YEREL SEÇİMLER SIRASINDA KARŞILAŞILABİLECEK HİLE VE SAHTEKARLIKLARA KARŞI HUKUKSAL OLARAK YAPILMASI GEREKENLER


YEREL SEÇİMLER SIRASINDA KARŞILAŞILABİLECEK HİLE VE SAHTEKARLIKLARA KARŞI HUKUKSAL OLARAK YAPILMASI GEREKENLER

BASIN AÇIKLAMASI

CHP Denizli Milletvekili Sayın İlhan Cihaner’in yerel seçimler sırasında karşılaşılabilecek hile ve sahtekarlıklara karşı hukuksal olarak yapılması gerekenlerle ilgili basın açıklaması, yararlı olacağı inancıyla ekte sunulmuştur.”

Üstteki paragrafın sahibi CHP İzmir Milletvekili Sn. Prof. Dr. Oğuz Oyan‘a
teşekür ederiz..

Uyarıları çok yararlı ve yerinde bularak, kıdemli ve saygın hukuk insanı,
eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Sn. İlhan Cihaner‘e de
çabası için teşekkür ediyoruz.

Metin ve ilgili yasa maddesi aşağıda

Sevgi ve saygı ile.
27 Mart 2014, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

==============================================

YEREL SEÇİMLER SIRASINDA KARŞILAŞILABİLECEK HİLE VE SAHTEKARLIKLARA KARŞI HUKUKSAL OLARAK YAPILMASI GEREKENLER

30 Mart 2014 Pazar günü Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri yapılacaktır.
Bu seçimi, yerel yöneticilerin seçileceği bir oylama olarak değil, adeta bir ölüm-kalım mücadelesi olarak gören iktidarın, kazanmak için her türlü yöntemi kullanmaktan kaçınmayacağı ve hukuk dışı birtakım yollara başvuracağı şimdiden anlaşılmaktadır.

Özellikle AKP’li adaylar ve Belediyelerce, hediye çeki, altın, para, yardım kolisi gibi menfaat ve vaatlerle yurttaşların oylarının istendiği medyaya yansımaktadır.
Bilinmelidir ki, oy verilmesi ya da verilmemesi için menfaat temin etmek,
hatta SEÇMENLERİN BU MENFAATİ KABUL ETMESİ, 298 sayılı yasanın
152. maddesi gereği, BİR YILDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS cezasını gerektiren
bir SUÇTUR.

Bu nedenle yurttaşlarımızın 30 Mart 2014 günü oylarını kullanmaları ve kendi oylarına sahip çıkmaları kadar, oy verdikleri sandıklarda ve çevrelerinde yaşanabilecekler hususunda da dikkatli olmaları, hiçbir hileye ve sahtekârlığa izin vermemeleri
büyük önem taşımaktadır.

Eğer;

•Size ya da başka bir seçmene oy karşılığı herhangi bir menfaat vaadinde bulunulursa
•Sizin ya da başka bir seçmenin oy kullanması engellenmeye çalışılırsa,
tehdit, cebir ve şiddet kullanılırsa
•Sandık başında size ya da başka bir seçmene, oyunuzu kime vermeniz gerektiğine dair müdahalede, telkinde ya da tavsiyede bulunanlar olursa
•Seçme yeterliliği olmayan birinin oy vermeye çalıştığını gördüğünüzde
•Başkasının adına oy vermeyen kalkışan birini gördüğünüzde
•1’den çok kez oy kullanmaya kalkışan birini gördüğünüzde
•Yetkili olmayan kişiler oy sandığının yerini değiştirmeye, sandığı açmaya, çalmaya
ya da tahrip etmeye girişirse, içinden çıkan oyları çalmaya, tahrip etmeye
ya da değiştirmeye çalışırsa
•Oy pusulalarını ve her türlü seçim evrakını imha etmeye yönelik bir girişim olursa
•Sandık seçmen listesine, gelmeyenler adına sahte imza atanlar,
mühür koyanlar veya parmak basanlar olursa
•Sahte seçim tutanakları düzenlenir ya da tutanaklar tahrif edilirse
•Asılı tutanak suretlerini yırtmaya, bozmaya, kaldırmaya çalışanlar olursa
SEÇİM SUÇU söz konusudur.

            Böyle bir durumla karşılaşan yurttaşlarımızı; Öncelikle kolluk güçlerini işlem yapmaya zorlamaya, fotoğraf / tanık gibi delillerle durumu tespit etmeye ve
hızla Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya çağırıyorum.

30 Mart 2014 seçimlerinin adil, eşit ve özgür bir Türkiye yolunda atılmış en önemli adımlardan biri olmasını diliyor ve tüm yurttaşlarımızı bir kez daha hem kendi oylarına sahip çıkmaya, hem de her türlü hukuksuzluğa karşı uyanık olmaya
ve yasal haklarını kullanmaya çağırıyorum.

Ilhan_Cihaner_CHP_logosuyla

İlhan CİHANER
CHP Denizli Milletvekili            

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun,

Madde 152 – (Değişik 1. fıkra: 10/6/1983 – 2839/50 md.) Her kim kendisine veya başkasına oy veya tercih işareti verilmesi veya verilmemesi için bir veya birkaç seçmene menfaat, sair kıymetler teklif ve vadeder veya verir, yahut resmi, umumi vazifeler veya hususi hizmet ve menfaatler vait veya temin ederse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Verilen, vait veya temin edilen menfaatler seçmenin seyahat, yemek, içki ve nakil masrafları veya hizmetlerinin mukabili olarak gösterilse dahi hüküm aynıdır.

Yukarda yazılı para, menfaat, vait veya hizmetleri kabul eden seçmen dahi aynı ceza ile cezalandırılır.

Bu fiilleri, tehdit veya cebir veya şiddet kullanarak işleyenler hakkında ceza, bir misli artırılarak hükmedilir.

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir