Dünya Tabipler Birliği’nden 17 Nisan 2015 açıklaması


Dünya Tabipler Birliği’nden 17 Nisan 2015 açıklaması


Dünya Tabipler Birliği (World Medical Association – WMA)

17 Nisan 2012 tarihinde bir hasta yakını tarafından 3 yıl önce öldürülen
Dr. Ersin Arslan‘ın ölüm yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Dünya Tabipler Birliği’nin TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan‘ın demecine de
yer verdiği basın açıklaması şöyle:

17.04.2015
Doktorlara Karşı Giderek Artan Şiddet Tıp Mesleği İçin Alarm Veriyor

Dünya Tabipler Birliği (WMA) bugün yaptığı açıklamada tüm dünyada doktorlara yönelik giderek artan şiddetin daha da kaygı verici boyutlara ulaştığını belirtti.

Yaklaşık 40 ülkeden doktor kuruluşu temsilcilerinin bir araya geldikleri Oslo’daki
Konsey toplantısında dünyanın çeşitli ülkelerindeki şiddet olaylarına ilişkin bir rapor ele alındı.

WMA Başkanı Dr. Xavier Deau                             :

Doktorlara yönelik şiddet hareketlerinin giderek arttığına ilişkin duyumlar alıyoruz;
bu olaylar sözel ve fiziksel saldırılardan insan kaçırmaya ve hatta cinayete dek
çeşitli biçimlerde gerçekleşiyor.

  • Herkes güvenli bir ortamda çalışma hakkına sahiptir. Sağlık sisteminin tümünü,
    bu arada hastaların bakımını da etkileyen bir durum olduğundan doktorlara yönelik şiddet bütünüyle düşüncesiz ve anlamsız bir fiildir.

‘WMA üç yıl önce işyerinde şiddete karşı sıfır tolerans geliştirilmesi yönünde ülkelerin
tabip kuruluşlarına bir çağrıda bulunmuştu. Bu çağrı günümüzde daha bir ivedilik kazanmıştır.’

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Bayazit İlhan ise şunları söyledi :

‘Bugün, hastanesinde görev başındayken bir hastasının yakını tarafından bıçaklanan
Türk operatör Dr. Ersin Aslan’ın trajik ölümünün üçüncü yıldönümü.
Ne yazık ki doktorlara yönelik şiddet dünyanın başka ülkelerinde olduğu gibi o günden
bu yana Türkiye’de de artmıştır. B ugün, tüm sağlık görevlilerine yönelik şiddeti
ortadan kaldırmak için ortaklaşa adımlar atmamız gerekiyor.

=============================

Dostlar,

Görev şehidi genç meslektaşımız Op. Dr. Ersin Arslan‘ı 3 yıl sonra özlemle anıyoruz..
Bu katil koşullarını yaratan sağlık politikalarını ve onları güdenleri kınıyoruz.
Asıl katilin bu piyasacı – sözde neoliberal gerçekte vahşi kapitalist sağlık politikaları olduğunu, bunların kökünün dışarda, IMF – DB – AB ABD olduğunun altını çiziyoruz.
Ülkemizde bu insanlık dışı dayatma politikaları taşeronca güdenler gerçek katillerdir!

Dr_Ersin_Arslan_unutturmayacagiz

Tarih ve insalığın vicdanı gerçek katilleri tanılamış ve mahkum etmiştir.
Kuşaklar boyunca, çoluk çocukları başta olmak üzere kendilerinden ve eylemlerinden utanacağız..

Sevgi ve saygı ile.
18 Nisan 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir