Şiddete uğrayan hekimin hastayı reddetme hakkına yargıdan onay

 

 

Şiddete uğrayan hekimin hastayı reddetme hakkına yargıdan onay


ato logo

Görevi başında kendisine hakaret eden hastaya bakmayı reddeden uzman hekim hakkında “görevini ihmal ettiği” gerekçesi ile idarece verilen soruşturma izni, Ankara Tabip Odası’nın sunduğu hukuksal destek ile yapılan itiraz sonucu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı. 

Hekim Postası

Geçici görevlendirme ile 19-23 Ocak 2015 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam Devlet Hastanesi’ne gönderilen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bir hekim, 19 Ocak 2015 günü öğle tatilinde muayene olmak için gelen kadın hastanın sözlü şiddetine maruz kaldı. Kendisine hakaret eden hastaya bakmayı reddeden hekim, durumu hastane idaresine de bildirdi. Hastane idaresi ise, “Çalışan Güvenliği” konulu genelge hükümlerini dikkate alıp işletmeksizin, hekimin hastaya bakması konusunda ısrarcı olurken hekim aleyhine tutanak düzenlendi. Devamında konu, Kızılcahamam Kaymakamlığı’na intikal ettirilerek (AS: yansıtılarak, iletilerek), hekim hakkında “görevi ihmal ettiği” suçlamasıyla ön inceleme başlatıldı ve soruşturma izni verildi.

ATO’dan hukuksal destek istedi

Bu gelişme üzerine, hakkında ceza mahkemesinde kamu davası açılması durumuyla ve “görevi ihmal” suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi gereği 2 yıla dek hapis cezası alma olasılığıyla karşı karşıya kalan uzman hekim, Ankara Tabip Odası’ndan hukuksal destek istedi. Hekime gerekli hukuksal desteği sunan ATO Hukuk Bürosu, söz konusu soruşturma izni kararına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde itiraz yoluna gitti.

Mahkeme ATO Hukuk Bürosunun savlarını haklı buldu

İtirazı inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi, hekimin mevzuata uygun olarak hastayı reddetme hakkını kullandığını, bu durumu hastane idaresine bildirdiği halde olayın sürüncemede bırakıldığını, bu nedenlerle olayda hekimin görevini ihmal ettiği sonucunun doğmadığını ifade ederek, 3 Temmuz 2015 kararı ile söz konusu soruşturma izni kararını kaldırdı. Karar üzerine uzman hekim hakkında herhangi bir adli soruşturma yapılıp kamu davası açılmayacak. Hekime şiddet uygulayan hasta hakkında ise, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kamu davası açılmış olup, bu dava da uzman hekim adına ATO Hukuk Bürosunca izleniyor.

==============================

Dostlar,

Yerinde bir karardır Ankara Bölge İdare Mahkemesi‘nin kararı.
Değerli yargıçlara teşekkür ederiz..

Hakkını arayan ve meslek onurunu koruyan meslektaşımıza da..
Ve elbette meslektaşımıza hukuksal destek veren Ankara Tabii Odamıza da..

Hastalarımızdan da hekim – sağlık çalışanı haklarına saygı ve özen bekliyoruz.

Hastalarımız, dahası hasta olmadan da sağlıklı iken sağlık hizmeti almak üzere başvuran insanlarımız biz hekimlerin baş tacıdır.

Bizler yaşamını mesleğine adamış insanlarız. Ancak bunca özverimiz, çok yarışmacı ve ağır tıp ve uzmanlık eğitimi ile kedini sürekli yenileme yükümü, uzun nöbetler, yoğun hasta yükü, yetersiz ücretler… bizlerin önemli sorunlarıdır. Politikacılar sorunları kalıcı çözmek yerine, sağlık hizmeti kullanıcıları ile sağlık çalışanlarını arşı karşıya getirmektedir. Bu oyuna gelmemli, hatslar – sağlık alışanları sorunun kaynağını doğru saptamalı ve birlikte oraya yönelmeliyiz.

AKP’nin 2003 Haziran’ından bu yana ülkemize dayattığı kökü dışarıda ABD-AB-IMF-DB dayatması ÖZELLEŞTİMECİ – PİYASALAŞTIRMACI – YERLİ VE YABANCI SERMAYEYE PARA KAZANDIRMA ODAKLI SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI artık duvara dayanmıştır ve sürdürülememektedir.. Bu hatalı yoldan geri dönülmelidir.

Genel Sağlık Sigortası sizin sağlığınızın değil de gerçekte SERMAYENİN KAZANCININ SİGORTASI olarak işletilirse, bu vb. sorunlardan kaçınmak olanaksızdır.

Nitekim sağlık çalışanlarına dönük cinayetle bile sonlanan şiddet, Türkiye’nin AKP sayesinde tanıştığı bir beladır!

Öldürülen çok sayıda sağlık çalışanının gerçek katili AKP sağlık politikasıdır! Onlar görev şehididir..

Sevgi ve saygı ile.
29.09.2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

http://www.hekimpostasi.org.tr/2015/09/14/siddete-ugrayan-hekimin-hastayi-reddetme-hakkina-yargidan-onay/

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir