Dünya’da bir ilk: Ankara Tıp’ta Ağrı Kesen Pil

 

Dünya’da bir ilk  :
Ankara Tıp’ta Ağrı Kesen Pil

IMG_9387

 

 

 

 

 

 

Kemikleri eriyen Aslı Çay, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde takılan
omurilik pili sayesinde şiddetli ağrılarından kurtuldu.

Doğuştan orak hücreli anemi hastası olan ve oksijen gitmediği için beslenemeyen ve kemikleri erimeye başlayan Aslı Çay’ın (29) kalçasına platin takıldı. Belinden de 3 kez ameliyat olan Çay’ın şiddetli ağrılarına çözüm bulunamadı. Çay, ağrılardan karnına takılan omurilik piliyle kurtuldu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İbrahim Aşık, omurilik pili hakkında şu bilgileri verdi:

Yarım saatte takılıyor

Elektrot (elektrik uyarısını veren tel) yarım saat içinde omuriliğin üst tarafına (üst torokal tarafa) yerleştiriliyor. Verilen elektrik akımı dokulardaki kan akşını artırarak oksijenin dokulara
daha çok gitmesini sağlıyor. İşlem işe yararsa pil kalıcı olarak yerleştiriliyor.
Ağır medikal ilaçlara yanıt vermeyen ağrı durumlarında yaklaşık 40 bin lira olan pili
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılıyor.”

Omurilik pili ile oksijen hem omurlara hem de kalbe daha rahat taşınıyor

Orak hücreli aneminin, kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesinin bozulması olduğunu belirten Prof. Dr. Aşık, “Bu hastamızda oksijen dokulara gidemediğinden, omurlarında
ciddi nekroz (erime) gözlemledik. Oksijen kalbe de yeterince taşınamadığından, göğüs ağrıları oluştu. Omurilik pili sayesinde oksijen hem omurlara hem de kalbe daha rahat taşınır duruma geldi, dolayısıyla hastamızın ağrıları belirgin bir biçimde azaldı.” dedi.

Dünyada İlk!

Prof. Dr. Aşık, hastaya taktıkları bu pilin, orak hücreli anemi hastalığında göğüs ve sırt ağrısı nedeniyle omuriliğe takılan Dünyadaki ilk omurilik pili özelliğini taşıdığını vurguladı.
Prof. Dr. Aşık, Dünyada bu pilin tedavideki başarı oranının %50-60 dolayında kaldığını,
oysa hastamız Aslı Çay’da  %80’in üzerinde ağrı denetimi sağladıklarını belirtti.

Prof. Dr. İbrahim Aşık, bu olgunun, Kanada Montreal’de yapılan Uluslararası Nöromodülasyon Dünya Kongresi’nin 12’inci toplantısında sunulduğunu ve büyük ilgi gördüğünü de
sözlerine ekledi.

Aslı Çay ise şu duyguları paylaştı:

  • “3 yıldır dayanılmaz ağrılar çekiyordum. Tüm bedenime platin takılacağını söylediler.
    Pille ağrılarımda %80 azalma oldu.”

Omuriliğe yerleştirilen pil, bele takılan bir aygıtla günde 1 kez 25 dakika şarj ediliyor.
Şarj edilen pil, ağrılarının iletilmesini omurilikte kesiyor.

============================

Dostlar,

Sevindirici bir gelişme..
Ağrı, insan yaşamında son derece önemli sağlık sorunlardan biridir.
Kimi süregen (kronik) hastalıklarda, son (terminal) dönem hastalarımızda AĞRI sorununu yönetmek hiç de kolay olmamaktadır.

logo_AUTF

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF), Türkiye Cumhuriyeti’nin açtığı ilk tıp fakültesidir (1945). Bu Fakülte, Atatürk‘ün açtığı Hukuk (1925) ve Dil – Tarih – Coğrafya (1936) fakülteleri ile Yüksek Ziraat Yüksek Mektebi (1930), 1936’da Atatürk’ün Ankara’ya taşıttığı Mülkiye Mektebi (günümüz
Siyasal Bilgiler Fakültesi) ile birlikte Cummhuriyetinizin kurduğu ilk üniversite olan Ankara Üniversitesi‘nin çekirdeğini oluşturmuşlardır.

Hacettepe Tıp Fakültesi‘nin de kaynağı / kurucusu (1963) Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesidir (AÜTF).

İstanbul Tıp Fakültesi, Ankara Tıp Fakültesi, Ege Tıp Fakültesi, Hacettepe Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ilk 5’ler olarak ülkemiz sağlık sektörünün amiral gemileridir.

Bu seçkin kurumlarda salt nitelikli – son basamak sağlık hizmeti verilmez;
aynı zamanda başta Hekimler, öbür sağlıkçalışanları yetiştirilir.

Ayrıca tıp ve sağlık bilimlerinde BİLİMSEL ARAŞTIRMA yapılarak sağlık sorunlarına çözümler üretilir, bilime katkıda bulunulur..

Ancak AKP iktidarı bu amiral gemilerini mali bakımdan batırarak özel sağlık sektörüne
rakip olmaktan çıkarmaya çabalıyor. Ayrıca iyi kötü “özerk” hiçbir kurum istemiyor;
tüm ipler kendi elinde olsun istiyor..

Çoook tehlikeli ve sakıncalı bir politika izliyor. Buna artık ve derhal son vermesi ve
adı geçenler başta olmak üzere Kamusal Sağlık Kurumlarının üstüne titremesi gerekiyor..
Andığımız 5 tıp fakültesi, uluslararası bilimsel tıp yazınında (literatürtünde)
ülkemizin yüzakıdırlar.

Biz 1971’de Hacettepe Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başlamış, 3. sınıfta (1973)
İstanbul Tıp Fakültesi‘ne yatay geçiş yapmış ve 1977’de bu güzelim tarihsel Fakülteden
yüksek bir özgüvenle mezun olmuştuk. Daha sonra 1978-81 arasında Halk Sağlığı /
Toplum Hekimliği
uzmanlık eğitimimizi de bu 2 kurumda tamamlamıştık.
2 fakültede yurtdışı eğitimlerimiz (Londra ve Texas), Edirne Tıp Fakültesi ve
2004’ten bu yana da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (AÜTF) çalışıyoruz ve
bu kurumların ürünüyüz..

Kurumlar uzun yıllarda ve çok büyük emeklerle – kaynaklarla oluşabilmekte ve
gelişmiş bir ülke olma acak Kurumlaşma ile sağlanabilmektedir.
Politikacıların bu tür kurumları ülkenin gözbebeği gibi koruyup – kollamaları
ve daha da geliştirmeye çabalamaları zorunludur.

Ülkemize emek veren tıp ve sağlık emekçilerini bu vesile ile şükranla anarız.

Sevgi ve saygı ile.
04 Ekim 2015, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir