Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi ÇSED Raporu Değerlendirmesi


Dostlar
,

Türkiye gündemi bilinçli algı operasyonları ile yönlendirilirken,
AKP iktidarı bildiğini okuyarak ülkemizi dönüştürmeyi sürdürüyor; 
arka düzlemde ve sessiz sedasız..

İzlediği politikalar ulusal kurumlarımıza – uzmanlarımıza dayansa gene ciddi sorun olmayabilir, tartışılabilir

Ancak 2003 Haziran’ından bu yana ülkemizde uygulamaya konan
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM Programı tümüyle bir IMF – DB (Dünya Bankası) dayatması.
Siz bu 2’liye rahatlıkla ABD de diyebilirsiniz.
Süreçler karmaşık ve teknik. Uzmanlık bilgisi gerektiriyor.
Yaygın kamuoyunun bilgi ve ilgi alanı dışında kalıyor. Sağlık Bakanlığı – SGK… da bu durumu muhalefetsiz biçimde süreci yürütme bağlamında kendince “avantaj” sağlıyor.
Çok acı ve üzücü…

TTB (Türk Tabipleri Birliği) bu bağlamda kapsamlı bir bilimsel – hukuksal rapor hazırlattı.
Ülkemizin önde gelen Yönetim (İdare) hukukçularından Ankara Üniversitesi SBF öğretim üyesi Sn. Prof. Dr. Onur Karahanoğulları‘nın çok değerli hukuksal katkılarıyla oluşturulan kapsamlı bir raporu paylaşmak istiyoruz (8 sayfa):

Türk Tabipleri Birliği’nin Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
ÇSED Raporu Değerlendirmesi

Ülkemiz sağlık sistemi, küresel piyasaların istemi doğrultusunda, ileride geri dönüşümü
giderek güçleşen bir biçimde serbest piyasa kurallarına göre pazara açılıyor.
Sağlık hizmetleri giderek kamu hizmeti olmaktan çıkarılarak bir piyasa hizmeti – malı (meta) kılınıyor. Hiçbir hukık kuralı, Anayasa dahil dikkate alınmıyor. Son derece gözü kara ve tehlikeli biçimde.. Açık söyleyelim; SUÇ İŞLEYEREK..

Türkiye insanının alın teri olan sınırlı ulusal kaynakları yerli ve yabancı sermayeye
peş keş çekilerek. Sağlık hizmetine erişim giderek pahalılaştırarak, güçleştirilerek ve
giderek daha çok cepten harcama kaşılığında.. Ödediğimiz vergiler ve
zorunlu GSS (Genel Sağlık Sigortası) primleri = EK VERGİ bile görmezden gelinerek..

Çıplak söyleyelim              :

 • Türk Devleti içinden ele geçirilerek kendi halkına ve ulusal çıkarlarına değil; yabancılara ve küresel sermayeye hizmet eder duruma düşürülmüştür.
  Sağlık sistemi özelinde Devlet, halkımızın sırtından yerli ve yabancı sermayeye rant aktaran sopalı bir tahsildardır.

  Rapor şöyle başlıyor :

  TTB_logosu

 • GirişAnkara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi’ne yönelik nihai Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) raporu, Bilkent Ankara Entegre Sağlık Hizmetleri Yatırım ve İşletme A.Ş. adına
  2U1K Danışmanlık Şirketi tarafından hazırlanmıştır.
  Rapordan 10 Ocak 2015’te yapılan toplantıda haberdar olunmuştur. 

  Bilkent Ankara Entegre Sağlık Hizmetleri Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi Dia Holding FZCO ve İC İçtaş İnşaat Sanayi A.Ş.’den oluşmaktadır. Şirket, ihale ile aldığı hizmetlerin sunumu ve genel hizmetler için iki ayrı ortaklık daha kurmuştur. Genel Hizmetler Şirketi, Dia Holding FZCO ve ISS Türkiye’den oluşacaktır. Klinik Destek Hizmetleri Şirketi ise, Dia Holding FZCO ve Bozlu Holding Inc.’ten oluşacaktır. Hastanenin yapımının ardından 25 yıllık işletme süresi boyunca, Sağlık Bakanlığı, Proje Sahibine yıllık kira ödeyecektir. Bunun yanı sıra, Sağlık Bakanlığı tarafından garanti edilen hizmet ödemeleri, %70 doluluk oranına dayalı olacaktır. Yukarıda sözü geçen ödeme, kapasite hizmetleri ile ilgilidir. %70’lik doluluk oranının karşılanmaması durumunda, Sağlık Bakanlığı, karşılaşılan mali kayıplar için Proje Sahibine tazminat vermekle yükümlü olacaktır.

  ******
  Devamında;

 • TTB’nin açtığı davaya dair süreç

  Raporda Türk Tabipleri Birliği’nin açtığı davalara dair verilen bilgilerin kısmen doğru olduğu (sf. 83) görülmektedir. Metinde tercüme hatası yapılmasından kaynaklandığı belirgin olması nedeniyle (yakın anlamına gelen ‘close to’ ibaresinin kapalı olarak çevrildiği görülmektedir) konuya ilişkin kısa bilgi verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

  Türk Tabipleri Birliği Bilkent ihalesine karşı Aralık 2011’de dava açtı. Davada ihalenin usule aykırı yapıldığı gerekçeleriyle açıklandı. Ayrıca kapatılıp Bilkent hastanesi içine taşınacak hastanelerin arazilerinin şirketlere ticari olarak kullanmak üzere verilmesinin açıkça yasaya aykırı olduğu belirtildi. Temmuz 2012’de Danıştay, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ihale şartnamesinin yasaya aykırı olduğunu belirledi ve yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca 2005 yılında yapılan yasanın da kanunların taşıması gereken özelliklere sahip olmadığı gerekçesiyle Anayasaya Mahkemesi’ne başvurulmasına karar verdi.

  Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği’nin ihalelere dava açamayacağını ileri sürerek karara itiraz etti, ancak Ekim 2012’de İdari Dava Daireleri Kurulu bu itirazı reddetti.

******
Ve şöyle bağlanıyor :

 • Sonuç
  Türkiye’de 2005 yılından bu yana belirgin bir yasal altyapısı bulunmayan kamu özel ortaklığı finansman yönteminin özellikle sağlık hizmeti alanında uygulamasına dair ön hazırlıkların yeterli nitelikte yapılmadığı açıktır. Bunun dışında tüm hazırlık ve uygulama süreçleri kamuoyuna doğru bilgilendirme yapılmaksızın yürütülmektedir. Sağlık çalışanlarının meslek ve sendikal örgütlenmeleri sürece dahil edilmeden, itirazları göz önüne alınmadan yürütülen süreç, kamu özel ortaklığı uygulamalarına ilişkin dünya ölçeğinde özellikle finansman kuruluşları tarafından belirlenen ölçütlere de aykırıdır.

  Türk Tabipleri Birliği, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın kabulü aşamasından bugüne değin Türkiye özelinde uygulamanın sürdürülemez olduğunu bilimsel çalışmalarıyla açıklamıştır. Kamu özel ortaklığı finansman yöntemiyle Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yeni bir aşaması olduğu Dünya Bankası tarafından da açıklanan bu yeni sürecin uzun vadede sağlık hizmeti sunumunda, sağlık çalışanları ve hizmetten yararlanacak tüm çevreler açısından büyük hasar yaratacağı da açıktır. Dolayısıyla yukarıda kısaca özetlenen çerçevede açıklanmaya çalışıldığı gibi bu yöntem kullanılarak sağlık hizmeti sunulabilmesi Türkiye özelinde olanaklı değildir. 

*****
İlgi ve bilginize sunarız…
Emek verenlere teşekkür ediyoruz..
Raporun tümünü okumak için lütfen tıklayınız :

Bilkent_Entegre_Saglik_Kampusu_ProjesiCSED_Raporu_Degerlendirmesi

Sevgi ve saygı ile,
30.01.2015 

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir