Güneşe giden köprü: Ahmet Taner Kışlalı

Güneşe giden köprü: Ahmet Taner Kışlalı

“Geleneğin içindeki geleceğin; güneşe giden köprülerin kaşifiydi Ahmet Taner Kışlalı”

Doğan Özkan
AYDINLIK
, 21.10.2015

Geleneğin içindeki geleceğin, güneşe giden köprülerin kaşifiydi Ahmet Taner Kışlalı.

 • “Demokrasi adına Cumhuriyet’in temellerine kazma vuranlar demokrat ise ben demokrat değilim! Ve onların demokrat yaftasını taşıdıkları bir yerde ben demokrat olmak istemiyorum. Çünkü onlarla aynı sıfatı taşımaktan utanıyorum!” diyecek ölçüde cesurdu.

Köy Enstitülerinin Aydınlık korkusu içinde bir avuç çıkar sahibince kapattırılıp imam hatip okullarının yaygınlaştırılması sayesinde Türkiye’nin bugünlere geldiğini, Cumhuriyet’in temelinde yatan felsefesinin insancıl ve ilerici ve 21. yüzyıla ışık tutacak nitelikte olduğunu ancak yöneticilerin bu felsefenin yandaşı olmadığını ve asıl sorunun bu olduğunu”
katıldığı her konferansta, her konuşmasında vurgulayacak kadar da kararlı. Ve Ahmet Taner Kışlalı yaşamı boyunca ödünsüz bir aydın olarak bu kararlı, cesur tutumundan, dönemin
en can alıcı sorunlarına karşı görevini yorulmadan yerine getirmiştir.

KEMALİST DEVRİMİN GELECEKLE BAĞINI KURDU

– “Modern Türkiye’de Politik Güçler”,
– “Öğrenci Ayaklanmaları”,
– “Siyasal Sistemler: Siyasal Çatışma ve Uzlaşma”,
– “Atatürk’e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği”,
– “Kemalizm Laiklik ve Demokrasi”,
– “Siyaset Bilimi”,
– “Tanrı’yı Kim Kullanır”,
– “Seçimsiz Demokrasi”

adlı kitaplarıyla Kemalist Devrimi tarihin içinde taşlaşmış bir hatıra olarak değil,
geleceğin anahtarı olarak anlatmıştır. Ahmet Taner Kışlalı’nın Kemalist Devrimin
o kireçlenmiş dönemiyle savaşması bir tarih değil, geleceğimizi yaratmaya yönelik bir çabaydı ve bu çabasından hiçbir zaman vazgeçmedi.

“Sosyalizmi yadsıyarak Kemalist; Kemalizmi yadsıyarak da sosyalist olunamayacağını”

ve

“Mustafa Kemal’in yalnızca Anadolu halkı için değil, ezilen tüm halklar için
bir umut olduğunu”

her kezinde dile getirerek Kemalist Devrimi tarihin içinde mevzilendirmiştir.
Ahmet Taner Kışlalı. Kemalist Devrimi bir yandan kendi toplum sürecimizde değerlendirirken bir yandan da evrensel boyutlarını da inceleyerek “Kemalist Devrim”in gelecek ile bağlantısını gözler önüne sermiştir.

1977 seçimlerinde CHP İzmir Milletvekili olan Kışlalı, 1978’de Kültür Bakanı olarak
görev yaptığı süre boyunca da gerek Kültür Bakanlığı’nın yayınladığı klasik eserlerle,
gerekse “Ulusal Kültür” adlı dergiyle ve daha pek çok uygulaması ile Kültür Bakanlığı’nı
asıl kimliğine dönüştürecek adımlar atmıştır.

Öğretmeye, aydınlatmaya 1991’den sonra Cumhuriyet gazetesindeki “Haftaya Bakış” köşesinde de, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken düzenlediği konferanslarda da devam etti Ahmet Taner Kışlalı. Bugün de kitaplarıyla, konuşmalarıyla, yaşamıyla öğretmeye ve aydınlatmaya devam ediyor.

SATIRLARI BİR ATEŞ GİBİYDİ

Hain bir saldırı sonucunda ayrılmıştır aramızdan Ahmet Taner Kışlalı.

Ancak fikirleri ve mücadelesi bizlerin güneşe giden köprüsü olmaya devam edecektir.

Ahmet Taner Kışlalı’nın satırları yanardağın ağzından dökülen bir ateş gibidir.
Bugün o satırlar bizlere Kemalist Devrim’in tarihin içinden geleceğe uzanan görevlerini
her gün daha yakıcı hale gelerek hatırlatmaktadır.

Ahmet Taner Kışlalı gibi aydınlar, bir volkan gibi tarihin içinden patlayarak taşarlar.
Bugün Ahmet Taner Kışlalıları özümseyemeyenler Kemalist Devrim’i geleceğin
büyük mirası
olarak göremezler ve Kemalist Devrimi tamamlama görevine sarılamazlar.

Ahmet Taner Kışlalı Kemalist Devrimi en iyi anlayan aydınlarımız arasındadır.
Bizlere şunu kanıtlamıştır:

Kemalist Devrimi tamamlama ve ötesine geçme özlemiyle yanıp tutuşmak,
Kemalist Devrimi tarihsel süreçte mevzilendirmenin koşuludur.

1999 Ekiminde yitirmiştik Ahmet Taner Kışlalı’yı ancak bugün hala derinlere uzanan fikirleri filizlenmekte ve her geçen gün anlam kazanmaktadır.

Nazım Hikmet’in “Güneşi İçenlerin Türküsü” adlı şiirinde söz ettiği gibi;

…Ben de gördüm o kahramanları,
Ben de sardım o örgüyü,
Ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim!…

Bugün bizlerle Ahmet Taner Kışlalılarla, Bahriye Üçoklarla güneşe giden köprülerde sırtımızda tarihsel sorumluklarımızla birlikte yürüyoruz. Geleceğe yürümek, değiştirmek, yaratmak, acılara, sıkıntılara, yaşanan günden özverilere katlanmak, yaşamın anlamıdır. Bugün yaşamıyla, mücadelesiyle bizlerin yaşamına anlam kazandıran Ahmet Taner Kışlalı, yarının büyük görevleri içinde gözlerimizi kamaştırıyor ve yüreklerimizi alevlendiriyor.

==================================

Dostlar,

Sayın Doğan Özkan bu gün, acılı bir günümüzde, 16 yıl önce aramızdan kalleşçe koparılan 
eşsiz Kemalist Aydınlanmacılardan Sayın Ahmet Taner KIŞLALI için
AYDINLIK‘ta yukarıdaki dizeleri kaleme aldı..

Sağolsun, usta kalemi ve engin birikimi, coşkusu ile bizim de duygu ve düşüncelerimize
aracılık etti..

Bu gün 2 yazı daha koyduk sitemize saygın devrim şehidimiz Ahmet Taner KIŞLALI için..
Bakılmasını, paylaşılmasını .. dileriz..

http://ahmetsaltik.net/2015/10/21/saraykoy-addde-ahmet-taner-kislali-anma-konferansimiz/

http://ahmetsaltik.net/2015/10/21/kemalizmin-basogretmeni-prof-dr-ahmet-taner-kislali/

Hiç kimse zerrece kuşku duyup – umutsuluğa kapılmasın ki;
bu topraklarda Yüce ATATÜRK’ün ışığı sonsuza dek sürecektir!.
Karşıtlarını hatta düşmanlarını bile ısıtarak, aydınlatarak, insanlaştırarak..

Ancak bugün içinde olduğumuz KARŞIDEVRİMİN geldiği aşamadan ve kuşatmadan
kaygı duymamak da olanaksızdır. Bu kaygı ve endişeyi, paniğe düşmeden – umutsuzluğa
asla yer vermeden, savaşım enerjisi ve kararlılığına dönüştürmeliyiz..

İlk iş 1 Kasım 2015 seçimlerinde AKP’den kurtulmak
Zor dğil! Çoook yazdık, 1 kez daha yazalım..

 • İlk iş seçime katılım oranını yükseltmek..  7 Haziran’da oy kullanmayan 9,1 milyon seçmenin
  -ki ezici çoğunluğu AKP seçmeni değil- oy kullanması.. HDP seçmeni de yüksek katılım sağlamıştı. Bu 9,1 milyon oyun çok büyük çoğunluğu CHP seçmeni, bir bölümü de MHP.
  Katılım her 1 puan arttıkça AKP’nin oy oranı düşüyor..
 • 1,3 milyona erişen geçersiz oyların AKP karşıtı partilere verilmesi,
  bilerek geçersiz yapılmaması..
 • Seçim sandıklarına son ana dek sahip çıkarak başından ayrılmamak…
 • AKP’nin az farkla vekil yitirdiği seçim bölgelerinde, bilinçli davranışla,
  kazanma şansı en yüksek partiye oy kullanmak..

  Merhum Ahmet Taner Kışlalı yaşasaydı, herhalde, yukarıdaki matematiğe dayalı akılcı önerileri paylaşırdı..

  Sevgi ve saygı ile.
  21 Ekim 2015, Ankara


  Dr. Ahmet SALTIK

  www.ahmetsaltik.net
  profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir