ADD Davayı kazandı : Atatürk Köşesi’nin kaldırması yönündeki değişiklik Danıştay’da iptal edildi!

ADD_logosu_adiyla

 

 

 

 
ADD Davayı kazandı                              :

Atatürk Köşesi’nin kaldırması yönündeki değişiklik Danıştay’da iptal edildi!

Dostlar,

Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel öğretim kurumlarında Atatürk Köşesi oluşturma zorunluluğunu kaldırmasına ilişkin yönetmelik değişikliği Danıştay’dan geri döndü.

8 Mart 2008’de Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği‘ni değiştirdi. Bu değişiklikle özel öğretim kurumlarında Atatürk Köşesi oluşturulması zorunluluğu kaldırıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), yapılan değişiklik sonrasında
Milli Eğitim Bakanlığı’na dava açtı. Danıştay 8. Dairesi’nin verdiği kararla,
Atatürk Köşesi’nin kaldırması yönündeki değişiklik iptal edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı temyiz başvurusu,
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından da oy çokluğuyla reddedildi.

ADD’nin kazandığı bu davayla, özel öğretim kurumlarında da Atatürk Köşesi oluşturma zorunluğu sürecek.

ADD web sitesinde yer alan duyuru şöyle :

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ KAZANDI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KAYBETTİ

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDAN ATATÜRK KÖŞESİ KALKMAYACAK!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 08.03.2008 gün ve 26810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin, özel öğretim kurumlarında Atatürk Köşesi oluşturulması zorunluluğunu kaldırmak yoluyla
eksik düzenleme içerdiğini ileri sürerek açtığımız dava, Danıştay 8. dairesinin verdiği kararla lehimize sonuçlanmıştı.

Davada son sözü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Söyledi

Bu kez de, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığınca temyiz edilen dosyanın incelenmesinden; Danıştay 8. Dairesince verilen kararın usül ve hukuka
uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddine -oyçokluğu ile- karar vermiştir.

ESKİDEN OLDUĞU GİBİ OKULLARDA ATATÜRK KÖŞESİ OLUŞTURULMASINA AYNEN DEVAM EDİLECEKTİR.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ADD Genel Merkezi

==============================================

DANIŞTAY, Atatürk Köşesi’nin Kaldırılmasına Danıştay Onay Vermedi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ve özel okullarda Atatürk Köşesi uygulaması zorunluluğuna yer vermeyen yönetmelik hakkında Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), yönetmeliğin iptali
ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Danıştay’a başvurmuştu.
Milliyet Gazetesi’nin 9 Kasım 2008 günlü haberi şöyle:

Danıştay, özel okullarda Atatürk köşesi oluşturma zorunluluğunu kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinin yürütmesini, ‘Milli eğitimin temel amacının Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı yurttaşlar yetiştirmek olduğunu’ belirterek durdurdu.

Danıştay, özel okullarda Atatürk köşesi oluşturulmasını ortadan kaldıran
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hazırladığı yönetmeliğin yürütmesini durdurdu.

Kararda, Milli Eğitimin temel amacının Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı yurttaşlar yetiştirmek olduğu vurgulanarak;

  • MEB’in hazırladığı yönetmeliğin Anayasa, yasalar ve milli eğitimin temel amacına uygun olmadığı vurgulandı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 8 Mart 2008′de yürürlüğe giren Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin iptali istemiyle dava açmıştı. Dernek, yönetmelikle
özel öğretim kurumlarında Atatürk köşesi oluşturulması zorunluluğunun kaldırıldığını,
bunun Anayasa ve yasalara aykırı olduğunu savunmuştu.

MEB, Danıştay’a gönderdiği savunmada, söz konusu yönetmeliğin kimi gereksinimlere yanıt veremediği için Özel Eğitim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi’nin hazırlandığını ve bu yönergede özel öğretim kurumlarında bulunması gerekli araç ve gereçlerin tek tek gösterildiğini bildirdi.

Milli eğitimin amacı

MEB’in savunmasını geçerli bulmayan Danıştay 8. Daire, yönetmeliğin yürütmesini durdurdu. Kararda, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre bu okullardaki eğitimin
Türk milli eğitiminin genel amaç ve ilkelerine uygun olması gerektiği,
aksi uygulamalarda bulunan okulların kapatılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Milli Eğitim Temel Yasası’nın “Genel Amaçlar” başlıklı 2. maddesinin anımsatıldığı kararda, buna göre milli eğitimin “

  • Atatürk inkılap ve ilkelerine, Atatürk milliyetçiliğine bağlı… demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek” 

amacını taşıdığı vurgulandı.

Kararda, aynı yasanın 10. maddesinde de, “Her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasa’da ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır.” ifadesinin yer aldığına dikkat çekildi.

1985′te çıkartılan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin, MEB’in 8 Mart 2008′de hazırladığı yeni yönetmelikle ortadan kalktığının anlatıldığı kararda, eski yönetmelikte özel okullarda Atatürk köşesi bulundurulması zorunlu tutulmuşken, yeni yönetmelikte
bu zorunluluğun ortadan kaldırıldığı da kaydedildi.

‘Yönerge ile yapılamaz’

Bunun Anayasa, yasa ve Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu
ifade edilen kararda, MEB’in yönetmelikteki eksiklerin yönergeyle giderildiği yönündeki savunmasının da geçerli olmadığı ifade edildi.

Yönergede, “Yönetmelikte yer almayan hususlarda benzeri kurumların ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.” ifadesinin bulunduğu anlatılan kararda, “Yönetmelik normu olması gereken bir düzenlemenin, yönetmelik hükmü olmaktan çıkarılarak yönerge ile yapılmasına hukuken olanak bulunmamaktadır.” denildi.

*****

Hukuk Fakültelerinin 2. sınıfında İdare Hukuku ve İdari Yargı dersleri okutulur.
Daha bu aşamada düzenleyici idari işlemlerin koşul ve özellikleri öğrenilir

Koskoca M. E. Bakanlığı, hiç utanıp sıkılmadan “yönetmelikteki eksiklerin yönergeyle giderildiği” yönünde savunma yapabilmektedir. Bu Bakanlığın
Hukuk Danışmanları, Avukatları en temel hukuk bilgilerinden yoksun mudurlar?

Danıştay’ın hukuk dersi tokadını yiyorlar böylelikle :

“Yönetmelik normu olması gereken bir düzenlemenin, yönetmelik hükmü olmaktan çıkarılarak yönerge ile yapılmasına hukuksal olanak bulunmamaktadır.

Türkiye ne hallere düşürüldü..
Yazıklar olsun bu yönde sorumluluğu olan AKP iktidarına, kadrolarına,
yandaş ve yalakalarına.. Bunca gereksiz sıkıntıyı görmezden gelen müritlere..

  • Yoksa bütün yollar dar-ül harp ülkesi Türkiye’de cihat için mübah mı?? 

Bu arada davayı 2008’de açan ve kararlılıkla izleyen ADD kadrolarına
şükranlarımızı sunarız.

2008 Mart – 2014 Temmuz.. 6,5 yıla varan bir idari dava maratonu..

Bu olağanüstü uzun süre de Türk Hukuk Sisteminin temel açmazlarından..

Türk Hukuk Sisteminin kurumsal kapasitesi iyileştirilmeli, toplumsal yapı ve işleyiş
ha bire uyuşmazlık üreten bir iklimden uzaklaştırılmalıdır..
Kimi uzlaşmazlıklar yargı dışı yollarla da çözülebilmelidir..
(Hakem kurulları, Ombudsmanlık vb.)

Son olarak; Dostumuz, dava arkadaşımız, Dernek Avukatı ve halen GYK Üyesi
Avukat Sn. Kutlay Alpuğan‘a teşekkür eder, önemli hukuksal başarısını kutlarız.

Sevgi ve saygı ile.
02 Temmuz 2014, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net 

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir