Ermeni Soykırımı ve Başbakan Erdoğan’ın Taziye İletisi

Dostlar,

Geçtiğimiz hafta Ankara Barosu konferans salonunda SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI temalı bir açıkoturum düzenlendi :

  • TARİHİN VİCDANINI SIZLATAN ERMENİ SOYKIRIMI YALANI…

Başbakan R.T. Erdoğan‘ın 23 Nisan 2014 günü, tam da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda, 1915’teki Ermeni tehciri ölümleri için taziye iletisini irdelemek asıl amaçtı. Cumhuriyet Kadınları Derneği toplantının ev sahibi idi ve
Başkan Sn. Canan Arıtman panelin yöneticisi idi. Uzmanlar gerçekleri açıkladılar..
Rus arşivlerinde yıllarca araştırma yapan ve binlerce belgeyi inceleyen genç bilim insanı Mehmet Perinçek de.. Bizzat dönemin Ermenistan Başbakanı Kaçaznuni’nin Türklerin soykırım yapmadığını itiraf eden metinlerini ortaya çıkaran genç Mehmet Perinçek de.. (İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi kadrosunda
doktora öğrenciliğine hukuksuz olarak son verilmiştir ve dava yönetsel yargıdadır..
Türkiye ne güzel kendi ayağına kurşun sıkıyor değil mi??)

Bu toplantıda, deneyimli ve yurtsever diplomat (Em. Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı
eski müsteşarı ve CHP eski milletvekili) Sayın Onur ÖYMEN çok değerli katkılar verdi. Her zamanki çalışkanlığı ile söylediklerini özetle yazarak paylaştı.

Ülkemizin gündeminin neredeyse saatlik elatmalarla (manüplasyon) yönlendirildiği ortamda bu oyuna gelmemek üzere, Sn. Öymen’in iletisini paylaşalım..
Söyledikleri gerçekten çok önemli..

Teşekkürler Sn. Öymen.

Sevgi ve saygı ile.
3 Mayıs 2014, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

======================================================

Ermeni Soykırımı ve Başbakan Erdoğan’ın Taziye İletisi

Portresi_gulumseyenOnur Öymen

Dün akşam (28.4.14) Ankara’da Canan Arıtman’ın
Genel Başkanı olduğu Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin düzenlediği toplantıda Mehmet Perinçek, Em. Büyükelçi Alev Kılıç ve Azerbaycanlı milletvekili ve yazar Sabir Rüstemhanlı’yla birlikte katıldığımız Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili toplantıda özetle şunları söyledim:

-Ermeni sorununun başlangıcında Rus ordularının ülkemizin doğusundaki toprakları istila… girişimlerine Ermeni çetelerinin verdiği destek yatar. 19. yüzyılın 2. yarısından başlayarak Ermeni çetelerinin saldırıları sonucunda 500,000’den çok vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Çatışmalar sırasında veya salgın hastalık gibi nedenlerle çok sayıda Ermeni de ölmüştür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, o devirde yaşananların ortaya çıkartılması için tarafların arşivlerini açmalarını ve Türk ve Ermenilerden oluşan bir tarihçiler Komisyonu kurulmasını önermiştir.

-O tarihlerde yaşananların uluslararası hukuk açısından soykırım sayılamayacağı,
1985 yılında ünlü tarihçilerin Amerikan basınında yayınlanan açıklamalarında
ifade edilmiştir.

  • Son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Doğu Perinçek’in açtığı davada bu olayların soykırım sayılamayacağı yolunda bir karar almıştır.

-Eğer İsviçre Hükümeti bu karara 3 aylık süre içinde itiraz etmeseydi karar kesinleşecekti. Ancak süre bitmeden İsviçre itirazda bulundu ve kararın AHİM’in
bütün yargıçlarının katılacağı genel kuruluna havalesini istedi.

-Ermeni kuruluşlarının ve belki de bazı devletlerin İsviçre’ye böyle bir başvuruda bulunması için telkinlerde bulunduğu anlaşılmaktadır.

-Tam bu sırada Başbakan Erdoğan’ın 9 dilde yaptığı, tehcir olayının insanlık dışı
sonuçlarından söz eden ve Ermenilere taziyede bulunan açıklaması Ermenilere
ve onu destekleyen ülkelere can suyu vermiştir.

-Zira İsviçre Hükümeti’nin başvurusunun Üst Kurula havale edilip edilmeyeceği konusunda karar verecek olan 5 kişilik yargıçlar kurulu, öncelikle AHİM kararından sonra bu kararın değiştirilmesine yol açabilecek yeni bir ögenin ortaya çıkıp çıkmadığını araştıracaktır.

-İsviçre’nin ve başta Fransa olmak üzere Ermeni tezlerini destekleyen ülkelerin ve
Ermeni kuruluşlarının işte Başbakanın bu açıklamasındaki ifadeleri Türkiye’nin geçmişteki sorumluluğunu dolaylı (zımnen) kabul eden sözler olarak kullanmaya çalışmaları olasıdır.

-Eğer Başbakanın tam bu sırada böyle bir açıklama yapmasını öneren devletler olmuşsa, onların esas amacının bu açıklamayı AHİM Üst Kurulunu Ermeniler lehinde karar almaya yönlendirmek olması olasılığı güçlüdür.

-AHİM kararını veren 7 yargıçtan 2’sinin aleyhte oy kullandığı düşünülürse,
AHİM Üst Kurulunda bu görüşte olan başka yargıçların da çıkabileceği düşünülmelidir. Bütün bu gelişmeler, Perinçek davasının kesinleşme aşamasında güçlüklerle karşılaşabileceğimizi göstermektedir.

-Yabancı devletlerin Türkiye’ye Kıbrıs, Ermeni sorunu, PKK’yla görüşmeler gibi konularda öteden beri karşılık beklemeden tek yanlı jestlerde bulunmasını telkin ettikleri bilinmektedir.

  • Oysa tek taraflı jest veya ödün diplomasinin alfabesine aykırıdır.

Ermenistan Cumhurbaşkanı veya Başbakanı Ermenilerin öldürdüğü 500,000 Türk için taziyede bulunmuş mudur? ASALA’nın öldürdüğü diplomatlarımızın ailelerine taziyede bulunmuş mudur? Hocalı’da öldürülen Azerilerin ailelerine taziyede bulunmuş mudur?

Kıbrıs’lı Rum liderler Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde katledilen Türkler için taziyede bulunmuş mudur?

Onlardan böyle bir taziyede bulunmalarını isteyen çıkmış mıdır?

-Kuşkusuz insancıl duygular herkesin gönlünde olmalıdır ama dış politikada insancıl duyguları ön plana çıkartma çabası içine girerek aleyhimizde yürütülen tertiplere, istemeyerek de olsa, zemin hazırlamak doğru bir yaklaşım değildir.

-Bu olasılığı göz önünde bulundurmadan salt dünyaya insancıl ve alicenap bir ülke görüntüsü vermek amacıyla yapılan bu açıklama bindiğimiz dalı kesme sonucu verebilir.

Ermeni Soykırımı ve Başbakan Erdoğan’ın Taziye İletisi” hakkında 1 yorum

  1. Rıza GÜNER

    1915’de Anadolu’da yüz binlerce kişilik tam bir Ermeni soykırımı, 22 bin kişilik de KISMİ BİR ALEVİ SOYKIRIMI olmuştur!.. Onur Öymen, Dersim 3. Büyük Alevi soykırımını savunmuş ve Kürt Meselesini çözülmesi için böyle bir soykırım yapılmasını istemişti.

    Perinçek’in Yalan Fabrikalarında üretilen malzemeyle Ermeni Soykırımını inkar edilmesi; soykırımcı vicdanına uygundur… Ama inandırıcı değildir… Yüz binlerce insanın öldürüldüğü bir soykırımı inkar etmekten daha büyük bir yalan yoktur!.. Perinçek’in Yalan fabrikaları ne anlatırsa anlatsınlar..

    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.