IMF 2014 Raporu’nda Türkiye : Dış açığı ve enflasyonu azaltın!


IMF 2014 Raporu’nda Türkiye : Dış açığı ve enflasyonu azaltın!

Dostlar,

IMF 2014 Raporundan kimi alıntıları paylaşmak istiyoruz..
Bu Raora aşağıdaki erişkeden (linkten) ulaşabiliyor..

Kaynak : IMF ANNUAL REPORT 2014
FROM STABILIZATION TO SUSTAINABLE GROWTH
http://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2014/eng/pdf/ar14_eng.pdf, 82 sayfa

*****

IMF’nin 2014 yıllık raporunda,

“Makroekonomik politikalar, ekonomideki zaafiyeterin azaltılması ve
rekabet gücünün korunması için dış açıkların kapatılmasını ve
enflasyon hızının  düşürülmesine odaklanılmalıdır.
” deniyor.

Raporun Türkiye Bölümünü yazımına Ömer Yalvaç katkı verdi.

Yürütülen makroekonomik politikaların bu beklentileri desteklemediğinin vurgulandığı
IMF raporunda, kısa erimde iç tasarrufların artırılması ve enflasyon oranının aşağı çekilmesi için daha sıkı para politikaları uygulanmasının gereği belirtildi.

Raporda bu politika değişikliğiyle birlikte, bankacılık sektörünün gücünün korunması için makro ihtiyati düzenlemeler yapılması gerektiğine de işaret edildi.

‘ORTA GELİR TUZAĞI’

Türkiye’de tasarruf ve rekabeti artırıcı reformların yapılmaması halinde ekonomik büyümenin orta vadede düşük seviyede seyredeceğini ve ülkenin “orta gelir tuzağına” düşeceğine dikkat çekti.

IMF yıllık raporunda, yürürlükteki politikaların sürdürülmesi durumunda,
önümüzdeki 5 yılda büyümenin yıllık ortalama %3.5’te kalacağı ve
gelişmiş ülkeleri yakalamasının zorlaşacağı uyarısına yer verildi.

‘DÜZENLEMELER GECİKTİRİLMEMELİ’

Finansal (Mali) politikalar ne denli sıkılaştırılırsa, para politikalarına olumsuz etkilerin zararının o ölçüde az olacağı vurgulandı. Raporda, “Eldeki uluslararası konjonktürün, Türkiye’nin gerekli düzenlemeleri yapması için kısa süreli bir
fırsat penceresi sağlamasından dolayı, bu düzenlemeler geciktirilmemelidir.”
denildi.

IMF raporunda, Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) %25’i düzeyinde finansman açığı duyduğuna dikkat çekildi.

‘AYARLAMALARIN MALİYETİ ARTACAK’

IMF, yüksek dış borçların yanı sıra, yüksek finansman gereksinimi yüzünden,
sermaye girişlerinde oluşabilecek yavaşlamanın ekonomi üzerinde temel bir risk oluşturduğu uyarısı yapıldı :

“Dengesizliklerin büyümesine göz yumulduğu ve sorumluların şoklara dayanabilmek için politika demeti oluşturmakta yavaş kalındığı sürece,
yapılması gereken ayarlamaların (adjustment) maliyeti yükselecek.”

Rapor, “Christine Lagarde – Managing Director and Chair of the Executive Board” imzasını taşıyor.

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir