İKTİDAR; YOLSUZLUKLARLA MEŞRUİYETİNİ KAYBETMİŞTİR


ADD_logosu_adiyla

ADD’den Kamuoyuna

İKTİDAR, YOLSUZLUKLARLA MEŞRUİYETİNİ KAYBETMİŞTİR

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilkleri yaşıyor;
Gezi Direnişi ile aralanan kapı, 17 Aralık 2013’te ortaya çıkan rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile çökmüştür. 24 Şubat 2014 akşamı internet sitelerine düşen ses kaydı ile ilgili “montaj, dublaj” açıklamaları yapılarak, gerçeğin ortaya çıkartılması perdelenmekte, toplum vicdanında onarımı güç derin yaralar açılmaktadır. Toplumun her kesiminde meşruiyeti tartışılmaya başlanan iktidar; İnterneti SANSÜRLEYEREK,
Kişisel verileri takip ve kayıt altına alarak,
Hâkim ve Savcıların atanmasında Adalet Bakanını yetkili kılıp
Yargıyı İktidara bağlayarak, Bununla da yetinmeyip atadığı hâkim ve savcının
teftişini de Adalet Bakanına yaptırarak, Başbakana bağlı MİT’i dokunulmazlar arasına alıp, kişi, kurum ve kuruluşları dilediği gibi takip edip baskı altına alarak,
ÖMRÜNÜ UZATMAYA ÇALIŞMAKTADIR.

Kişi hak ve özgürlüklerinin her geçen gün acımasızca yok edildiği,
hukuk devletinin yerini yasa devletinin aldığı, yargıya güvenin tartışılmaya başlandığı, iktidarın demokrasiyi sayısal sonuçla değerlendirip diktatörleştiği ve
yolsuzluk iddialarını zemininden kaydırmaya çalıştığı bu gidişten son derece rahatsız olan biz, Atatürkçü Düşünce Derneği; Yargılanma sürecinde hukuksuzlukların yaşanmış olduğu iktidar mensupları tarafından da açıkça ifade edilen davalarda,
haksız kararları ortadan kaldıracak her türlü hukuksal düzenlemenin yapılması,
hükümlü ve tutukluların serbest bırakılması gerektiğini,
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının “iktidar-cemaat çatışması”,
“iktidara komplo” iddiaları ile perdelenmesine, unutturulmasına ve üzerinin örtülmesine
izin vermeyeceğimizi, bu iddiaların takipçisi olacağımızı,
MİT yasasının Meclisten geçmemesi gerektiğini,
HSYK kanununun Anayasa Mahkemesinden dönmesini beklediğimizi,
Kamuoyunun ve tüm ilgililerin dikkatine ve bilgisine sunarız.

Türkiye’yi yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere
çok önemli 3 seçim beklemektedir.
Ülkemizin içinde bulunduğu bu ağır buhrandan kurtulmak için;
demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, hukukun üstünlüğüne ve cumhuriyete
gönül vermiş, çağdaş değerleri benimsemiş HALKIMIZI,
tam da böyle bir süreçte sandığa gitmenin bir GÖREV olduğu bilinciyle hareket etmeye, demokrasi ve cumhuriyet yıkıcılarına DERS VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ.

Saygılarımlıza. 5.3.14
ADD Genel Merkezi

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir