EĞİTİM-İŞ : YAŞASIN 1 MAYIS!

YAŞASIN 1 MAYIS!

 

EMEĞİMİZE VE İŞ GÜVENCEMİZE
SAHİP ÇIKMAK İÇİN

1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ

İşçi sınıfının haftanın 6 günü 12 saat çalıştırılmasına karşı haftada 5 gün, günde 8 saat çalışma istemiyle ABD’de başlattığı grev ve eylemlerde
yüzlerce işçinin işten atılma ve öldürülme pahasına ırk ve din ayrımı gözetmeksizin burjuvaziye karşı gösterdikleri sınıf dayanışması
II. Enternasyonal’ın kararıyla 1890 yılından bu yana 1 Mayıs
“Uluslararası İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü” olarak kutlanmaktadır.

Ülkemizde de 1 Mayıs 1977’de 500.000 emekçinin katılımıyla Taksim’de yapılan miting
kana bulanmış, işçilerin üzerine ateş açılarak 34 emekçi katledilmiştir.
1977’deki 1 Mayıs mitinginde, Türkiye emekçilerinin insanca bir çalışma koşulları için özgür ve bağımsız bir ülkede yaşamak için yükselttiği mücadeleyi, geriye götürmek için saldırılmıştır.

Bu anlamda, ülkemizde sömürünün ortadan kaldırılması, emeğin en yüce değer olması, emekçilerin yaşam koşullarının en temel insancıl düzeye çıkartılması için verilen kavganın simgelerinden birisi de 1 Mayıs mitinginin İstanbul Taksim Meydanı’nda yapılmasıdır.

Taksim’in emekçilere kapatılması, emek mücadelesinin yitirilmesi, sermayenin güdümündeki hükümetlerin emek düşmanı uygulamalarını pervasızlaştırarak sürdürmeleri
anlamına gelmektedir.

Kıdem tazminatının kaldırılması çalışmaları, taşeronluğun, güvencesiz, kuralsız ve
esnek çalışmanın yaygınlaştırılması, grevlerin yasaklanması, Soma’da, Ermenek’te somutlaşan iş cinayetleri ülkenin ucuz işgücü pazarına dönüştürülmesi, emekçilerin bugün en
can yakıcı sorunları olarak görünüyor.

Bizler kamu emekçileri olarak işçi sınıfının bir parçası olduğumuzun, geleceğimizin
tüm emekçilerle birlikte şekilleneceğinin farkındayız. AKP iktidarının ve Cumhurbaşkanının “İşçi ve memur ayrımını ortadan kaldıracağız” söyleminin, iş güvencemizin
ortadan kaldırılmasına yönelik bir girişim olduğu açıktır.

Eğitim-İş, kamu emekçilerinin ekonomik, özlük ve sınıfsal haklar mücadelesinde topyekun bir hezimet sayılacak olan iş güvencesinin ortadan kaldırılması girişimine her yerde olduğu gibi
1 Mayıs alanlarında da karşı çıkacaktır.

Eğitim-İş yalnızca devlet memurlarının iş güvencesini değil, ülkedeki bütün çalışanların güvenceli, kadrolu ve insanca yaşayabilecekleri bir ücret düzeyinde çalışmalarını savunmaktadır.

Ülkede bugün her türlü hak arama çabası, iktidarın baskı ve şiddet uygulamalarıyla durdurulmak istenmekte, iç güvenlik paketi ile iktidara karşı darbe dönemlerini bile aşan baskının
önü açılmakta, ülke bütün halinde bir cezaevine dönüştürülmektedir.

İktidarın tüm emek düşmanı ve baskıcı uygulamalarının emekçilerin birlikte mücadelesi sayesinde durdurulacağının bilincindeyiz.

Tüm emekçilerle birlikte, yurdun her yerinde olduğu gibi İstanbul’da Taksim Meydanı’nda, iktidarın;

-Emek ve Cumhuriyet düşmanı politikalarına,
-İş güvencesinin kaldırılması girişimlerine,
-Taşeron, esnek ve kuralsız çalıştırmaya,
-İş cinayetlerine,
-Irkçı, gerici ve bölücü eğitim sistemine,
-Özelleştirme ve yerelleştirmeye

karşı çıkacağız.

Sermaye güdümlü iktidarlar eliyle, ülkemizdeki emeğin sömürülmesi düzenine,
emekçilerin “Birlik, mücadele ve dayanışma” ruhuyla karşı koyulacağına inanıyoruz.
Sömürü düzenine

“Ancak bu böyle gitmez,
sömürü devam etmez.
Yepyeni bir hayat gelir,
bizde ve her yerde”

marşlarını kaderleri ortak olan emekçilerle birlikte söyleyeceğiz.

İnanıyoruz ki, birlik ve dayanışma içinde vereceğimiz mücadele kazanılacaktır ve
inanıyoruz ki bu mücadele kazanıldığında;

-Emekçi alın terinin karşılığını alacaktır
-Yoksulluk ve işsizlik yok edilecektir
-Hakça bir paylaşım düzeni kurulacaktır.
-Cumhuriyetin laik, demokratik eğitim politikaları yaşama geçirilecektir
-Herkes için güvenceli bir iş, herkes için insanca yaşam hakkı sağlanacaktır.

Bütün emekçiler temel hakları ve ekonomik istemleri için birleştiğinde, daha adil ve özgür bir dünyanın kurulacağını, emeğimizi sömürenlerin ise “bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gideceklerini” ve “bu güzelim memlekette hürriyetin en şanlı elbisesiyle elini kolunu
sallaya sallaya dolaşacağını” biliyoruz.

Eğitim-İş olarak Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’in çağrısı üzerine
İstanbul’da Taksim Meydanı’nda, Ankara’da Sıhhiye’de ve ülkedeki tüm alanlarda olacağız.

Yaşasın Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü
Yaşasın 1 Mayıs!!

MERKEZ YÖNETİM KURULU

======================================

Dostlar,

Biz de bir EĞİTİM-İŞ üyesi olarak 1 Mayıs 2015 günü alanlarda kutlamalara katılacağız..

Sizleri de bekleriz..

Sevgi ve saygı ile.
30 Nisan 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir