağırsaklar(1).

Organ / doku aktarımı; bedende görevini yapamayan bir organın / dokunun yerine canlı kişiden, beyin ölümü gerçekleşmiş kişiden ya da ölüden alınan sağlam ve aynı görevi yapacak organın / dokunun nakledilmesi işlemidir (2)

İnsan hücre, doku ve organ nakli, seçenek bir sağaltım yolu bulunmadığı durumlarda yaşam kurtarır ve alıcı kişinin bedeninin asıl işlevlerini kazanmasını sağlar(3). Yirminci yy’ın tıp mucizelerinden biri denilebilecek organ nakli, tüm dünyada yüz binlerce hastanın yaşam süresini uzatmıştır. Kişinin yaşamdayken özgür istenci ile tıbben yaşamı sonlandıktan sonra doku ve organlarının hastaların sağaltımı için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesi organ-doku bağışı olarak adlandırılmaktadır(4).

Türkiye’de 2007 yılı verisi ile 51 bin organ bağış kartı olan kişi vardır.
Organ bağışı yapılırken doldurulan kartta bağışlanacak organ / dokular işaretlenerek seçilebilir. Bağışta bulunan kişi dilerse hepsini işaretleyerek
sekiz kişiye yeni bir yaşam verebilir(5)

Türkiye’de doku ve organ naklini düzenleyen yasa 1979’da 2238 sayılı “ORGAN ve DOKU ALINMASI, SAKLANMASI ve NAKLİ HAKKINDA KANUN” çıkarılmış olup; organ ve doku nakil hizmetleri halen 1982 yılında yeniden düzenlenmiş olan bu yasaya göre yürütülmektedir(6).

Türkiye’de organ nakillerinin %75-80’i canlı vericiden yapılmakta iken,
bu oran Avrupa’da tersine, % 80’i kadavradan gerçekleşmektedir(7).
Bu durum organ bağışı konusunda Türkiye’de yeterli farkındalığın olmadığını düşündürmektedir.

3-9 Kasım arasında etkinliklerle gündeme taşınan “Doku ve Organ Bağışı Haftası”, toplumun organ bağışına olan dikkatini artırmak ve insanların
organ – doku bağışına daha ilgili olmasını hedeflemektedir.

Kaynaklar :

1 Öztürkler, Cemal, Hukuk Uygulamasında Tıbbi Sorumluluk, Teşhis, Tedavi ve Tıbbi Müdahaleden Doğan Tazminat Davaları, Ankara 2003, s.195.
2 Sönmez Y, Zengin E, Ongel K, Kişioğlu N, Öztürk M. Attitude and behavior related to organ donation and affecting factors: a study of last-term students at a university. Transplant Proc 2010;42:1449-52.
3 Transplantation of human cells, tissues and organs. [Internet] http://www.who.int/transplantation/en/ Erişim: 02.11.2015.
4 Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği, 25748 sayılı resmi gazete, 07.03.2005. [Internet] http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-560/organ-ve-doku-nakli-hizmetleri-yonetmeligi.html Erişim:02.11.2015.
5 Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında 2238 sayılı kanun, 29.05.1979. [Internet] http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-445/tarihi29051979–sayisi2238–rg-tarihi03061979–rg-sayis-.html Erişim:02.11.2015.
6 [Internet] https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc062/kanuntbmmc062/kanuntbmmc06202238.pdf Erişim:02.11.2015.
7 Bölükbaş N, Eyüpoğlu A, Kurt P. Organ bağışı hakkında üniversite öğrencilerinin düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2004;21(2):73-77.
=================================

Dostlar,

Konu önemlidir.. Ciddi bir Halk Sağlığı Sorunudur.
Örn. Türkiye’de 22 bin kronik böbrek yetmezlikli – haftada 2-3 kez hemodiyalize mahkum insanımız vardır ve biz ancak yılda 300 kişiye böbrek aktarımı yapabiliyoruz..

22 000 / 300 = 73..

Kronik böbrek yetmezlikli – haftada 2-3 kez hemodiyalize mahkum
bir insanımızın ortalama bekleme süresi oluyor.. Doğallıkla bunca süre yaşayamıyor insanlarımız.. Her gün 3-4 böbrek yetmezlikli insanımızı organ bulunamadığı için yitiriyoruz..

Organ aktarımı (transplantasyonu, nakli) yapılabilkecek öbür organ yetmezliklerini bir yana bırakırsak tablo böyle..

Biz, yakınlarımıza, ölümümüzde ALINABİLECEK TÜM ORGANLARIMIZI BAĞIŞLADIĞIMIZI bildirdik, vasiyet ettik.. Bu siteden de duyurmuş olalım.

Halkımızı bu konuda daha duyalı olmaya çağırıyoruz..

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com 

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir