Anayasaya Girişinin 77. Yıldönümünde Laiklik İlkesinin Gerçek Anlam ve Değeri


Anayasaya Girişinin 77. Yıldönümünde Laiklik İlkesinin Gerçek Anlam ve Değer
i

portresi_sapkali

 

Prof. Dr. ÖZER OZANKAYA

 

 

Türk demokrasisinin temeli, çağdaş ve bağımsız Türk toplumunun bağ dokusu olan
laiklik ilkesinin anayasamızda yer alışının 77. yıldönümüne ulaştık.

BOP ve onun güdümündeki iç ve dış sömürgecilerin saldırı hedefi olagelen laiklik ilkesinin, DÜNYAYA ÖRNEK gerçek tanımını 3 Mart 1924 günlü Şeri’iye ve Evkaf Vekâleti’ni kaldıran yasanın 1. maddesi yapmıştır:

  • “Türkiye Cumhuriyetinde insan ilişkileriyle ilgili hüküm­lerin yasalaştırılması ve uygulanması Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun kurduğu hükümete aittir.”

Bu tanım, din adına yasa, yani değişmez yasa koymanın ulusal egemenliği ortadan
kal­dırma anlamına geleceği, bunun ise baskı, yani zulüm yönetimi demek olacağı ve insan haklarının en başta geleni olan “zulme karşı direnmek” hakkını doğuracağı gerekçesine dayanmaktadır.

İşte laiklik ilkesinin, değiştirilmesini önermenin bile yasak olduğu bir anayasa hükmüne dönüştürülmesinin gerekçesi doğrudan doğruya budur!

Yunus Emre daha yedi yüzyıl önce, din adına bile değişmez yasa yapmanın neden
yaşam gerçeğine aykırı, dolayısıyla baskıcılık olduğunu şöyle anlatmıştı:

“Şeriat bir gemidir, hakikat deryasıdır
Ne denli sağlam olsa geminin tahtaları
Ona dalga vurdukça aşınıp gidesidir”

Atatürk de aynı uyarıyı,

  • “İnsanlıkta dine ilişkin duygular bilim ve tekniğin ışıklarıyla dupduru olup yücelmedikçe, din oyunbazlarına her yerde rastlanacaktır.” diyerek yapmıştı.

Anayasaya girişinin 77. yılını kutladığımız laiklik ilkesinin, Ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlüğünün, birlik ve dayanışmasının, yurdumuzun bütünlük ve bayındırlığının,
bunların başta gelen gereği olmak üzere de her yaptığının halka hesabını verecek bir devlet ve hükümet yönetiminin güvencesi olduğu, yediden yetmişe her yurttaşın
bilgi ve bilincine ulaştırılmalıdır.

http://www.add.org.tr/index.php/makaleler/1321-anayasaya-girisinin-77-y-ldoenuemuende-laiklik-ilkesinin-gercek-anlam-ve-degeri, 04 Şubat 2014,

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir