Prof. Rennan Pekünlü Davaları

 

Prof. Rennan Pekünlü Davaları
 

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI

1) Prof. Dr. Rennan Pekünlü davalarındaki son gelişmeleri ve
2) Pekünlü’nün avukatı Murat Fatih Ülkü’nün dün sosyal medyada yayınladığı çağrısını bilgilerinize sunuyorum. 3.11.14

Prof. Dr. Kayhan KANTARLI
Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) İzmir Temsilcisi
Cep : 0532-630 1473

1) PROF. DR. RENNAN PEKÜNLÜ’NÜN 2 YIL 1 AY HAPSE MAHKUM EDİLDİĞİ DAVA, İNFAZ ERTELENEREK YENİDEN GÖRÜLMELİDİR !

Bilindiği gibi bu gün de halen yürürlükte olan Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına  karşın Üniversitelerde YÖK’ün dayatmasıyla başlatılan fiili türban serbestliğine karşı çıkarak, öğrencilere AYM Ve AİHM kararlarını anımsatıp bunlara uymaya davet eden Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü türbanlı bir öğrencinin yakınması üzerine “Öğrenim özgürlüğü engellediği (!)” gerekçesiyle yargılandığı davada en üst sınırdan kesilen ceza ile 2 yıl 1 ay hapis cezasına
mahkum edilmişti.

Prof. Pekünlü bu mahkumiyeti onaylayan Yargıtay kararından sonra “Anayasa’ya aykırılık ve adil yargılama hakkının engellendiği” gerekçesiyle AY Mahkemesi’ne başvurmuş fakat türban serbestliği getiren yasalar hakkında laikliğe aykırılık nedeniyle bu gün de hala geçerli olan iptal kararlarını veren aynı AYM ne yazık ki
bu başvuruyu reddetmiştir. Türkiye’deki hukuk yollarının bu şekilde tükenmesi üzerine Prof. Pekünlü AİHM’ne başvurmuş, ancak AİHM‘den bu konuda henüz bir karar çıkmamıştır.

Kesinleşmiş bu mahkumiyet kararının infazı Pekünlü’nün sağlık sorunları nedeniyle iki kez ertelendikten sonra ikinci erteleme süresinin 20 Kasım 2014’te dolmasıyla başlayacak ve
Pekünlü, bu tarihten başlayarak 10 gün içinde cezaevine girecektir.

Pekünlü’ye aynı gerekçeyle açılan davalar bitmek bilmiyor. Hiç kuşkusuz dinci çevrelerin yönlendirmesiyle 4 kişilik başka bir türbanlı öğrenci grubunun yakınması üzerine aynı gerekçeyle 1 dava daha açıldı ve bir başkası da açılmak üzere.
Bunların her birinde öğrenci başına 6 aydan az olmamak üzere yeni hapis cezaları söz konusudur. Durmadan yeni davalar açılması Prof. Pekünlü için psikolojik işkence olmanın ötesinde Laik Cumhuriyet ile hesaplaşmaya dönüşmüştür.

Yeni davanın 23 Ekim 2014 günü yapılan duruşmasında yakınmacı öğrencilerin avukatı konuşmasına başlarken Prof. Pekünlü’ye geçen yıl verilen 2 yıl bir aylık habis cezasını ima ederek “sanık bu sürede gittikçe çökmüş ve yorgun görünüyor.” demiştir. Avukatın bu sözleri hiç kuşku yok ki, durmadan açılan yeni davalarla Rennan Pekünlü’nün kişiliğinde Laik Cumhuriyet’ten intikam alındığının itirafıdır. Adeta “Bak seni hapse mahkum ettirmiştik… bu yetmez, yeni davalarla seni süründürüceğiz!“ mesajı verilmek istenmiştir. Yoksa hiçbir mahkemede müdahil taraf avukatı sanığa böylesine kin dolu bir hitapta bulunmaz, bulunamaz.

Kamuoyunun dikkatini şu iki noktaya çekmek isterim :

  1. Pekünlü hakkındaki tüm bu davalarda yakınmacılar Prof. Pekünlü’nün öğrencilere yargı kararlarını anımsattığı uyarıları yaptığı tarihlerde türban yasağının kalktığını iddia etmektedirler. Bu külliyen yalandır. Çünkü Türban yasağına ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin tüm kararları, Anayasadaki laiklik ilkesi yerinde durduğuna göre, bu gün de aynen yürürlüktedir. Ve Pekünlü’ye verilen mahkumiyet kararında bireysel başvuruyu değerlendiren AYM’nin bu gerçeği görmezden gelmesi doğrudan bir anayasa suçu oluşturmaktadır.
  2. İşlenen Hukuk cinayetinin önemli bir ögesi de Prof. Pekünlü’nün adil yargılanma hakkının çiğnenmesidir. Şöyle ki :

PROF. PEKÜNLÜ TÜRBANLI ÖĞRENCİLERE TÜRBAN YASAĞI İLE İLGİLİ AYM VE AİHM KARARLARINI ANIMSATARAK DERSLERE TÜRBANLA GİRMEMELERİNİ İSTEDİĞİ İÇİN “ÖĞRETİM HAKINI ENGELLEDİĞİ” GEREKÇESİ İLE HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİR. ANCAK BU HÜKÜM VERİLİRKEN MAHKEME, ÖĞRENCİLERİN BU İDDİAYI KANITLAMALARINI İSTEMEMİŞTİR. YAKINMACI ÖĞRENCİ MAHKEMEYE, DEVAMSIZLIKTAN YA DA İDDİA ETTİĞİ ENGELLEME NEDENİYLE SINAVINA GİREMEYEREK KALDIĞI TEK BİR DERS BİLE GÖSTEREMEMİŞTİR.

BU DURUMU PROF. PEKÜNLÜ KANITLAMAK İSTEMİŞ, ANCAK PEKÜNLÜ’NÜN ÖĞRENCİNİN DEVAM VE BAŞARI DURUMU HAKKINDA BİLGİ EDİNME HAKKI YASASINA GÖRE YAPTIĞI BAŞVURULAR İLGİLİ KURUMLARIN “HAYIR!” DUVARINA TOSLAMIŞTIR

NE MAHKEME, NE YARGITAY VE NE DE AYM PEKÜNLÜ’NÜN ADİL YARGILANMA HAKKININ BU BİÇİMDE ENGELLENMİŞ OLMASINI DİKKATE ALMAMIŞTIR.
KANIT OLMADAN ADALET SAĞLANABİLİR Mİ?

SONUÇ OLARAK; BÜYÜK BİR ADALETSİZLİK VE HAKSIZLIK SÖZ KONUSUDUR.
BU ADALETSİZLİĞE KARŞI ÇIKMAK ve PROF. PEKÜNLÜ’NÜN KASIM 2014 SONUNDA BAŞLAYACAK HAPİS CEZASININ İNFAZININ DURDURULARAK YENİDEN YARGILANMASINI TALEP ETMEK, HUKUK DEVLETİ VE LAİKLİK CUMHURİYETTEN YANA HERKESİN GÖREVİDİR
 !

Prof. Kayhan KANTARLI 

NOT: PROF. PEKÜNLÜ GEREK HAPSE MAHKUM EDİLDİĞİ DAVANIN YAKINMACISI OLAN ÖĞRENCİ VE AÇILAN YENİ DAVADAKİ YAKINMACI TÜRBANLI ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM HAKLARININ ENGELLENDİĞİNİ İDDİA ETTİKLERİ ÖĞRETİM DÖNEMLERİNDE DEVAMSIZLIKTAN KALDIKLARI TEK BİR DERS BULUNMADIĞINI GÖSTEREN BELGLERE ULAŞTIĞINI AÇIKLAMIŞTIR.

(Kaynak:http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/133955/Olmayan_suca_ceza_verilmis.html) ve yine Işık Kansu’nun dün yayınlanan yazısında (http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/134015/Nasil_Olur_.html)

2) PROF. PEKÜNLÜ’NÜN AVUKATI MURAT FATİH ÜLKÜ’NÜN SOSYAL MEDYADA (facebook) YAYINLADIĞI ÇAĞRI

Av. Murat Fatih Ülkü’nün çağrısı :

  • ASTRONOMİ PROFESÖRÜ ESAT RENNAN PEKÜNLÜ,
    ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINI UYGULAMAK İSTEDİĞİ İÇİN CEZAEVİNE GİRİYOR!

Türkiye’de hukuksuzluğun ve adaletsizliğin simgeleştiği dosyalardan biri olan Prof. Pekünlü dosyasında, laiklik ve hukuk devleti yargılanırken, çığlığımız duyulmalı artık. Türkiye’de Anayasa Mahkemesi varsa, Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıysa, tartışmasız bir hukuksal gerçek var:

Türbanlı öğrencilerin üniversiteye girmesi Anayasal sisteme aykırı.”

Bu saptama, türbanlı öğrencilerin üniversiteye girmelerinin doğru veya yanlış olmasının ötesinde olup, hukuk devleti olma iddiasındaki Türkiye’de halen geçerlidir. İşte Türk hukuk sistemi, bu Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamaya çabalayan ve türbanla üniversiteye girmek isteyen öğrencileri uyarıp, tutanak düzenleyen (hiçbir öğrenciyi engellemeyen) Prof. Pekünlü’yü cezaevine göndermek üzere.

“Anayasa Mahkemesi kararları nerede?”,
“Hukuk devleti ilkesi nerede?” diye bağırdık, çığlık attık bugüne dek, sesimiz duyulmadı, duyulmak istenmedi.

Anayasa Mahkemesi bile, bireysel başvuruda kendi içtihatlarına sahip çıkmadı,
kendi içtihatlarından uzak durdu.

Prof. Pekünlü’ye verilen cezanın, Türkiye’de laiklik ilkesinin aşındırılmasının yolunu açtığını da gördük. Türbana karşı akademik camiada sessizlik sağlandı, “Kamuda türban”, “TBMM’nde türban” ve nihayet “ortaöğretimde türban” geldi.

Şimdi, 20 Kasım 2014 sonrası Prof. Pekünlü’ye cezaevi yolu görünürken; biz yine çığlık atıyoruz:

  • “Türkiye’nin duyarlı kesimleri, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, akademisyenleri, partileri; Prof. Pekünlü dosyasına sessiz kalamazsınız.
    Pekünlü dosyası üzerinden, laiklik ilkesinin aşındırılmasına,
    laiklik ve hukuk devletinin yargılanmasına sessiz kalamazsınız.”

Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü Vekili
Av. Murat Fatih Ülkü

****************
Kayhan bey, Rennan hocam,

Son 2 haftadır belki de Kayhan hocanın yazısını web sitemde her gün öne çekerek yayımlıyorum.. Yeni notlar düşüyorum.. Kayhan hocayı bu inanılmaz mücadelesi nedeniyle kutluyorum..

Rennan hocanın da DİMDİK DURMASINI DİLİYOR VE ÖYLE YAPACAĞINI BİLİYORUM..
Kimi kez böylesi infazlar sorunu çözebilir..
Rennan hoca özgür olduğundan daha etkili olabilir hapse konduğunda..
Bu arada TÜMÖD Genel Başkanı Recep Akdur ne yapıyor??? Hiç sesinin çıktığını duymadım???
Bu son basın açıklamanızı ve avukatın açıklamasını da web siteme koyuyorum..

Sevgi ve saygı ile.
03 Kasım 2014, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir