GELECEĞİN EĞİTİMİNDE FELSEFENİN YERİ

Dostlar,

Değerli Eğitimbilimci dostumuz Sayın Doç. Dr. Haluk ERDEM, geçtiğimiz ay (26.02.2015)
Hasan Âli Yücel Anmasında Ankara Üniversitesi 100. Yıl Salonunda konuşmacılardan biriydi ve önemli katkılar vermişti.

20150226_Hasan_Ali_Yucel_Anmasi

Sayın Erdem’i geçtiğimiz aylarda da Ulusal Eğitim Derneği‘nde dinleme ve sonrasında
tartışma (bilimsel anlamda) olanağı bulmuştuk.

Bu kez, yoğunlaştığı alanda, Eğitim Felsefesi bağlamında ve geleceğin eğitiminde
felsefenin yeri sorunsalı (problematiği) konusunda kendisini dinleyeceğiz keyifle..

Emeği için şimdiden kendisine teşekkür ederiz.

Duyuru posteri aşağıda..

İlgi ve bilginize sunarız.

GELECEĞİN EĞİTİMİNDE FELSEFENİN YERİ

Egitimde_Felsefe'nin_Yeri
Bize göre ülkelerin eğitim dizgeleri, kimi vazgeçilmez değerleri, tutum ve davranışları
Dünya insanına kazandırmalı.. Bu bağlamda Felsefi öngörüleri – beklenti ve hedefleri olmalı

Geleceğin / günün eğitim sistemi yeniden yapılandırıcı (re-kontrüksiyonist) olmalı..
Laik olmalı,
Akla ve bilime ya da bilimsel akılcılığa dayanmalı..
Karma, kızlı – erkekli olmalı..
Fırsat eşitliğine, kamusal desteğe dayanmalı..
Uygulamalı – beceri kazandırıcı olmalı..
Eleştirel – sorgulayan – demokratik – özgür bireyler yetiştirmeli..
Temel insan hak ve özgürlüklerine saygıyı içselleştirmeli..
Bireye yaşama ilişkin özyeterlik, yetkinlik kazandırmalı..
…..

Sevgi ve saygıyla.
11.3.2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

profsaltik@gmail.com 

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir