TÜRKİYE’YE İHANET YOK EDİLECEK!


TÜRKİYE’YE İHANET YOK EDİLECEK

Portresi_Ali_Nejat_Olcen

Ali Nejat Ölçen 

Hiçbir ülke Türkiye kadar ihanetler tarihini yaşamamıştır, İslam ül­keleri hariç.

 

Hiçbir ülkenin insanı kendisini düşman işgalinden kurtaran, özgür ve onurlu yaşayabilmesini sağlayan ve yeryüzünde bir örneğine rastlanmamış kahraman devlet adamına bu denli kinle nankörlük edecek kadar alçalmamış, alçaklık edememiştir.

Hiç kimse, kendi ülkesinin bölünmesini amaçlayan emperyalizme uşaklık edecek kadar alçalmamış, alçak olacak kadar nankörleşe­memiştir.

Hiçbir ülkenin aydınları, devletini ve ulusunu  aşağılayan kararlar alınmasına
bu denli korkakça teslim olmamıştır.

Batı buzullar içinde yaşarken çağının en görkemli devletini kuramamışken,
binlerce yıl önce uygarlığa dev­let kurma­nın ne olduğunu  öğreten biz Türkle­rin,
günün birinde öz devletinin parçalanması girişimlerine bu denli duyarsız kalma
dü­şünülemez.

Bu meskenetten kurtulmak zorundayız. Bu bir..

Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıkmak görülüyor ki, gerçekleşmesi zor, bu iki.

.Önce yurtsever olmak gerekir.

.Alçaklıkları önleyecek güçte ve bilinçte olmak gerekir.

.İhaneti yok edecek kararı uygulayacak yürek gerek.

.İhanetlere karşı halkın uyanışına öncülük edecek bilinç ve siyasal,
yönetsel kültür gerek.

.Emperyalizm uşaklarının  meydanı boş bulmasını önleyecek ortamı,
o ortamın eğitimini ve kültürünü yaratmak gerek.

Yeryüzünde cehaletle ve ihanetle devlet yönetildiğine tarih tanık olmamıştır.

Ve hiçbir ülkede federatif düzenin, sözleşmeyle kurul­duğuna da tarih tanık olmamıştır.

Batı dünyasındaki tüm federatif yönetimler kanlı iç savaşların sentezidirler.
Biz  Türklerin tarih kültü­ründe federasyon söz konusu olmamıştır.

  • Tek devlet – tek ulus ve tek dil kültürüdür bizim tarihimiz.

Ve biz Türkler, tarihin hiçbir aşamasında eli kanlı kabile düzeyindeki toplulukla bütünleşme gibi aşağılık bir duruma  boyun eğmedik.

Güzelim Anadolu’muzda biz Türklerle birlikte yaşamaya razı olmayan kabileler,
başka toprak­larda kendilerine yer arasınlar; barış içinde Anadolu’da yaşamak istiyorlarsa.

  • BOP’un Anadolu’muzda kanlı iç savaş tasarımı, ey Kürt kökenli yurttaşlarımız sizlerin de sonunuz olur.

Ey ülkemiz aydınları, bu gün  Ankara’da Güven Parktan Millet Mecli­si’ne dek ülkenin bölünmesi kararlarına  karşı tepki gös­tererek kaç kişi bir araya gelerek yürüyüşe geçtiniz?

Ey adında “Cumhuriyet” olan Halk Partisi, ey adında “Milliyetçi” olan Hareket Partisi!

Bu gün ne­den halk’sız ve hareket’sizdiniz?

Bugünkü yürüyüşte İşçi Partisi’ni niçin yalnız bıraktınız ve niçin meydanlarda yoktunuz?

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetini, o Cumhuriyetin Devle­tini,
o dev­letin Misak-ı Millî sınırlarının kuşattığı coğrafyasında, düşman iş­gali söz konusu olmadan karanlık güçlerin bölerek işgal edeceğinin açıkça söylendiği gündür.

Ey, tüm siyasal partilerinin uyuşuk miskin yönetici üyelerine ses­leniyo­rum :

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti, o Cumhuriye­tin Dev­leti, O Devletin
Vatan bildiğimiz Toprağı bölünürse, tarihin çöplü­ğünde sizler de yok olacaksınız.

Böyle biline, çözüm buluna. 19.11.2013

Dr. Müh. Ali Nejat ÖLÇEN

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir