Türk Tabipleri Birliği Heyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı İle Görüştü

TTB_logosu


Türk Tabipleri Birliği Heyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Görüştü

Türk Tabipleri Birliği Heyeti, Sağlık Torba Yasası’na itirazlarını dile getirmek amacıyla 25 Mart 2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanı ile görüştü.

Görüşmeye Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ile Başkanvekili Serruh Kaleli, Türk Tabipleri Birliği adına Başkan Özdemir Aktan, İkinci Başkan Gülriz Erişgen, Genel Sekreter Bayazıt İlhan, Ankara Tabip Odası Başkanı Özden Şener ve
Hukuk Bürosu’ndan Ziynet Özçelik katıldılar.

Anayasa_Mahkemesi_Baskani_ile_gorusme_25.3.14

 

Görüşmede Türk Tabipleri Birliği heyeti tarafından;

 

 

– “tam gün” düzenlemesine,
– insanlık yararına hekimliği ruhsata bağlayan düzenlemeye,
– aile hekimlerine nöbet zorunluluğu getiren düzenlemeye,
– üniversitede fiilen çalışmayan Sağlık Bakanlığı’ndaki sözleşmeli yöneticilerin akademik ünvanlarını üniversite dışında kullanmalarını sağlayan düzenlemeye,
– sağlık personeline ikamet zorunluluğunu değişik isimlerle yeniden getiren düzenlemeye,
– askeri personel ve özel harekat polislerine “acil tıbbi müdahale” yapma yetkisi getiren düzenlemeye,
– kurum hekimlerinin öteden beri süregelen ve bu yasayla derinleşen mağduriyetlerine, — bu yasayla getirilen ve Türkiye sağlık ortamına zarar veren
pek çok düzenlemeye
ilişkin itirazlarımız iletildi.

 

Görüşmede, “Tam Gün” düzenlemesi nedeniyle 18 Nisan 2014’e dek yürütmeyi durdurma isteminin ele alınmasının önemine, aksi takdirde telafisi olanaksız mağduriyetlerin oluşacağına değinildi.

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir