Mülkiye : İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İLKELERİMİZ


Mülkiye : İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İLKELERİMİZ

Üniversiteler, bilme arzusunun önünde engellerin olmadığı, bilimsel gerçeklik ile hakikatin çarpıtılmadan herkese karşı ileri sürülebilir ve savunulabilir olduğu, elde edilen bilginin toplumla özgürce paylaşıldığı yerler olmalıdır. Bu nedenle üniversitede tüm çalışanlar ile öğrencilerden oluşan üniversite bileşenleri açısından üniversiteler için vazgeçilmez olan şu ilkeleri benimsediğimizi bir kez daha hatırlatırız:

1- Yaş, fiziksel engel, siyasi görüş, ırk, etnik kimlik, din, inanç, cinsiyet, cinsel yönelim,
vb. her türlü ayrımcılığa karşıyız.

2- “Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi
olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş
alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar” (AİHS, m.10). Temel hakları ihlâl eden,
ırkçılık-ayrımcılık-nefret söylemi içeren ve başkalarının hak ve özgürlüklerini
engelleyici şiddet içeren etkinlikler ifade özgürlüğü kapsamında görülemez.
1859’da Mekteb-i Mülkiye adıyla kurulan SBF, 155 yıllık tarihi boyunca eleştirel düşünceyi savunan ve her türlü baskıya karşı duran ender kurumlardan biri olmuştur. Siyasal Bilgiler Fakültesi Akademik Kurulu olarak:

1. Yukarıdaki ilkeleri savunmaktan vazgeçmeyeceğimizi,

2. Eleştirel düşüncenin yeşerebilmesinin ön koşulu olan düşünce ve ifade özgürlüğü ile
toplanma ve örgütlenme özgürlüğünün kullanılmasını engellemeye yönelik her türlü
girişimin karşısında olduğumuzu,

3. Şiddetin ve baskılamanın olduğu yerde üniversitenin var olamayacağı inancından
hareketle, SBF içerisinde olabilecek ya da SBF’ye dışarıdan yöneltilecek her türlü
şiddete hep birlikte karşı duracağımızı duyururuz.

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Akademik Kurulu

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir