Okuyun ezberleyin dağıtın ezberletin.. Atalarımız dedelerimiz Ermeni katili değildir!

Okuyun ezberleyin dağıtın ezberletin.. Atalarımız dedelerimiz Ermeni katili değildir!

—–Ursprüngliche Nachricht—–
Von: Haluk TARCAN [mailto:haluktarcan@haluktarcan.com]
Gesendet: 19 Ocak 2014 Pazar 13:54
An: beyazk@gmail.com

portresi

Betreff: E-posta gönderiliyor: TALAT PAŞA KONGRESİ

Değerli Vatandaşlarımız

Karşımızda Ermeniler değil Emperiyalistler vardır. Anadoluyu yurmak için Ermenileri tetikçi olarak kulanmışlar onları katil rolüne itmişler Ermeniler de havada kalan Büyük Ermenistan ve Küçük Ermenistan sözüne inanarak bu rolü üstlenmişler ve Doğu Anadolu’da Büyük Ermenistan’ı kurmak için Türk Çoğunluğu azınlık hâline dönüştürmek üzere teammüden yani bir plan dahilinde Türkleri katletmeye başlamışlardır bU Soykırımı tarifine uymaktadır ve bu nedenle bir TÜRK SOYKIRIMI vardır.

Okuyunuz ezberleyiniz dağıtınız ezberletiniz.. Atalarımız dedelerimiz Ermeni katili değildirler.

saygılarla

Halûk Tarcan

* * * * * *

TALAT PAŞA KONGRESİ’NE SAYGILARLA..

İkinci Lozan zaferini kazanmış olan, başta Doğu Perinçek ve Rauf Denktaş olmak üzere, Talât Paşa Komitesi’ni saygı ve minnetlerle selâmlarım; buna istenirse, Birinci Talât Paşa Komitesi diyebiliriz.

Bugün 18 Ocak 2014 Cumartesi, İkinci Talât Paşa Komitesi’ni kuracak olan Kongre’yi saygılarla selâmlarım.

Sağlık nedenleriyle katılamamış olmanın üzüntüsü içinde, Kongre’ye bazı önerilerim olacağını bildirmek isterim. Bu önerilerim Ermenilerin Ermeni sorununun 50’nci yılını kutladığı 1965 yılında başlayan, Paris’te “Anadolu Kültür Merkezi” adına yapmış olduğum mücadelenin değişik yüzlerini içererek 2006 yılına kadar gelen tecrübelerime dayanır.

EMPERYALİST YALANI

İkinci Lozan, AİHM kararıyla Ermeni sorununun Emperyalist bir yalan olduğunu ortaya koyar:

• Bilimsel gerçek açığa çkımıştır: Ermeni sorununun esas sorumluları, Emperyalistlerdir… Fransa, İngiltere, Rusya ve ABD…Ve kuyruktaki öteki ülkeler.

Öyleyse Ermeni sorununda karşımızda

• Ermeniler değil, Emperyalistler vardır, hedef tahtasında Emperyalistler bulunur. Bunun için mücadeleyi

• Ermenilere karşı değil, Emperialistlere karşı yapmalıyız. Bu durumda:

1- Ermenilerin önemi ikinci plana düşer

2- Ermenilere Emperyalistlerin, onları tetikçi olarak kullandıkları ve suça azmettirdikleri, onları teker teker ya da toplu cinayetler işlemeye azmettirmiş oldukları açığa çıkarılır…Bunun Ermenilerde yaratacağı tereddüt lehimize olduğu gibi,

3- Ermenilerin Büyük Ermenistan ve Küçük Ermenistan’la aldatılmış oldukları gerçeği su yüzüne çıkar,

4- Ermenilerin daimi tekrarladıkları Jenosit taktiğini bozguna uğratır, uğratmalıdır. Bu sonuç elde edilinceye kadar çalışılmalıdır.

5- Emperyalistlerin Türk’ü ve Ermeni’yi karşı karşıya getirip, esas suçlu olduklarını örten perde de yırtılmış olur.

6- Emperyalistlerin parlamentolar ve yerel meclislerden karar almak için sarfettikleri çabanın, Tarih önünde suçlu olduklarını gizlemek için yapılmış bir sahtekârlık olduğu meydana çıkar…

BİLİM KURULU

Bu çok geniş ve derin çabaların gerçekleşmesi için bir Bilim Kurulu organize edilmelidir.

Kurulda iki tür bilgi sahipleri yer alacaklardır

1- Ermeni sorunu çok iyi bilen ve araştırma için zaman kaybetmeden, ânında cevap verecek nitelikte kişiler olmalıdır. Bunun için Mehmet Perinçek ve Şükrü Server Aya ideal kişilerdir.

2- Osmanlı döneminde Emperyalistlerin oyunlarını iyi bilen araştırmacılar, tarihçiler… Örneğin, Prof.Yusuf Halaçoğlu, Sinan Meydan, vb..

3- Ermenilerin, tarihi Anadolu’da başlatan kişiler oldukları iddialarını, kaya ve mağara resimleri ve yazıtlarla cevaplandıracak olan Kâzım Mirşan…

BASIN BÜROSU

Talât Paşa Komitesi, İkinci Lozan’dan sonra fazla bir şey yapmamıştır, yapılanlar, yetersizdir.

Bilim Kurulu’nun hazırlayacağı cevaplar ve öteki gerekli bilgiler

derhal

1- Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar yayılmalıdır. Bunun için de tüm gazetelere, bu cevapları yayınlamakla görevli oldukları anlatılmalıdır.

2- Ayni cevaplar derhal tercüme edilerek, en az iki dille Batı ve Doğu’ya yayılmalıdır. Çok geç kaldığımız için bu cevapların (resmî kuruluşlar görevsiz olduklarını iddia edeceklerinden) bu görevi üstlenebilecek olan yerel kuruluşlar, ADD’ler ve benzerleri tespit edilerek bunlar aracılığı ile yayılmalıdır.

3- Ermeni sorununun halkımıza kısa ve özlü olarak nasıl anlatılacağı tespit

edilmelidir. Bu tespit, gerçek ama gereksiz ve uzun açıklamalardan

kaçınılarak ana hatlarını ortaya koymak şeklinde olmalıdır:

1- Emperyalistlerin taktikleri … Türk ve Ermeni’yi birbirlerine karşı kışkırttıkları, politik ve ekonomik yollarla Türkleri zor durumda bıraktıkları, silah, maddî her tür yardım, elçilik ve konsolosluklar, kilise ve basın yoluyla Ermeniler yardımlar yaptıkları…

2- Ermenilerin, özellikle Doğu’da Ermeni nüfusunu üstün göstermek için tertiplemiş katliamlar olduğu…Bu durumda Ermeniler, soğuk kafayla hazırladıkları planları uyguladıkları bunun Hukuk dilinde Teamüd olduğu

3- Osmanlının hareketi, katliama karşı koymak , İntikam hissiyle ya da ölmemek için öldürmek şeklinde , hukuk dilinde Vendetta/ intikam olduğu anlatılmalıdır.

4- Ermeniler başlamasaydı, kaynağı ne olursa olsun karşılıklı kırışmalar olamayacağı açıklanmalı…Halk bu gerçekleri ezbere öğrenmelidir…

BİLİNMESİ GEREKEN BÜYÜK GERÇEK!..

TÜRK SOYKIRIMI

Ermeniler bir devlet kurmak amaçlarıyla

• yeterli çoğunluğa sahip olabilmek, bunun için de

• Türk çoğunluğu azınlık hâle getirmek üzere, yukarıda açıkladığımız gibi

• Teammüden, yani bir plan dahilinde Türkleri yok etmek için akla hayale gelmeyecek zulümleri işlemişlerdir

• Bir halkı, bir etniyi katletmek söz konusu olduğuna göre ortada Ermenilerin dikkatle gizledikleri bir

• TÜRK SOYKIRIMI VARDIR..

VE DE

• Bunun mimarı Emperyalistlerdir

• Ermeniler Emperyalistlerin Büyük ve Küçük Ermenistan sözüne kanarak coşku içinde

• Tetikçi rolünü üstlenmişler, katil suçuna itilmeyi yani, Türk Soykırımı yapmayı kabullenmişlerdir

• Emperyalistlerin yangından mal kaçırır gibi, parlamentolar ve yerel meclislerden Jenosid kararı almaları Tarih önündeki ağır suçluluğun telâşından doğmaktadır

UNUTULAN DOST VE KARDEŞ AZERBAYCAN

Ermeniler 1915 yılını “20’nci yüzyılın soykırımı” diye yuttururlar

• Yıl 1905: Almanların Nümibya Soykırımı

Ve

• Yıl gene 1905: Ermenilerin Azerbaycan’da yaptıkları Azerî Soykırımı…Demek ki 20’nci yüzyılın ilk “Soykırımı şerefi” Ermeniler ve Almanlar ‘a aittir

Talât Paşa Komitesi şimdiye kadar ihmal edilen Azerbaycan’ı yanımıza almalı

• Tarihte sürekli soykırımı yapanların Ermeniler olduğunu şiddetle tüm dünyaya anlatmalıdır. Hatırlatalım

• Ermeni katliamlarının 1780’de Maraş’ın Zeytun, şimdiki adıyla Süleymaniye kasabasında Maraş valisinin katli ile başladığını ezberleyelim. Ve bu katliamların

• Dönem dönem tekrarlanarak İzmir’in 1922’de yakılışına kadar sürdüğünü tüm dünyaya ilân edelim

• Ermeniler, beş kıt’ada çoktan propaganda için hazır oldukları halde Talât Paşa Komitesi geç kalmıştır. Bu geç kalmışlığı bir an önce telafi etme zorunluluğu vardır

Bu Kongre’nin tarihi tarafıma ancak bir gün önce bildirildiği için daha titiz bir çalışma yapamadığımı itiraf ederim.

Kongreye, başarıya doğru hızla canlanılması dileğiyle saygılarımı sunarım.

Halûk Tarcan (CNRS-Paris)

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

“Okuyun ezberleyin dağıtın ezberletin.. Atalarımız dedelerimiz Ermeni katili değildir!” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir