Şiddete uğrayan hekimin hastayı reddetme hakkına yargıdan onay

 

 

Şiddete uğrayan hekimin hastayı reddetme hakkına yargıdan onay


ato logo

Görevi başında kendisine hakaret eden hastaya bakmayı reddeden uzman hekim hakkında “görevini ihmal ettiği” gerekçesi ile idarece verilen soruşturma izni, Ankara Tabip Odası’nın sunduğu hukuksal destek ile yapılan itiraz sonucu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı. 

Hekim Postası

Geçici görevlendirme ile 19-23 Ocak 2015 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam Devlet Hastanesi’ne gönderilen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bir hekim, 19 Ocak 2015 günü öğle tatilinde muayene olmak için gelen kadın hastanın sözlü şiddetine maruz kaldı. Kendisine hakaret eden hastaya bakmayı reddeden hekim, durumu hastane idaresine de bildirdi. Hastane idaresi ise, “Çalışan Güvenliği” konulu genelge hükümlerini dikkate alıp işletmeksizin, hekimin hastaya bakması konusunda ısrarcı olurken hekim aleyhine tutanak düzenlendi. Devamında konu, Kızılcahamam Kaymakamlığı’na intikal ettirilerek (AS: yansıtılarak, iletilerek), hekim hakkında “görevi ihmal ettiği” suçlamasıyla ön inceleme başlatıldı ve soruşturma izni verildi.

ATO’dan hukuksal destek istedi

Bu gelişme üzerine, hakkında ceza mahkemesinde kamu davası açılması durumuyla ve “görevi ihmal” suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi gereği 2 yıla dek hapis cezası alma olasılığıyla karşı karşıya kalan uzman hekim, Ankara Tabip Odası’ndan hukuksal destek istedi. Hekime gerekli hukuksal desteği sunan ATO Hukuk Bürosu, söz konusu soruşturma izni kararına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde itiraz yoluna gitti.

Mahkeme ATO Hukuk Bürosunun savlarını haklı buldu

İtirazı inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi, hekimin mevzuata uygun olarak hastayı reddetme hakkını kullandığını, bu durumu hastane idaresine bildirdiği halde olayın sürüncemede bırakıldığını, bu nedenlerle olayda hekimin görevini ihmal ettiği sonucunun doğmadığını ifade ederek, 3 Temmuz 2015 kararı ile söz konusu soruşturma izni kararını kaldırdı. Karar üzerine uzman hekim hakkında herhangi bir adli soruşturma yapılıp kamu davası açılmayacak. Hekime şiddet uygulayan hasta hakkında ise, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kamu davası açılmış olup, bu dava da uzman hekim adına ATO Hukuk Bürosunca izleniyor.

==============================

Dostlar,

Yerinde bir karardır Ankara Bölge İdare Mahkemesi‘nin kararı.
Değerli yargıçlara teşekkür ederiz..

Hakkını arayan ve meslek onurunu koruyan meslektaşımıza da..
Ve elbette meslektaşımıza hukuksal destek veren Ankara Tabii Odamıza da..

Hastalarımızdan da hekim – sağlık çalışanı haklarına saygı ve özen bekliyoruz.

Hastalarımız, dahası hasta olmadan da sağlıklı iken sağlık hizmeti almak üzere başvuran insanlarımız biz hekimlerin baş tacıdır.

Bizler yaşamını mesleğine adamış insanlarız. Ancak bunca özverimiz, çok yarışmacı ve ağır tıp ve uzmanlık eğitimi ile kedini sürekli yenileme yükümü, uzun nöbetler, yoğun hasta yükü, yetersiz ücretler… bizlerin önemli sorunlarıdır. Politikacılar sorunları kalıcı çözmek yerine, sağlık hizmeti kullanıcıları ile sağlık çalışanlarını arşı karşıya getirmektedir. Bu oyuna gelmemli, hatslar – sağlık alışanları sorunun kaynağını doğru saptamalı ve birlikte oraya yönelmeliyiz.

AKP’nin 2003 Haziran’ından bu yana ülkemize dayattığı kökü dışarıda ABD-AB-IMF-DB dayatması ÖZELLEŞTİMECİ – PİYASALAŞTIRMACI – YERLİ VE YABANCI SERMAYEYE PARA KAZANDIRMA ODAKLI SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI artık duvara dayanmıştır ve sürdürülememektedir.. Bu hatalı yoldan geri dönülmelidir.

Genel Sağlık Sigortası sizin sağlığınızın değil de gerçekte SERMAYENİN KAZANCININ SİGORTASI olarak işletilirse, bu vb. sorunlardan kaçınmak olanaksızdır.

Nitekim sağlık çalışanlarına dönük cinayetle bile sonlanan şiddet, Türkiye’nin AKP sayesinde tanıştığı bir beladır!

Öldürülen çok sayıda sağlık çalışanının gerçek katili AKP sağlık politikasıdır! Onlar görev şehididir..

Sevgi ve saygı ile.
29.09.2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

http://www.hekimpostasi.org.tr/2015/09/14/siddete-ugrayan-hekimin-hastayi-reddetme-hakkina-yargidan-onay/

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir