ATO’dan Basın Açıklamasına çağrı – 20 Kasım 2013

Basın Açıklamasına çağrı…

ATO_logosu

Değerli Meslektaşlar,

Hepimiz biliyoruz, “sağlıkta dönüşüm macerasıyla” değişen tek şey
vatandaşın bol bol sağlık kurumlarına gitmesi oldu. OECD ortalaması
yılda 6 başvuru iken, Türkiye’de hekime ortalama yıllık başvuru 10’un üzerine çıktı.
Bu çok büyük bir iş yükü oluşturuyor hekimler için.  Kamu / özel
tüm hastaneler kâr hırsıyla çalışıyorlar. Bu kâr hırsı altında hekimler
hem mesleklerine yabancılaştılar hem de zor dayanılır bir tempoyu,
hiç de insancıl olmayan koşullarda sürdürmek zorunda kaldılar.

Sağlık hizmetlerinin niteliğinin düştüğünü hepimiz saptıyoruz.
Hekimlerin kötü çalışma koşulları, aşırı hasta / iş yükü altında
nitelikli sağlık hizmeti üretmesi olanaksız duruma geliyor.
Hastaların sağlık sistemine güveni her geçen gün biraz daha aşınıyor.
Biz hekimler ve tabip odaları olarak, hem insanca çalışma koşullarını,
hem de nitelikli sağlık hizmetini savunmaya devam ediyoruz.
Dönemsel olarak halkın ihtiyacı olan nitelikli sağlık hizmeti talebi ile
nitelikli sağlık hizmetinin üretilebilmesi için gereken

“hekim bağımsızlığı”,
“iyi çalışma koşulları”,
“iş yükünün makul hale 
gelmesi”,
“hastalara yeterli zaman ayrılması”

vb. istemler örtüşmektedir. Yani hekimlerin gereksinimleri ile
hastaların gereksinimleri aynı çerçeve içinde çözülebilir bir hal almıştır.
Bu durumu hastalarımıza da iyi anlatmak için çaba göstermeliyiz.

Hekimlerin üzerindeki aşırı yük yetmiyormuş gibi, hastanelerde
kullanılan “otomasyon sistemleri” hekimlerin başına dert olmuş
durumda. Sürekli hata veren, veri girişinde zorluk yaşanan,
verileri yanlış işleyen sistemler yüzünden malpraktis olasılığı da artmaktadır.
Hangi hesapla bu berbat sistemler satın alınmaktadır?
Aşırı İş yükünden bunalmış, yetersiz yardımcı personelle çalışan,
idari baskılarla yıldırılan hekimler bir de bu saçma otomasyon sistemlerinin
içinde debelenmek zorunda kalmaktadır.

Yarın öğlen (20 Kasım 2013) Sağlık Bakanlığı önünde saat 12:30’da
Ankara Tabip Odası bu konularla ilgili bir basın açıklaması yaparak
konuyu hem Bakanlığın hem de kamuoyunun dikkatine sunmaya
çalışacaktır. Ayrıca otomasyon sistemleri ile ilgili olarak
Genel Sekreterliklere, Hastane yöneticilerine ve Bakanlığa
resmi yazılar da gönderilecektir.

Yarın Ankara Tabip Odası’nın Sağlık Bakanlığı önünde yapacağı
açıklamaya sizin de katılmanız, konunun hekimler tarafından
önemsendiğinin ve takip edildiğinin güçlü bir fotoğrafını
ortaya koyacaktır.

Yarın 12:30’da Sağlık Bakanlığı önünde..  görüşmek üzere..

Dr. Selçuk Atalay
ATO Genel Sekreteri

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir