TTB : Yasta değil isyandayız!

TTB_logosu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik
ve Kadın Sağlığı Kolu, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın
vahşice katledilmesi
ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bu acı olayı Devlet kademelerinden yükselen eril ve cinsiyetçi söylemlerin toplumda en uç noktada karşılık bulması olarak değerlendiriyoruz.” denildi. 16.02.2015

BASIN AÇIKLAMASI

ÖZGECAN’A YAPILAN İNSANLIĞA KARŞIDIR 
YASTA DEĞİL, İSYANDAYIZ!

Erkeklerden kadınlara yönelen şiddetin en son olgusu ne yazık ki Özgecan Aslan oldu. Geçtiğimiz günlerde akıl almaz bir şekilde katledilen kardeşimiz Özgecan’ın ailesine
sabır diliyoruz. Bu ülkede vicdanı olan kadın ve erkek herkesin başı sağolsun.

Son yıllarda artan kadın cinayetleri ile birlikte değerlendirdiğimizde Özgecan’ın katledilmesi, Türkiye’de giderek büyüyen bir sorun olan “cinsiyetçi politikaları”
bir kez daha önümüze koymaktadır. Bu saldırı, bir kişiye “kadın olmaktan dolayı” yapılan
bir saldırı olmasının yanında Türkiye’de bir kadının kamusal alanda var olması,
yolculuk etmesi hakkına bir saldırıdır. Bu anlamda bireysel değil giderek büyüyen
toplumsal bir sorunun göstergesidir.

Bu ülke, yalnızca cinsiyetinden dolayı en temel hak olan YAŞAM HAKKI‘nın yok edildiği kadınların ülkesidir. Bu kadın katliamında, yasaları uygulamayan, cezai indirimler için
mazeret arayan, tecavüze uğrayanı “psikolojik olarak etkilenmemiştir” diyen,
çocukların tecavüzlerine “kendisinin isteği ile olmuştur” diyebilen herkesin payı vardır.

Biz hekimler olarak cinsel saldırı / tecavüze maruz bırakılan kadınların yaşadığı bedensel
ve ruhsal  sorunlara tanık oluyoruz.

Türk Tabipleri Birliği olarak bu acı olayı, devlet kademelerinden yükselen eril ve cinsiyetçi söylemlerin toplumda en uç noktada karşılık bulması olarak değerlendiriyoruz.
AKP iktidarının ‘üç çocuk’, kürtaj, sezaryen, ‘kadın değil aile’ vb. pek çok örneğini gördüğümüz söylemleri, kadın karşıtı politikalara karşılık gelmektedir. Üstelik bunu toplumun kültürü ile ilişkilendirerek normalleştirmekte, toplumdaki hegemonyasını sürdürebilmenin
bir aracı olarak kullanmaktadır.

Türkiye’de toplumsal cinsiyeti derinleştirecek politikalar yerine devletin her türlü kurumu ile içtenlikli bir biçimde çaba göstermesi gereksinimi bugün daha çok kendini göstermektedir.

Türk Tabipleri Birliği ve kadın hekimler, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması mücadelesini, tüm kadın kuruluşları ve duyarlı halkımızla birlikte sürdürecektir.
Bizler, taraf olduğunuzu, şiddete isyan eden kadınların yanında, yakınında bulunacağımızı,
her zaman dayanışma içinde olacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz.
Kadınların her düzeyde eşitliğini ve yaşam hakkını savunuyoruz, savunacağız.

Yasta değil, isyandayız!

Yaşam hakkımız için tüm sorumluları göreve davet ediyoruz!

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ                   
KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOLU

======================================

Dostlar,

Büyük bir acı ile ve AKP iktidarının sorumsuzluğunu / sorumluluğunu başlıca
nedensel etmen olarak öne çıkararak
bu gerçekçi basın açıklamasını paylaşıyoruz.

Ozgecan_Mersin'de_olduruldu_14.02.15

Özgecan ASLAN.. 20 yaşında Mersin Çağ Üniversitesi öğrencisi.. Yolculuk yaptığı minibüsün şoförü Suphi ALTINDÖKEN tarafından ırzına geçilmek istenirken direnen, bıçaklanan ve başına levye ile vurularak öldürülen, her 2 eli bileğinden kesilen ve cesedi yakılan
vahşet kurbanı kızımız..
Baba ise inanılmaz bir olgunluk içinde…
Katil sanıklarına eziyet edilmemesini, yasal cezalarını bulmalarını istiyor.
Hatta onların ana babasına da sabır diliyor.. Bravo doğrusu..
Adını vermeyelim bir AKP’li bakan ise, böyle bir olay kendi kızının başına gelse
silahı alarak suçluları kendisinin vuracağını söyleyerek son derece sorumsuz ve ilkel bir tepki sergiliyor.. İhkak-ı hak… Modern toplumların uzun zamanlardır terk ettiği bir ilkellik..
Yazıklar olsun.. Bir de Bakan olacak.. Bir başka AKP’li Bakan “idamı geri getirelim”..
“hadım edelim”.. gibisinden sorumsuz ve popülist söylemler içinde..

Bu kadro mu kalıcı – akılcı – adil çözümler üretecek..
Asıl sorun bu siyasal kadro değil mi??
Bu iklimi bu siyasal kadro hazırlamadı mı?
TRT’de yaptırılan ve ısrarla sürdürülen yobaz, kadın ayrımcı programlara ne demeli?
Sağlık Bakanı hiç sıkılmadan kadını kuluçka makinesine benzetmedi mi?
“Kadının kariyeri çocuk doğurmaktır.. “ demedi mi??

Evet, sağduyu ve serinkanlılık ama unutmak ve bastırılmak için değil..
Kalıcı, sistemli çözümler bulmak için..

AKP’nin nefret söylemi ve kadını ikinci plana iten iğrenç söylemleri, eylemleri, yayınları…
durdurması acil isteği ile..

TRT’de program yaptırılan gerici yobazlara engel olunması, 6 yaşındaki kız çocuğu ile evlenilebilir diyen meczubun bir psikiyatri kliniğinde tedavi edilmesi ve ardından hapis cezasını çekmesi, Uludağ Üniversitesi’nden sözde ilahiyat hocası Prof. Hamdi Döndüren‘in safsata dolu ilmihal kitabının ve benzerlerinin toplatılarak yasaklanması….

Topluma kadın – erkek eşitliği bağlamında iletiler ve eğitim verilerek bu değerlerin aşılanması, cinsel dürtü denetiminin, öfke denetiminin…. tüm insanlara öğretilmesi..

Yargılamanın hızla yapılarak etkili = caydırıcı cezanın verilmesi ve uygulanması..
Ama insan onuru ile bağdaşmayan ceza verilemeyeceğini unutmadan..
İdamı ve hadım etmeyi getirseniz bile, bu olaya UY-GU-LA-NA-MA-YA-CA-ĞI-NI anımsayarak.. Hiç kimse, işlediği zaman yürürlükte olmayan bir ceza ile cezalandırılamaz. Dolayısıyla suç tarihinde eyleme uyan ceza, ağırlaştırılmış müebbet hapistir..
Bakan bey azıcık da olsa hukuk bilgisi sahibi değil mi??

Bunlar ilk akla gelenlerden..
AKP topluma kulak versin, “ben çoğunluğum ve ben bilirim” söylemini derhal bıraksın..

Bu arada İŞSİZLİK soın 4 yılın en yüksek değerine ulaştı!

Sevgi ve saygı ile.
16 Şubat 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net 

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir