Hekimlere Yönelik Hukuk Dışı Baskılar Son Bulmalıdır

Dostlar,

Sağlık Bakanlığı ve uzantısı taşra örgütleri, bildiğimiz ölçüde,
hiç bu denli hukuk tamımaz uygulamalar içinde olmamışlardı.

Balık baştan kokuyor.. İçişleri Bakanı Ala bürokrata yasayı dinlememe talimatı vererek “korkma, yasayı sonra yaparız” türünden baskı kuruyor; Başbakan R.T. Erdoğan apaçık, en yüksek yargı organının kararına saygı duymadığınıöfke söylemiyle dillendiriyor..

Samsun’da muayenehanesinden Atatürk posteri sarkıtan meslektaşımız
Dr. Abdurrahman Akbaş ile uğraşıyor yapacak hiç işi kalmamış gibi..

Üastelik Yönetsel Yargı’nı Dr. Akbaş lehine kararlarına karşın.
Samsun 2. İdare Mahkemesinin Sağlık Müdürlüğü’nün disiplin cezası ve muayenehane ruhsatı iptalini içeren yönetsel işlemlerini ortadan kaldırmasına karşın..

Mide bulandırıcı ve asap bozucu..

Artık yeter.. İnsanların sabrını zorlamanı kimseye yararı olmaz..
Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müzeezinoğlu, bir hekime yaraşır davranmalıdır.

Meslektaşımız Dr. Abdurrahman Akbaş’a, 
dayanışma duygu ve düşüncelerimizi aktarıyoruz..

Türk Tabipleri Birliği’ne de çabası içimn teşekkür ediyoruz..

Sevgi ve saygı ile.
6 Nisan 2014, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

=========================================

TTB_logosu

Hatırlanacağı üzere daha önce çıkarılan ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen “Tam Gün” yasaları gerekçe gösterilerek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Abdurrahman Akbaş’ın muayenehanesi kapatılmak istenmişti.

2011 yılında muayenehane kayıt belgesi iptal edilmiş ve muayenehanesi süresiz kapatılmıştı. Bu işlem Samsun 2. İdare Mahkemesi’nin kararıyla iptal edilmişti.
Aynı nedenle hekime verilen disiplin cezaları da Mahkeme kararları ile kaldırılmıştı.

Bu sürece karşın Dr. Abdurrahman Aktaş üzerindeki Sağlık Bakanlığı baskısı bitmemektedir. Son olarak Samsun İl Sağlık Müdürlüğü kendisine bir yazı gönderip
son Sağlık Torba Yasası’nı gerekçe göstererek 04.04.2014 tarihinde bir kez daha muayenehanesini mühürleyeceğini bildirmiştir.

Belli ki, Sağlık Bakanlığı ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nün en önemli işlerinden biri Dr. Abdurrahman Akbaş’ın muayenehanesi olmuştur.

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’ne birer yazı göndererek Dr. Akbaş’a iletilen tebligatın iptalini istemiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nü yargı kararları ve Anayasa’ya
uygun davranmaya çağırıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

TTB’nin Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yazı için tıklayınız…

TTB’nin Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderdiği yazı için tıklayınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.