Milletlerin Akrabalığı Milliyetçilik ve Irkçılık üzerine


Milletlerin akrabalığı
Milliyetçilik ve Irkçılık üzerine

portresi, Gülümseyen

 

 

Prof. Dr. D. Ali ERCAN

 

 

yanan_mum

Değerli arkadaşlar,

Haziran.2014’te, Milletlerin akrabalığı üzerine yazdığım makalede ırkçı söylemlerin bilim dışılığına vurgu yapmak istemiştim. Son zamanlarda  siyasal arenada kanaat önderi geçinenlerin(?) dayanılmaz hafifliğini,
kendi kafa karışıklıklarını topluma bulaştırmak yarışında olduklarını görüyorum. O nedenle bu makaleyi yeniden paylaşmak gereği duydum.

Medyadaki tartışmalarda yapılan en büyük yanlış, “Türk” kavramını bir halk veya etnik kümeye indirgemektir. Kulağa hoş gelen “Kürt-Türk kardeştir, PKK kalleştir” türünden söylemlerle ürkünç (vahim) bir dil mantığı hatası (semantik hata) yapılmakta,

Türkiye Cumhuriyetine eşit Anayasal Yurttaşlık bağı ile bağlı olan insanları tanımlamak için kullanılan “Türk” kavramı, Türkiye’de var olan (veya var olduğu düşünülen)
Etnik kümelerden birini tanımlayan “Kürt” kavramı ile denk tutulmaktadır. Oysa,

“TÜRK” BİR HALKIN ADI DEĞİLDİR!

“TÜRK” BİR ETNİK KÜMENİN ADI DEĞİLDİR!

“TÜRK” TÜRKİYE CUMHURİYETİ YURTTAŞLARININ ORTAK ADIDIR; BİR MİLLETİN ADIDIR.

O nedenle Türk Yurdu, Türk Bayrağı, Türk Ordusu, Türk Lirası, Türk Dili, Türk Kültürü,
Türk Sanatı… sözlerinden hiç gocunmamak gerekir.

Özetle; “Türk halkı” diye bir halk yoktur; “Türkiye halkı” vardır. (Kürt, Abaza, Çerkez, Arap, Süryani, Yörük, Laz, Tatar, Boşnak, Arnavut, Rum, Ermeni, Pomak, Tahtacı, Türkmen, …)
bunlar etnik kümeler, halk kesimleridir, tamam. Türk ise, bütün bunların birlikteliğini anlatan bir üst kavramdır. Konuşmalarında Türk kelimesini bu listeye katanlar
en büyük hatayı işliyorlar ve kafalar karışıyor.

  • Türkiye’de değişik etnik kökenlerden insanlar aynı coğrafyada ve birbirlerine karışmış durumda, yüzlerce yıldır birlikte yaşıyorlar… Bu doğal birlikteliği zorla, yapay etkilerle ayrıştırmaya, parçalamaya kalkışmak, anlamsız ve olanaksız olduğu ölçüde, insanlığa karşı işlenmiş suç düzeyinde aptalca bir girişim olur. Toplum çok acı çeker.

image

Yandaki Venn Diyagramında (AS: Kesişen kümelerde) Y-DNA analizlerinden elde edilen verilere göre, Türkiye (T) – Yunanistan (G) – Bulgaristan (B) arasındaki genetik ortaklığı görüyorsunuz. Buna göre Türkiye Yunanistan ile %75; Bulgaristan ile %63 oranında genetik akrabadır. Türkiye-Yunanistan-Bulgaristan Genetik ortaklığı % 61 dir. Türkiye’nin Doğu ve üney komşuları, Kafkas Ülkeleri, İran ve Arap ülkeleriyle ilgili Y-DNA Hablo Grup verileri elimde bulunmadığından böyle bir Venn-Diyagramı yapamadım; aslında Kafkasya-İran-Arabistan-Türkiye arasındaki bir Venn-Diyagramı da aynı biçimde yoğun örtüşen bir diyagram olurdu.

Bu akrabalık diyagramları bize, ırk-kan söylemleri üzerine oturtulmuş bir Milliyetçiliğin
ne denli saçma olduğunu gösteriyor. Çağdaş Milliyetçilik (bence doğrusu Milletçilik,
yani Milletten yana olmak) Milletin/Ulusun yararına çalışmaktır,

Yurtseverliktir; o kadar!

Sevgilerimle. æ
10 Ekim 2015, Ankara

===============================

Dostlar,

Sayın Prof. Ercan’ın MİLLETLERİN AKRABALIĞI başlıklı yazısını 19.06.2014’te
bu sitede yayımlamıştık. (http://ahmetsaltik.net/2014/06/19/milletlerin-akrabaligi/)
Bu yazıya da bakılmasını dileriz. Orada, anlaşılması daha kolay olması için açık görseller koymuştuk metne.. (2’si aşağıda..)

Milletlerin_akrabaligi1

 

 

 

 

 

 

 

Milletlerin_akrabaligi2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali hocamızın bu önemli yazısının son paragrafını vurgulayarak katılmak adına yineleyelim :

Bu akrabalık diyagramları bize, ırk-kan söylemleri üzerine oturtulmuş bir Milliyetçiliğin
ne denli saçma olduğunu gösteriyor.

Çağdaş Milliyetçilik (bence doğrusu Milletçilik, yani Milletten yana olmak) Milletin/Ulusun yararına çalışmaktır,

Yurtseverliktir; o kadar!

Dosyanın haritalar içeren pdf biçimi için lütfen tıklayınız

Milletlerin_akrabaligi

Sevgi ve saygı ile.
10 Ekim 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir