Öğretmenler Gününün 85. Yıldönümünde… Cumhuriyet Eğitiminin İlkeleri


Öğretmenler Gününün 85. Yıldönümünde AKP Yönetiminin Ulusumuzu 

Yoksun Kılmaya Çalıştığı Cumhuriyet Eğitiminin İlkeleri!

portresi_sapkali

Prof. Dr. Özer OZANKAYA

ADD Eski Genel Başkanı

 

 

2013 yılı Öğretmenler Gününde, Başöğretmen Atatürk’ün eğitim kurumlarımıza temel yaptığı

– kurtarıcı, özgürleştirici ve GÖNÜLLÜ TOPLUMSAL-KÜLTÜREL KAYNAŞMA VE DAYANIŞMA SAĞLAYICI demokratik eğitim ilkelerinin;

* gerici, baskıcı ve bölücü AKP iktidarınca giderek daha açık biçimde
yıkılmaya çalışıldığını görmenin derin acılarını yaşıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti eğitim kurumlarını, Atatürk’ün ölümsüz söylemlerinde anlatımını bulan ve bütün baltalamalara karşın ulusal birliğimizi, yurt bütünlüğümüzü, bilime ve
ileri teknolojiye dayalı toplumsal, ekonomik ve kültürel tüm gerçek gücümüzü sağlayan ve sağlayacak olan, şu ilkelere dayandırmıştı:

 • «… en önemli, en temel nokta eğitim sorunudur. EĞİTİMDİR Kİ BİR ULUSU
  ya ÖZGÜR, BAĞIMSIZ, ŞANLI, YÜKSEK BİR TOPLUM DURUMUNDA YAŞATIR; ya da bir ulusu tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır.»

 • Efendiler, eğitim sözcüğü yalnız olarak kullanıldığı zaman herkes kendince amaçlanan bir anlayışa gider. Ayrıntılara girilirse eğitimin hedefleri türlülenir. Örneğin dinsel eğitim, ulusal eğitim, u­luslararası eğitim… Bütün bu eğitimlerin hedefleri başka başkadır. BEN BURADA YALNIZ YENİ TÜRK CUMHURİYETİ’nin YENİ KUŞAĞA VERECEĞİ EĞİTİMİN ULUSAL EĞİTİM OLDUĞUNU KESİNLİKLE BELİRTTİKTEN SONRA ÖBÜRLERİ ÜZERİNDE DURMAYACAĞIM.»
 • «Ne yazık, gerçek durum şudur ki; YERYÜZÜNDEKİ ÜÇ YÜZ MİL­YONU AŞKIN MÜSLÜMAN YIĞINLARI ŞUNUN YA DA BUNUN TUTSAKLIK ve
  AŞA­ĞILAYICILIK ZİNCİRLERİ ALTINDADIR. Aldıkları manevi eğitim ve
  ahlak on­lara bu tutsaklık zincirini kırabilecek insanlık niteliğini vermemiştir, veremiyor. ÇÜNKÜ EĞİTİMLERİNİN HEDEFİ ULUSAL DEĞİLDİR.»
 • «ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ YETİŞTİRİLİRKEN ONLARA ÖZELLİKLE VARLIĞI İLE, HAKKI İLE, BİRLİĞİ İLE ÇATIŞAN TÜM YABANCI ÖĞELERLE MÜCADE­LE GEREĞİ VE ULUSAL DÜŞÜNCELERİ HER ŞEYİ
  BİR YANA BIRAKARAK, HER KAR­ŞI DÜŞÜNCE ÖNÜNDE ŞİDDETLE VE ÖZVERİYLE SAVUNMA ZORUNLUĞU TEL­KİN EDİLMELİDİR…
  Sürekli ve korkunç bir mücadele biçiminde beli­ren uluslararası yaşamın felsefesi, bağımsız ve mutlu kalmak isteyen her ulus için bu nitelikleri şiddetle istetmektedir.»
 • «Efendiler ulusal eğitimin ne olduğunu bilmekte artık hiçbir türlü karışıklık kalmamalıdır. Bir de ulusal eğitim ilke olduktan sonra onun dilini, yöntemini, araçlarını da ulusal kılmak zorunlu­luğu tartışma götürmez. Ulusal eğitim ile geliştirilip yükseltilmek is­tenen GENÇ KAFALARI BİR YANDAN DA PASLANDIRICI, UYUŞTURUCU, DÜŞSEL NİTELİKTEKİ GEREKSİZLİKLERLE DOLDURMAKTAN DİKKATLE KAÇINMAK GERE­KİR.»
 • Ulusal kültürümüz uygar ilkeler ve özgür düşüncelerle beslenip güçlendirilmelidir. KORKUTMA TEMELİNE DAYALI AHLAK,
  NE BİR ERDEMDİR, NE DE GÜVENİLEBİLİR BİR AHLAKTIR.”
 • “OKUL, GENÇ KAFALARA İNSANLIĞA SAYGIYI, ULUS VE ÜLKEYE SEVGİYİ, ŞEREF, BAĞIMSIZLIĞI ÖĞRETİR. Ulus ve ülkesine yararlı olmak isteyenler, aynı zamanda mesleklerinde birer namusl uuzman ve birer bilgin olmalıdırlar. Bunu sağlayacak olan, okuldur.”
 • «…hükümetin en verimli, en önemli görevi eğitim işleridir. Bu işlerde başarılı olabilmek için ÖYLE BİR PROGRAM İZLEMEK ZORUNDAYIZ Kİ;
  O PROGRAM ULUSUMUZUN BUGÜNKÜ DURUMUYLA, TOPLUMSAL YAŞAMIN GEREKSİNİMLERİYLE, ÇEVRENİN KOŞULLARIYLA ve ÇAĞIN GEREKLERİYLE TÜMÜYLE ORANTILI ve UYUMLU OLSUN…»
 • «Bir yanda kara bilisizliği gidermeğe çalışırken bir yandan da
  ÜLKE ÇOCUKLARINI TOPLUMSAL ve EKONOMİK YAŞAMDA EYLEMLİ OLARAK ETKİN ve VERİMLİ KILABİLMEK İÇİN ZORUNLU OLAN
  İLK BİLGİLERİ, UYGULAMALI BİR BİÇİMDE VERMEK,
  EĞİTİM YÖNTEMİMİZİN TEMELİ OLMALIDIR.»
 • «Uygar ve çağdaş bir toplumun bilim ve kültür yolunda bu ka­darla yetinemeyeceği kuşku götürmez. Ulusumuzun dehasının geli­şimi ve bu sayede layık olduğu uygarlık mevkiine çıkması doğaldır ki; yüksek meslek adamlarını yetiştirmekle
  ve ulusal kültürümüzü yüceltmekle olanaklıdır.»
 • «Bu ilk ve son öğretim basamağı arasında ortaöğretimin de ge­rekliliği doğaldır. Ortaöğretimin amacı ülkenin gereksindiği türlü hizmet ve sanat adamlarını yetiştirmek ve yüksek öğretime aday hazırlamaktır. ORTAÖĞRETİMDE DE EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN UYGULA­MALI ve İŞLEMSEL (AMELİ) OLMASI İLKESİNE UYMAK ŞARTTIR.”
 • KADINLARIMI­ZIN DA AYNI ÖĞRETİM DERECESİNDEN GEÇEREK YETİŞMELERİNE ÖNEM VERİ­LECEKTİR.»
 • «ULUSUMUZUN YÜKSEK KARAKTERİNİ, YORULMAZ ÇA­LIŞKANLIĞINI, DOĞUŞTAN ZEKÂSINI, BİLİME BAĞLILIĞINI, GÜZEL SANATLARA
  SEV­GİSİNİ, ULUSAL BİRLİK DUYGUSUNU DURMADAN ve HER TÜRLÜ ARAÇ ve ÖN­LEMLERLE BESLEYİP GELİŞTİRMEK ULUSAL ÜLKÜMÜZDÜR.»
 • «Eğer sürekli barış isteniyorsa, … DÜNYA YURTTAŞLARI ÇE­KEMEMEZLİK, AÇGÖZLÜLÜK ve KİNDEN UZAKLAŞACAK BİÇİMDE EĞİTİLME­LİDİR.»

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir