24 EYLÜL DÜNYA OKUL SÜTÜ GÜNÜ


24 EYLÜL
DÜNYA OKUL SÜTÜ GÜNÜ  

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TOPLUM İÇİN BİLGİLENDİRME DİZİSİ-12

Bu belge Dr. Kadir Zakin, Dr. Tülay Bağcı Bosi ve Dr. Dilek Aslan’ın katkılarıyla hazırlanmıştır.

24 EYLÜL DÜNYA OKUL SÜTÜ GÜNÜ

Her yıl Eylül ayının son Çarşamba günü olarak bilinen “Dünya Okul Sütü Günü”nün bu yıl 15.’si kutlanmaktadır.1

Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 2000 yılında2 başlatılmış olan bu etkinlikler her yıl 25’ten çok ülkede sürdürülmektedir.3

Dünya Okul Sütü Günü olan 24 Eylül nedeniyle özellikle ülkelerde OKUL SÜTÜ PROGRAMLARI’nın görünür olması hedeflenmektedir. Türkiye de Okul Sütü Programı uygulayan ülkelerden biridir.4

Ülkemizde Okul Sütü Programı 2011-12 Eğitim-Öğretim yılının 2. Döneminde uygulanmaya başlanmıştır. Okul Sütü Programının amacı; ana sınıfı dahil, ilkokul öğrencilerine süt içme alışkanlığı kazandırmak, bu sayede yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini desteklemektir.4

Bu etkinliğin düzenlenmesi sırasında dikkat edilmesi önerilen konular aşağıdadır:

  1. Okul içinde, okul sağlığını ilgilendiren bütün bileşenlerin katkısı ile etkinlikler düzenlenebilir. Örneğin, öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin etkinliklerden birlikte haberli olmaları duyarlılığın artması için önemlidir.
  2. Etkinlikler sırasında sütün sağlık açısından yararları gündeme getirilmelidir.
  3. Her gün süt içmenin gereği üzerinde durulmalıdır.
  4. Özellikle öğrenciler arasında günün önemine olan ilgiyi artırabilmek açısından etkinliklerin “eğlenceli” olmasına özen gösterilebilir.

Okulda süt içimi uygulaması ile temel olarak ileri yaşlarda görülme olasılığı olan kemik erimesi riskini azaltmak ve okula kahvaltı yapmadan ve/veya hiçbir şey yemeden gelmiş olan çocukların öğlenden önce açlığını önlemek, okulda yaptığı çalışmalarla ilgili yoğunlaşmasını sağlamak ve artırmak amaçlanmaktadır.5  Bu sayede, özellikle süt tüketiminin istenenden çok gerilerde olduğu okul çağı çocuklarının süt tüketiminin artışına da katkı sağlanabilir. Türkiye’nin de içinde olduğu pek çok ülkede 2012’de süt tüketimi yılda kişi başına 50 kg’ın altındadır.6  Yıllık kişi başına tüketilmesi önerilen miktar ortalama 80 kg ve üzerinde olmalıdır.

Olumlu davranışların erken yaşlarda öğrenilmesi yaşamın bütünü için gereklidir,
bu nedenle, İnsan sağlığına pek çok yararı olan süt tüketiminin okul çağından başlanarak desteklenmesi son derece değerlidir.

Bu önemli davranışı geliştirirken; sağlığın bedensel, ruhsal ve toplumsal açıdan tam bir iyilik durumu olduğunu temel alarak, süt tüketiminin önünde olabilecek
her türlü fiziksel, sosyo-kültürel, ekonomik vb. engellerin ortadan kaldırılması için
en üst düzeyde çabaya gereksinim vardır.

Kaynaklar..

1 http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/school-milk/15th-world-school-milk-day-wsmd/en/

2 http://www.who.int/fctc/reporting/party_reports/latvia_annex2_public_health_strategy_2011_2017.pdf?ua=1

3 http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/school-milk/en/

4 http://www.okulsutu.com/wp-content/uploads/2012/04/uygulama_rehberi.pdf

5 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/152218/E89501.pdf

6 http://www.ulusalsutkonseyi.org.tr/kaynaklar/arastirma_dosyalar/2013_06_13_488503.pdf. s:29.

======================================

Dostlar,

SÜT‘ü çok önemseyelım.

Okul sütü güvenli olarak sürüdürülsün

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir