1 Aralık Dünya AIDS Günü..


1 Aralık Dünya AIDS Günü..

Dostlar,

HÜTF Halk Sağlığı AbD‘ndaki değerli meslektaşlarımız, her fırsatta halk dönük
sağlık eğitimi çabasını sürdürüyor ve değerli, işe yarar kısa metinler yayımlıyorlar.

Kendilerine teşekkür borçluyuz..

Buna “Fırsat eğitimi” diyoruz.. Her uygun fırsatı halka eğitim vermek için değerlendirmek.. Ya da bu tür fırsatları da yaratmak..
İnsanlar gereksinimlerini algıladıklarında en çok alıcı oluyorlar, eğitim etkili oluyor, öğrenme kalıcı olabiliyor, istendik tutum – davranışların geliştirilmesine
katkı sağlıyor.

Dikkatle okuyalım ve KORUNMAYA çalışalım..
Bu olanaklı çünkü..

Tüm metne pdf olarak erişmek için : 1.12.14_Dunya_AIDS_gunu

Ayrıca HASUDER açıklamasına ve bizim değerlendirmemize de bakılması önerilir :

http://ahmetsaltik.net/2014/12/01/hasuder-uyarisi-ulkemizde-hivaids-olgulari-artabilir/

Sevgi ve saygı ile.
01 Aralık2014, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

===========================================================

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
TOPLUM İÇİN BİLGİLENDİRME DİZİSİ-33

Bu doküman Dr. Didem Daymaz ve Dr. Bahar Güçiz-Doğan tarafından hazırlanmıştır.

Bu bilgilendirme notunun aşağıda belirtilen şekilde kaynak gösterilmek koşuluyla
yazılı, elektronik, vb. ortamlarda kullanılması önerilmektedir:

Daymaz D, Güçiz-Doğan B. Dünya AIDS Günü HÜTF Halk Sağlığı AD Toplum İçin Bilgilendirme Serisi- [Internet] http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/. 01.12.2014.

1 ARALIK DÜNYA AIDS GÜNÜ

İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü (Human Immunodeficiency Virus-HIV),
bağışıklık sistemi hücrelerini etkileyerek bu sistemi yok eden ya da işlevini engelleyen bir virüstür. HIV virüsünün vücuda alınmasından sonra zamanla bağışıklık sistemi zayıflar ve kişi başka enfeksiyonlara daha duyarlı duruma gelir. HIV enfeksiyonunun
en son aşamasında Edinsel İmmün Yetmezlik Sendromu (Acquired Immune Deficiency Syndrome-AIDS) gelişir. HIV virüsü taşıyan kişide AIDS gelişmesi
10-15 yıl sürebilir. Bu süreç, HIV tedavisinde kullanılan ilaçlarla yavaşlatılabilir.

1 HIV virüsünün bulaşma yolları (1,2);

 Korunmasız cinsel ilişki,
 Virüs ile bulaşmış kan nakli,
 Virüs ile bulaşmış şırınga (enjektör) iğnesini paylaşmak ya da böyle bir
iğnenin batması,
 Gebelik, doğum ve emzirme sırasında anneden bebeğe geçebilen bir virüstür.

HIV, tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre 2013 yıl sonundaitüm dünyada yaklaşık 35 milyon kişi HIV enfeksiyonuna yakalanmış, yine aynı yıl içinde yaklaşık 1,5 milyon kişi HIV ile ilişkili nedenlere bağlı olarak ölmüştür. Tüm dünyada HIV enfeksiyonlarının %70’ini
Sahra Altı Afrika ülkelerinde görülen enfeksiyonlar oluşturmaktadır. (2)

Türkiye’de ilk AIDS olgusu 1985’te yılında bildirilmiştir (3). Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde Kasım 2013’e dek bildirimi yapılan ve HIV (+) olan kişi sayısı 7050,
en sık bulaşma yolunun da cinsel ilişki yol olduğu belirtilmiştir (4). Türkiye’de son yıllarda artan HIV(+) olgu sayılarına karşın, değerlendirmelerde halen hastalığın
az görüldüğü ülkeler arasında belirtilmektedir (3,4).
.
HIV enfeksiyonunun tanısı HIV antikorlarının kanda olup olmamasına göre konmaktadır. HIV enfeksiyonunun kesin tedavisi yoktur. Bununla birlikte, antiretroviral ilaçlarla
etkin bir şekilde yapılan tedaviyle HIV(+) bireylerin sağlıklı yaşam süreleri uzatılabilir (2).

HIV enfeksiyonundan korunmak için (2,4) :

Cinsel ilişki sırasında kondom kullanılması,
 HIV/AIDS ve öbür cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yollarıyla ilgili
gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 Toplumda HIV/AIDS hastalığı hakkında yeterli farkındalık sağlanarak damgalama ve
ayrımcılığın engellenmesi,
 HIV bulaş kuşkusu olan kişilere doğru yönlendirme yapılması ve kolaylıkla
ulaşabileceği danışmanlık sağlanmalıdır.

1. http://www.who.int/topics/hiv_aids/en/(1), 24.11.14
2. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/en/, 25.11.2014
3. http://www.unaids.org/sites/default/files/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2014countries/TUR_narrative_report_2014.pdf, 26.11.2014
4. http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-32110/1-aralik-dunya-aids-gunu.html, 25.11.2014

************************

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
TOPLUM İÇİN BİLGİLENDİRME DİZİSİ-33

Dünya AIDS Günü her yıl 1 Aralık tarihi olarak kabul edilmiştir. Bu gün, HIV’nin yayılması ve AIDS hastalığının artışına karşın bilincin yükseltilmesi amacına adanmıştır. Böyle bir günün varoluşunun başka bir amacı ise bu hastalıktan yaşamını yitirenleri anmak ve onları onurlandırmaktır. Hükümetler ve sağlık yetkilileri bu günde çeşitli forumlar ve konuşmalar düzenlerler. Tüm dünyada birçok kişi halen kapsamlı
HIV tedavisine ve korunma hizmetlerine ulaşmada zorluk çekmektedir. Bu nedenle, Dünya AIDS Günü’nün 2014 yılı için teması ”HIV’yi önleme ve tedavi açığının kapatılması” olarak belirlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü HIV’den korunma ve tedavisinde oluşan açığı kapatmak adına ülkelere yardımcı olmayı
planlanmaktadır. Bu amaçla düzenlenen rehberde HIV’ye maruz kalmış kişilere antiretroviral tedaviye nasıl ulaşacağı, hastalık nedeniyle görülen fırsatçı enfeksiyonlardan korunma ve mücadeleye yönelik öneriler bulunmaktadır.

http://www.who.int/campaigns/aids-day/2014/event/en/, 24.11.2014

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir