“Soykırım” emperyalist bir yalandır

“Soykırım” emperyalist bir yalandır

portresi_kravatli

 

Yılmaz ÖZDİL
SÖZCÜ, 17.10.15

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 100 yıllık iftiranın davasında, Doğu Perinçek lehine karar verdi. Böylece, evrensel hukuk resmen tescil etti:

Ermeni soykırımı iddiası emperyalist bir yalandır.
*
12 Mart muhtırasında tutuklandı.  20 seneye mahkum edildi. Üç sene yatırıldı.
12 Eylül darbesinde tutuklandı. Sekiz seneye mahkum edildi. Beş sene yatırıldı.
1990’da tutuklandı. Üç ay yatırıldı.
1998’de tutuklandı. 10 ay yatırıldı.
2008’de tutuklandı. Müebbete mahkum edildi. Altı sene yatırıldı.
*
İki saniye boş bıraktılar kardeşim…
“Soykırım” iddiasını mahkum ettirdi, Türkiye Cumhuriyeti devletini beraat ettirdi.
Hal böyleyken…
“1915 soykırımdır” diyen Ermeni kökenli milletvekilini Meclise taşıyan AKP,
19 milyon oy aldı.
“1915 soykırımdır” diyen Ermeni kökenli milletvekilini Meclise taşıyan Yeni CHP,
12 milyon oy aldı.
“1915 soykırımdır” diyen Ermeni kökenli milletvekilini meclise taşıyan HDP,
altı milyon oy aldı.
“Ermeni soykırımı iddiası emperyalist bir yalandır” diyen Doğu Perinçek,
yalnızca 161 bin oy aldı.
*E bu durumda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sayın ahalimizden daha iyi bilecek
değil herhalde!

Bence gene içeri atılsın Doğu Perinçek
Dışarda kalınca başımıza iş çıkarıyor, sayın partilerimizi “yalancı” durumuna düşürüyor, “emperyalistlerin şahidi”durumuna düşürüyor.

==================================

Dostlar,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde 15 Ekim 2015 günü kazanılan
Doğu Perinçek / İsviçre davasının ülkemiz kazanımları görkemlidir.
Ne yazık ki AKP iktidarı bir yandan, davacı Vatan Partisi Doğu Perinçek olduğundan
bu büyük ulusal kıvancı görmezden gelmekte; bir yandan da AB – ABD’nin yönlendirmesiyle
haksız Ermeni savlarıyla / iftirasıyla aymaz bir uzlaşma çabası içinde bulunmaktadır..

Bu politikanın milli olduğu söylenebilir mi??
Türkiye’nin belini kıracak gaflet içindeki dış politika, AKP’nin güttüğü gayrı milli politikadır.
AKP Türkiye’nin yaşamsal çıkarlarını savunMAmakta, kendisini iktidara getiren
Batı güdümünde hareket etmektedir.. Bu onursuz durum kabul edilemez ve sürdürülemez..

Vatan Partisi Doğu Perinçek, bir yurttaşın ülkesine verebileceği en değerli katkılardan birini daha vermiştir. Bu aydın insanın 70+ yıllık yaşamının 11 yıl dolayında çok uzun bir bölümü haksız yere, salt Solcu – Devrimci – ATATÜRKÇÜ olduğu için zindanlarda geçirilmiştir.. Perinçek yine de yaşama ve ülkesine küsmemiş, Devrimci – ATATÜRKÇÜ savaşımını
bilgece sürdürmüştür.

Şu yüce gönüllülüğe bakar mısınız ?!

* Görkemli evrensel hukuk – dış politika başarısını kendi kişiliğine mal etmeyerek
bir takım çalışması olarak sunmakta ve en önemlisi de
VATAN SAVUNMASINDAKİ MEHMETÇİĞE armağan etmektedir..

Bin selam olsun bu soylu duruşa…
Unutulmasın, unutturulmasın, çok yönlü diplomatik gerekleri yerine getirilsin diye,
usta ve haksever yazar Yılmaz Özdil‘in geçen haftaki yazısını özellikle paylaşıyoruz.

Sevgi ve saygı ile.
27 Ekim 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir