‘Ulus Devlet’e neden karşı?

‘Ulus Devlet’e neden karşı?

portresi_AYDINLIK

 

Rıza Zelyut
rizazelyut@gmail.com
AYDINLIK, 25 Mart 2015

 

“PKK elebaşısı Öcalan” bu Nevruz’da da “ulus devlet” diyerek Türkiye Cumhuriyeti’ne saldırmaya devam etti. Peki, derdi nedir?

Ulus devletler, dünyanın her yanında eski din devletlerinin yerine kurulmuştur.
En son devlet biçimi budur. İspanya, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Rusya,
Çin, Japonya ulus devletlerdir. Kimse buralarda “Ulus devletin sonu geldi!” diyemez;
diyene de gülerler. Çünkü ulus devletler; farklı etnik yapıları (kabileleri, aşiretleri, kavimleri)
ve farklı din -mezhep mensuplarını bir kimlik içinde toplayarak onlardan daha yüksek bir
enerji elde etmiş yapılardır.

Üstüne üstlük; bugün ülkemizde geliştirmeye çalıştığımız Batılı demokrasi de ulus devlet modeliyle iç içe doğan-gelişen bir rejimdir. Modern demokrasi ancak ve ancak
ulus devlet modeli ile yaşayabilmektedir.

ABD NE DURUMDA?

En son ulus devlet olan Amerikan Devleti (USA), 250’den çok etnik yapının tek potada eritilmesiyle yaratılmıştır. Burada tek dil (İngilizce) temeldir, etnik yapılara “resmî dil” hakkı verilmemektedir. Örneğin İngilizce konuşanlar kadar fazla bir nüfusun kullandığı İspanyolca, ABD’de resmî dil konumuna asla getirilmemiştir; getirilmesi teklif bile edilmemiştir.

Amerikalı stratejist Zibigniew Brzezinski, bu ülkedeki toplumsal uzlaşmanın

“Ortak bir dil ve paylaşılmış anayasal değerler”e dayandığını, ortak dilin ve ortak anayasal değerlerin dışına çıkmanın Amerikan toplumunu parçalayacağını, buna izin verilmeyeceğini vurgular.

(Türk Kimliği isimli eserimizin Kimlik Tartışmaları bölümünde ayrıntılar vardır.)

Bu yüzden Almanya’da Almanca, Fransa’da Fransızca, Çin’de Çince tek resmî dildir.

YA TÜRKİYE?

Batı emperyalistleri; kendi ülkelerinde “tek dil-tek millet” derken

Türkiye’ye PKK’nın isteklerine uygun biçimde “çoklu dil-çoklu millet” dayatması içindeler
.

Halbuki Türkiye Cumhuriyeti de Batı tipi modern bir ulus devlet olarak şekillendirildi.
Kurucu iradeyi temsil eden Mustafa Kemal, yaptığı devrimlerle; gücünü dinden
veya hanedanlıktan alan ayrıcalıklı sınıfların bütün üstünlüklerini budadı.
Mezhebine, dinine, soyuna sopuna bakmadan eskinin horlanan halk çoğunluğunu özgürleştirdi ve “yurttaş” kimliğinde eşitledi.

1930’larda, Avrupa ve Asya faşizmin kanlı pençesinde inim inim inlerken;
Amerika’da zenciler diri diri yakılırken, Kızılderililerin çocukları alınıp 19 yaşına dek
beyaz okullarında assimile edilirken; AtatürkTürkiyesinde Kürt kökenlilere asla 2. sınıf insan işlemi yapılmadı.

Lakin, bugün “gericiler-bölücüler- 5. Kol aydını liberaller” el ele vererek,
1930’lar dünyasının övüncü olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kötülemekteler…

Gericiliğin ilericilik, bölücülüğün demokratlık gibi gösterildiği bu yalan ortamında
yeni CHP nerede duruyor peki?

O da yarın…

================================

Dostlar,

Dostumuz Sayın Rıza Zelyut‘un AYDINLIK Gazetesi‘nin “Aydınlık” yazarları ailesine katılması bizi çok sevindirdi. Bundan böyle O’nun yol gösterici yazılarını da özenle izleyecek,
sitemizde paylaşacağız.

2. yazısını yukarıda sunduk..

“Ulus Devlete” bizim gerici – bölücüler neden karşı??
Sayın Zelyut emek verip, bu yazısında da uzun uzun anlatmış..

Yanıt sorumuzda gili – açık değil mi??

– GERİCİ – BÖLÜCÜ olduklarından Ulus Devlete karşılar..

Türkiye’yi bölmek ve geri bırakmak içindir ULUS DEVLET sentezine karşıtlıkları..
Günümüzde daha iyi bir seçenek yokken üstelik..

Sevgi ve saygı ile, 28.03.2015 

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Not     : İstanbul Kartal Cemevi’nde, 4.2.12 günü yapılan bir Panelde Sayın Zelyut ile
aynı masada idik. Biz “ATATÜRK ve İNANÇ DÜNYASI” odaklı bir sunu yapmıştık.

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir