CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN DERHAL BAŞBAKANLIK GÖREVİNDEN İSTİFA ETMELİDİR!


ADD_logosu_adiyla


CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN DERHAL BAŞBAKANLIK GÖREVİNDEN İSTİFA ETMELİDİR!


YASAL DÜZENLEMELER GEREĞİ BAŞBAKAN
DERHAL İSTİFA ETMELİDİR!

Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu’nun 11. maddesi’ne göre;

“Cumhurbaşkanı adayı gösterilen hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan
öbür kamu görevlileri, belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, siyasal partilerin
il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları girişim veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, aday listesinin kesinleştiği tarihte görevlerinden ayrılmış sayılır. Bu durum Yüksek Seçim Kurulunca aday gösterilenin bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma derhal bildirilir.”

Yasada geçen “öbür kamu görevlileri” deyimi, Anayasa’nın 128/1 maddesinde de kullanılmış ve bu madde kapsamında bu deyimden kastedilenin ne olduğu
hukukçular tarafından daha önce ele alınmıştır.

RTE_istifa_etmeli

Anayasa’nın 128/ 1 maddesinde geçen “diğer kamu görevlilerini” hukukçular
şöyle kümelendirir :

– Statüter konumdaki görevliler (Silahlı Kuvvetler personeli, hakimler ve savcılar, üniversite akademik personeli)
– Siyasal nitelikteki görevliler (Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve yerel yönetimlerin seçimle gelen görevlileri)
– Kadro karşılığı sözleşmeli çalışanlar
– İdari sözleşme ile istihdam edilen sözleşmeli ve geçici personel

Anayasa’nın md. 128/1’de tanımlanan öbür kamu görevlileri arasında BAŞBAKAN da sayıldığına göre, Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası’nın 11. maddesindeki öbür
kamu görevlileri arasında Başbakan’ın olduğunun kabulü kaçınılmazdır.

Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası, Anayasa’nın md. 128/1’deki “öbür kamu görevlileri” tanımını yok sayamayacağına göre, Yüksek Seçim Kurulu, Yasada açıkça Başbakan’dan bahsedilmediği gerekçesi ile Başbakanın istifasının gerekmediği yönündeki açıklaması ile açıkça hataya düşmüştür. YSK’nın bu açıklaması açıkça bir Anayasa ihlali olup yok sayılmalı ve Cumhurbaşkanlığına aday gösterilen başbakanın adaylığının kesinleştiği 8 Temmuz 2014 tarihinde (AS: 11 Temmuz olmalı)
derhal istifa etmesi gerekir.

SİYASAL AHLAK GEREĞİ BAŞBAKAN DERHAL İSTİFA ETMELİDİR

Cumhurbaşkanlığına şu ana dek gösterilen aday sayısı 3’tür. İlk kez halk karşısına çıkacak olan adaylar arasında eşit olanaklarla bir yarışın olması siyasal ahlak gereğidir. Cumhurbaşkanlığına aday olan Başbakan istifa etmeyerek bu yarışta kamu gücünü kullanmayı düşünmektedir.

Bir yandan devletin tüm olanaklarını ve akçal kaynaklarını kullanarak açılışlar yapmaya devam edecek, bir yandan da bu açılışlarda Cumhurbaşkanlığı adaylık propagandasını yapacaktır. Bu tavır siyasal ahlak ile bağdaşmadığı gibi, halkın parası ile siyasal bir çalışma yapılması hukuken de suç oluşturacaktır.

Başbakanın, Devletin maddi olanaklarını, korumalarını, polislerini, valilerini, kaymakamlarını, belediye başkanlarını kullanarak seçim gezileri yapması siyasal ahlaksızlık olacaktır.

Burada yasal bir hakkın kullanıldığı, Devletin sürekliliği gibi ahlaksal temelden yoksun gerekçelerin ortaya konulması Başbakanın ahlaksal çöküntüsünü kurtaramayacaktır.
Bir yanda Devletin maddi olanaklarını kendi siyasal çalışmasına seferber edecek bir Cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan olacaktır; öbür yanda ise seçim çalışmasını yürütecek güçlü maddi kaynaklara sahip olmayan adaylar… Bu haksızlıktır, adaletsizliktir. Her konuşmasında uğradığı haksızlıkları allayıp pullayıp anlatan, adalet üstüne nutuklar çeken Cumhurbaşkanı adayı Başbakanın hem ahlaken hem de adaletsizliği
ortadan kaldırmak adına, adaylığının kesinleştiği tarihte derhal istifa etmesi gerekir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

ADD Genel Merkezi

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir