TTB’den Ankara’da Bombalı Katliam Basın Açıklaması

 

Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ni kana bulayan katliamın ardından TTB, DİSK, KESK ve TMMOB yöneticileri TTB’de ortak basın toplantısı düzenlediler.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanları Lami Özgen ve Şaziye Köse, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay‘ın katıldığı basın toplantısında, faşist katliamı protesto etmek için yarından
(11 Ekim) başlayarak yas ilan ve 12-13 Ekim tarihlerinde tüm Türkiye’de grev ilan edildi.

Basın açıklamasını okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, faşist katliamı protesto etmek için 3 gün yas 2 gün grev ilan ettiklerini bildirdi.
ÇGD Başkanı Ahmet Abakay da alana ambulanslardan önce TOMA’ların girdiğini belirterek, yaralıların üzerine gaz sıkıldığını belirtti.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen de, ilk olarak alanda alanda yaşamını yitirenlerin sayısının 69, daha sonra ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısının 27 olduğunu ve toplam 96 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Demirdizen, yaralıların sayısının da 400’ü aştığını kaydetti.

10.10.2015, Basın Açıklaması
Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!

ÖLEN ARKADAŞLARIMIZI ANMAK, FAŞİST KATLİAMI PROTESTO ETMEK İÇİN YARINDAN BAŞLAYARAK YASTAYIZ /
12-13 EKİM GÜNLERİ BÜTÜN TÜRKİYE’DE GREVDEYİZ!

Bugün Ankara’da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için toplanmıştık.
Türkiye’nin dört bir yanından gelmiştik.
Emek, Barış, Demokrasi istemlerimizi haykırmak için gelmiştik.
İşçilerin, kamu çalışanlarının, işsizlerin, yoksulların, mağdurların sesini duyurmak için gelmiştik.
“Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi!” demek için gelmiştik.

Saray’ın saltanatı uğruna aylardır kan dökenlere “Dur!” demek için gelmiştik.

Savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükleri ve demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa ve sömürüye karşı emeğin mücadelesini hep birlikte yükseltmek için gelmiştik.

Başvurusu Ankara Valiliği’ne yapılmış (ve Valilikçe uygun görülmüş), bütünüyle barışçıl bir miting için gelmiştik.

Türkülerimizle, halaylarımızla, pankartlarımızla, sloganlarımızla ve coşkuyla miting alanına yürüyüşümüz başlarken patlattılar bombaları.
Türkiye’nin göbeğinde, Ankara Garı’nın, binlerce polisin gözü önünde patlattılar.
Şu ana dek belirlenebilen seksen altı kardeşimiz yaşamını yitirdi, yüzlerce kardeşimiz yaralandı.

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!

Hiç kimse bize bu katliamın faili meçhul olduğunu söylemesin.

Bombaları tanıyoruz. 18 Mayıs’ta Adana ve Mersin’deki, 5 Haziran’da Diyarbakır’daki,
20 Temmuz’da Suruç’taki patlamalardan tanıyoruz; “aynı seriden” olduğunu biliyoruz.

Katilleri tanıyoruz :

Katiller; diktatörlük hevesleri 7 Haziran seçimlerinde kursaklarında kalanlardır.

Katiller; 400 vekil alamadıkları için ülkeyi iç savaşa sürükleyenlerdir.

Katiller; yarattıkları terör ve dehşetin korkusuyla 1 Kasım seçimlerinden
galip çıkmaya çalışanlardır.


Katiller; aylardır Akrep’lerle, TOMA’larla, tanklarla, toplarla ülkeyi
kan gölüne çevirenlerdir.

Amaçlarını biliyoruz. Amaçları; bizi korkutarak, bizi yıldırarak, bizi sindirerek on üç yıllık zulüm ve hırsızlık düzenlerini sürdürmeye çalışmaktır.
Amaçları; Gezi İsyanı’ndan bu yana diktatörlüğe karşı direnen milyonlarca yurttaşın
iradesini kırmaktır.
Amaçları; halkın iradesine rağmen KaçAK Saray’daki iktidarlarını devam ettirmeye çalışmaktır.

Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimizi kana bulayanlara sesleniyoruz:

BÜTÜN VAHŞETİNİZE, BÜTÜN ŞİDDETİNİZE, BÜTÜN KATLİAMLARINIZA RAĞMEN EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR ÜLKEDE BİR ARADA YAŞAMI VE BARIŞI SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ!

Bizi korkutmaya, bizi yıldırmaya, bizi sindirmeye çalışanlara sesleniyoruz:

KORKMAYACAĞIZ, YILMAYACAĞIZ, UNUTMAYACAĞIZ VE AFFETMEYECEĞİZ!

DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA BOĞULACAKSINIZ!

  • Ölen Arkadaşlarımızı Anmak, Faşist Katliamı Protesto Etmek İçin Yarından Başlayarak Üç Gün Yastayız 
  • 12-13 Ekim Pazartesi-Salı Günleri Bütün Türkiye’de Grevdeyiz!

Bütün Sendikaları, Bütün Meslek Örgütlerini, Bütün Siyasal Partileri, Örgütlü-Örgütsüz,
Hangi Sendikanın Üyesi Olursa Olsun Bütün İşçileri-Bütün Kamu Çalışanlarını,
İnsanlığa Sahip Çıkan Bütün Yurttaşlarımızı Katılmaya Çağırıyoruz!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu – DİSK
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu – KESK
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği – TMMOB
Türk Tabipleri Birliği – TTB

=====================================

Dostlar,

Bu basın açıklamasını yorumsuz summak istiyoruz.
Düzenleyici örgütler içinde bizim meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği – TTB de var.

Ancak dikkat edilirse, dün ve daha öncesinde bu mitingin duyurularına sitemizde
yer vermemiştik?!!

Ölü sayısı 105’i buldu..
Son onyılların en büyük sabotajı..
Başkentte..
Devlet, bu çapta büyük bir operasyondan nasıl haberdar olamaz??
Bunun olanaklı olamayacağını kavramak için istihbarat uzmanı olmak gerekmez.

AKP iktidarı göz mü yumdu bu hain tuzağa; sonrasında siyasal amaçlarla seçim propagandasında kullanmak üzere???

Bu çooook çarpıcı ve ivedilikle yanıt bulması gereken bir sorudur..

AKP iktidarı ve RTE şaibeden kurtulmak istiyorlarsa, tek yol
bu alçakça katliamı hızla aydınlatmak; failleri ve azmettrenleri ortaya çıkarmaktır..

Yorumsuz sunalım dedik ama gene epey önemli sorular sorduk içimizin sesini bastırmaadık..

Sevgi ve saygı ile.
11 Ekim 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir