Milletlerin Akrabalığı Milliyetçilik ve Irkçılık üzerine


Milletlerin akrabalığı
Milliyetçilik ve Irkçılık üzerine

portresi, Gülümseyen

 

 

Prof. Dr. D. Ali ERCAN

 

 

yanan_mum

Değerli arkadaşlar,

Haziran.2014’te, Milletlerin akrabalığı üzerine yazdığım makalede ırkçı söylemlerin bilim dışılığına vurgu yapmak istemiştim. Son zamanlarda  siyasal arenada kanaat önderi geçinenlerin(?) dayanılmaz hafifliğini,
kendi kafa karışıklıklarını topluma bulaştırmak yarışında olduklarını görüyorum. O nedenle bu makaleyi yeniden paylaşmak gereği duydum.

Medyadaki tartışmalarda yapılan en büyük yanlış, “Türk” kavramını bir halk veya etnik kümeye indirgemektir. Kulağa hoş gelen “Kürt-Türk kardeştir, PKK kalleştir” türünden söylemlerle ürkünç (vahim) bir dil mantığı hatası (semantik hata) yapılmakta,

Türkiye Cumhuriyetine eşit Anayasal Yurttaşlık bağı ile bağlı olan insanları tanımlamak için kullanılan “Türk” kavramı, Türkiye’de var olan (veya var olduğu düşünülen)
Etnik kümelerden birini tanımlayan “Kürt” kavramı ile denk tutulmaktadır. Oysa,

“TÜRK” BİR HALKIN ADI DEĞİLDİR!

“TÜRK” BİR ETNİK KÜMENİN ADI DEĞİLDİR!

“TÜRK” TÜRKİYE CUMHURİYETİ YURTTAŞLARININ ORTAK ADIDIR; BİR MİLLETİN ADIDIR.

O nedenle Türk Yurdu, Türk Bayrağı, Türk Ordusu, Türk Lirası, Türk Dili, Türk Kültürü,
Türk Sanatı… sözlerinden hiç gocunmamak gerekir.

Özetle; “Türk halkı” diye bir halk yoktur; “Türkiye halkı” vardır. (Kürt, Abaza, Çerkez, Arap, Süryani, Yörük, Laz, Tatar, Boşnak, Arnavut, Rum, Ermeni, Pomak, Tahtacı, Türkmen, …)
bunlar etnik kümeler, halk kesimleridir, tamam. Türk ise, bütün bunların birlikteliğini anlatan bir üst kavramdır. Konuşmalarında Türk kelimesini bu listeye katanlar
en büyük hatayı işliyorlar ve kafalar karışıyor.

  • Türkiye’de değişik etnik kökenlerden insanlar aynı coğrafyada ve birbirlerine karışmış durumda, yüzlerce yıldır birlikte yaşıyorlar… Bu doğal birlikteliği zorla, yapay etkilerle ayrıştırmaya, parçalamaya kalkışmak, anlamsız ve olanaksız olduğu ölçüde, insanlığa karşı işlenmiş suç düzeyinde aptalca bir girişim olur. Toplum çok acı çeker.

image

Yandaki Venn Diyagramında (AS: Kesişen kümelerde) Y-DNA analizlerinden elde edilen verilere göre, Türkiye (T) – Yunanistan (G) – Bulgaristan (B) arasındaki genetik ortaklığı görüyorsunuz. Buna göre Türkiye Yunanistan ile %75; Bulgaristan ile %63 oranında genetik akrabadır. Türkiye-Yunanistan-Bulgaristan Genetik ortaklığı % 61 dir. Türkiye’nin Doğu ve üney komşuları, Kafkas Ülkeleri, İran ve Arap ülkeleriyle ilgili Y-DNA Hablo Grup verileri elimde bulunmadığından böyle bir Venn-Diyagramı yapamadım; aslında Kafkasya-İran-Arabistan-Türkiye arasındaki bir Venn-Diyagramı da aynı biçimde yoğun örtüşen bir diyagram olurdu.

Bu akrabalık diyagramları bize, ırk-kan söylemleri üzerine oturtulmuş bir Milliyetçiliğin
ne denli saçma olduğunu gösteriyor. Çağdaş Milliyetçilik (bence doğrusu Milletçilik,
yani Milletten yana olmak) Milletin/Ulusun yararına çalışmaktır,

Yurtseverliktir; o kadar!

Sevgilerimle. æ
10 Ekim 2015, Ankara

===============================

Dostlar,

Sayın Prof. Ercan’ın MİLLETLERİN AKRABALIĞI başlıklı yazısını 19.06.2014’te
bu sitede yayımlamıştık. (http://ahmetsaltik.net/2014/06/19/milletlerin-akrabaligi/)
Bu yazıya da bakılmasını dileriz. Orada, anlaşılması daha kolay olması için açık görseller koymuştuk metne.. (2’si aşağıda..)

Milletlerin_akrabaligi1

 

 

 

 

 

 

 

Milletlerin_akrabaligi2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali hocamızın bu önemli yazısının son paragrafını vurgulayarak katılmak adına yineleyelim :

Bu akrabalık diyagramları bize, ırk-kan söylemleri üzerine oturtulmuş bir Milliyetçiliğin
ne denli saçma olduğunu gösteriyor.

Çağdaş Milliyetçilik (bence doğrusu Milletçilik, yani Milletten yana olmak) Milletin/Ulusun yararına çalışmaktır,

Yurtseverliktir; o kadar!

Dosyanın haritalar içeren pdf biçimi için lütfen tıklayınız

Milletlerin_akrabaligi

Sevgi ve saygı ile.
10 Ekim 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir