İstanbul Barosu : ÜLKEMİZDE KAMU OTORİTESİ ACİLEN SAĞLANMALIDIR…

Istanbul_Barosu_Logosu

ÜLKEMİZDE KAMU OTORİTESİ ACİLEN SAĞLANMALIDIR…

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ve Diyarbakır’da üç polis memurunun PKK tarafından katledilmesini nefretle kınıyor, şehitlere rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz.

Bu cinayetlerden Suruç’takilerin Polislerin konutlarına yapılan baskın, Diyarbakır’dakinin ise kurulan pusu sonucu işlenmiş olması önceden tasarlandığını göstermektedir.

Yine Kilis’te Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Suriye tarafındaki IŞİD canilerince açılan ateş sonucu şehit olan askerimize rahmet, yakınlarına ve ulusumuza başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz.

Komşu ülkenin iç işlerine uluslararası hukuk ve iyi komşulukla izahı mümkün olmayan biçimde karışmanın trajik geri dönüşlerinin yaşanacağı bir sürece girdiğimiz görülmektedir.

Son dönemde köktendinci terör örgütü IŞİD karşıtlığı üzerinden PKK’nın meşrulaştırılması kampanyasının menfur cinayetler üzerindeki etkisi üzerinde düşünülmelidir.
Irak ve Suriye’deki IŞİD vahşetinin uyandırdığı haklı tepkilerden nemalanmak isteyen ayrılıkçı terör bu durumu uluslararası meşruiyetini sağlamak açısından bir fırsat olarak değerlendirmektedir.

Türkiye’nin ulusal bütünlüğünü hedef alan, emperyalizmin bölgeye yönelik emellerinin taşeronu olarak hareket eden terör örgütünün gerçek yüzünün teşhiri yerine,
PKK’nın legal uzantıları ve milis yapılanmalarına yönelik övgü kampanyasındaki artışa
dikkat edilmelidir.

Siyasi iktidarın saplantı haline getirdiği ‘Açılım’ aymazlığının ülkede meşru kamu otoritesini işlemez hale getirerek bölgede paralel devlet yapılanmasının önünü açmaktan başka bir işe yaramadığı görülmelidir. Bir an önce, terör örgütünün meşrulaşmasına ve pervasızlaşmasına yol açan müzakere sürecine de son verilmelidir.

Ülkede acilen kamu otoritesinin yeniden sağlanması için gerekenlerin yapılacağı,
terörle müzakere yerine hukuk çerçevesinde kararlılıkla mücadele edileceği
en etkili ve anlaşılır biçimde uygulamaya konulmalıdır.

Türk halkının bir arada üniter yapı ve ulus devlet temelinde yaşama iradesi, bölünmeye,
etnik ve mezhepsel ayrışmaya karşı müşterek tavrı somut biçimde ortaya konulmalıdır.

İstanbul Barosu olarak Fıratsız, Diclesiz, GAP’sız bir Türkiye tasarımını ulusça reddettiğimizi, ulusal bütünlük konusunda üzerimize düşen sorumluluğu duyarlılık
ve karalılıkla yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla ilan ederiz. (25.7.2015)

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

==============================================

Dostlar,

İstanbul Barosu dünyanın en büyük barolarından biridir ve 30 bine yakın üyesi vardır.
Ülkemizin önemli “kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları“ndan biridir.
Bu sitede sıklıkla belirtiriz; “kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
iç hukukta Anayasa’nın 135. maddesinin koruması altındadırlar. Her birinin ayı ayrı kuruluş yasaları vardır. Türkiye Barolar Birliği (TBB), TMMOB, TOBB, TEB, TDHB, TVHB,
Türk Tabipleri Birliği (TTB) başlıcalarıdır. Biz de TTB Ankara Tabip Odası üyesi
bir hekim olarak TTB’nin metinlerine zaman zaman yer veriyoruz.

Çoğulcu demokrasinin işlemesi için kurumlaşma ve kurumların görüşlerinin
ülke yönetiminde yansıma bulması gerekir.

Bu bağlamda anılan kurumların sesine ve sözüne kulak verilmelidir.
TBB’nde de ciddi bir hukuksal uzmanlık birikimi ve deneyim hazinesi vardır.

Yukarıya aldığımız açıklama metni de bu değerlendirmelerimize kanıttır.
Dengeli, ağırbaşlı, gerçekçi, sorumlu ve yol gösterici bir metin açıklanmıştır.
Kararlılık vurgusu ile birlikte  HUKUK DEVLETİ içinde kalma uyarısı da yer almaktadır.

Bu katkılar Türkiye ve halen görevdeki düşük – emanetçi AKP iktidarı için çok değerlidir.
Dileriz AKP ve hükümet yetkilileri ile Erdoğan da okur ve dikkate alırlar..

İstanbul Barosu’na bu önemli açıklaması için teşekkür ederken, içeriğini paylaşarak siz sitemiz okurlarına da sunmak istedik.

Ülkemizin ve insanımızın 1. sınıf bir demokrasi hakkı tartışma dışıdır
ve bu bu gereksinim ivedidir.

Sevgi ve saygı ile.
25 Temmuz 2015, Mudanya

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir