ANAYASA MAHKEMESİ’nden İMAM NİKAHINA VİZE..


ANAYASA MAHKEMESİ’nden
İMAM NİKAHINA VİZE..

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören” başlıklı 230’uncu maddesinin 5 ve 6’ncı fıkralarının iptali, kadınlarımıza Türk Medeni Kanunu ile kazandırılan hakların iptali, resmi evlilik kurumunun atıl duruma düşürülmesi,
resmen kazanılmış hakların tasfiyesi demektir.

Bu karar; Laik Türkiye Cumhuriyeti‘nin ve Türk Toplumunun öbür Müslüman yoğunluklu toplumlara olan üstünlüğünün yok edilmesi çabalarına destek anlamı taşımaktadır.
Anayasa Mahkemesi’nin üzüntü ve endişe verici bu kararı, hukuka olan güveni temelinden sarsmıştır.
imam_nikahina_AYM'nden_vize
 Teşekkürler değerli Ertürk amiralimiz…Dehşet verici bir karardır..17 kişilik büyük / genel kurul, 16vüyenin katılımıyla somut norm denetimi /def’i yolu ile TCK’nın ilgili maddesini iptal etmiştir. Medeni Yasa ve TCK’na aykırı eylemi yargılayan bir ceza mahkemesi,
uygulayacağı bu hükmü (TCK md. 230/5-6) Anayasa Mahkemesi önüne taşımıştır..AYM de dikkat edilmesi gereken bir zamanlama ile apaçık laiklik karşıtı ve kadınları
hiçe sayan, kadın haklarını özünden yıkan, kadının ekonomik – yasal güvencesini
ortadan kaldıran bir karar vermiştir. Karşı oy sayısı 4, onaylayan çoğunluk 12 üyedir.

AYM’nde de AKP ayarı “tamam” gözükmektedir.

Türkiye hızla bir diktatörlüğe,
İslam faşizmine sürükleniyor..

Anayasal sistem, AYM kararlarına itiraz yolunu kapatıyor.
Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamıyır (AY m 152/son).
Ancak Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir.
Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdiği kararlar kesindir. AY m 148/son)
Üstelik AYM kararları Yasama, Yürütme ve Yargı organlarını bağlamaktadır.
Bu kararı boşa çıkartacak bir Yasama işlemi söz konusu edilemez.. (AY m. 138 /son ve 153/son)

Ancak AİHM’ne sorun götürülebilir.. AYM’nin kararı, apaçık kadın haklarını çiğneyen, kadın – erkek eşitliğini hukuksal düzlemde de ortadan kaldıran bir karardır.
Toplumsal cinsiyet eşitliğine (gender) aykırıdır.

Türkiye’nin bu bağlamda imza koyduğu uluslararası andlaşma – sözleşmelere aykırıdır..
En başta AİHS olmak üzere.. Dileriz sorun bir biçimde, örn. bireysel başvuru ile AİHM önüne götürülür ve düzeltim yolu aranabilir..
İş gene TBB’ne (Türkiye Barolar Birliği‘ne) düşüyor..
Ne denli acı ki, Üniversiteler – Hukuk Fakülteleri susturulmuş durumda..

Çok yazık çook…
Kadın dernekleri başta olmak üzere;

ADD
ÇYDD
CKD
… ülke ayağa kalkmalı… Ancak gündemde Seçimler var..

Sevgi ve saygı ile.
30 Mayıs 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK

www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir