Bomba ve Cennet

“Cennet Cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver sen anı,
Bana seni gerek seni”

Yunus Emre

Değerli arkadaşlar, 

Hep ciddi, bilimsel yazacak değiliz; bugün de biraz farklı bir konuyu ele alalım, dedim.

Ali_Ercan_portresi

 

 

Sevgilerimle. Æ
D. Ali ERCAN
11.11.13

***

Bomba ve Cennet

Geçenlerde vücuduna sarılı 10 kg’lık bombayı patlatamadan yakalanan bir El-Qaida militanının haberi dolandı internet sayfalarında. Şimdiye dek yüzlerce örneğini gördüğümüz canlı bombalardan farklı olarak resimde görülen bu genç adam öte dünya yaşamı için  kritik bir önlem almıştı. Tüm vücudu bomba etkisiyle parçalansa da cinsel organını salimen öbür tarafa götürebilmek için kalın bir teneke sararak korumuştu.

Aşağıda görülen Taliban intiharcısı beline sarılı bombalarını patlatamadan yakalanıp üstü başı arandığında penisinin özel bir muhafaza ile koruma altına almış olduğu tespit edilmiş. Kendisine sorulduğunda, "Cennete gittiğimde bana verilecek / verecek 72 huri'ye görevlerimi layıkıyla yerine getirebilmek için" demiş!!!..</p><br /><br />
<p>Sizce bu salağa ne ceza vermeli ?

Tedbirli bombacı..
cennet 

Sorgusu sırasında nedenini, “kendisine ödül olarak verilecek 72 Hurinin hakkından gelebilmek için” demiş; traji-komik bir durumu.

Özellikle baskıcı din eğitiminin sonucu ölümü göze alan böyle cesur (!) militanların yetişmelerini doğal karşılamak gerekiyor.

Cennet hayali

İslam dini Cenneti çok nesnel ve maddi olarak betimliyor. Kuran’da Cennet 100’den çok yerde geçiyor; müminlere altında bal ve şaraptan ırmaklar akan, serin ve yemyeşil Cennette ebedi bir yaşam vaat ediliyor.

Hep 30 yaşında sabit tutulacak erkeklerin tüm vücut kılları temizlenmiş, gözleri sürmeli olacak ve bu erkeklere

– her gün (?) bakireliği yenilenmiş, memeleri henüz yeni tomurcuklanmaya başlamış, ceylan gözlü, güzeller güzeli kızlardan 72 tanesi tahsis edilecek.

 • Mümin kadınların durumuna pek değinilmiyor.
 • Bu eksikliği de Cüppeli-Kravatlı Din âlimlerimiz,
  aydınlatıcı derin ilmî açıklamalarıyla gideriyorlar.
 • Homo-seksüellerin akıbeti ise, tümden meçhul.

Cennette mahremiyet nasıl sağlanacak, herkesin sınırsız alanı mı olacak,
öbür cennet sakinleriyle komşuluk, yakınlık, ilişki olacak mı ve her şeyden önce
zaman ölçüsü olacak mı? Gece-gündüz gibi kavramlar var mı? Bunlar pek belli değil. (Dil Arapça olacakmış!!) Aydınlık ve karanlık olacaksa zaman sayımı var demektir.

O zaman heyecansız monoton bir yaşam, müthiş bir can sıkıntısı olurdu.
Ballar, şaraplar akan derelerden, leziz meyvelerden ye-iç-seviş… hepsi bu.
Öte yanda, Cehennemde ise her gün yenilen deri büyük ızdıraplar içinde yakılacak, kaynar su ve irin içecek (A. Saltık : Çok kısa sürede, birkaç saate kalmadan ölürsünüz!), pislik yiyeceksiniz. iffetsiz kadınlar memelerinden çengellerle asılacak… (A. Saltık : Anatomik olarak kadınmemesi askıda bedeni tartmaz, hemen yırtılır, yapısı süt bezleridir..)

“Dünya sınavını geçemeyenler için Cehennem ne büyük bir azap yeridir.” der
Kuran’ın çok yerinde…  Ömer Hayyam‘ın sorusu;

“Madem ki sınavın sonucunu önceden biliyorsun, öyleyse neden sınava sokuyorsun?

Arap ressamların Kuran’daki betimlemeler temelinde  yaptıkları Cennet tablolarında mükellef sofralar, Yakut ve elmaslarla bezeli suların ışıltısı, serin ırmaklar ve atlar var ama nedense hiç Huri resmi yok. Arabistan çöllerinde kavrulan bedevilerin hayalleri
çok güzel aksettirilmiş.

Günler Dünya günlerine eşitlenirse, 72 Huriyi memnun etmek durumunda kalan
Mümin erkeğin emrindeki bir Huriye ayıracağı zaman, Dünya saatiyle 20 dakikayı geçemez. (24×60/72=20)

Cennette sanatsal ve bilimsel faaliyetten hiç bahis yok.

İşte böyle tensel zevklerle dolu bir cennet hayali uğruna gözünü kırpmadan ölüme giden ve beraberinde yüzlerce insanı da ölüme sürükleyen geri zekâlı intihar bombacıları bulmak hiç de zor bir şey değil. Basit bir hesap yapalım;

28 milyon canlı bomba potansiyeli var!

IQ olarak kısaltılan zekâ ölçeğine göre ortalama insan zekâsı 100’dür. Normal dağılıma göre insanların %68’i ortalama zekâda, yani IQ değeri 70-130 arasındadır;
bunun dışında, kabaca %16 kadar 130 üzerinde üstün zekâlı insanlar ve bir o kadar da IQ değeri 70’in altında “geri zekâlılar” vardır. Tüm Dünya nüfusuna orantılayacak olursak, “Dünyadaki 7+ milyar insanın yaklaşık 1,1 milyarı geri zekâlı (idiot-ebleh) takımıdır” diyebiliriz. 1,4 milyarlık Müslüman Dünyasında 15-30 yaşları arasındaki erkekler arasında yukarıda örneğini verdiğimiz cinsten ebleh sayısı bu hesaba göre
en azından 28 milyondur. Bu 28 milyon gençten herhangi birini Cennet vaadiyle kolayca ikna edebilir, beline bombayı bağlar ölüme gönderebilirsiniz. Cennetteki Hurilerin sayısı da ayrı bir merak konusu olmuş; bir arkadaş “Cennetteki Hurilerin sayısı
acaba Dünyadaki kadınların sayısından fazla mıdır? ” diye sormuştu…

Cennette ne kadar Huri vardır ki ?

Bu soruyu yanıtlamak için Cennette hizmet bekleyen erkek müminlerin sayısını kabaca tahmin etmek gerekiyor. MS 600 yılından bu yana Müslümanların sayısını bulmak için Dünya nüfus gelişimine bakmak gerekir.

2 bin yıl önce 100 milyondan daha az olan Dünya nüfusu şimdi 7 milyarı geçmiş durumda. Bu gidişle 2050’lerde 10 milyar sınırı aşılmış olacak.

MS 600’den günümüze dek nüfus integrali yaklaşık 720 milyar insan X yıldır.
Ortalama insan ömrünü 40 yıl alırsak, o zamandan bu yana yaklaşık 18 milyar insan gelmiş geçmiş demektir. Bu 18 milyarın 1/6’sı Muhammed ümmetinden ve
bunların yarısı erkek ve bu erkeklerin de diyelim ki yarısı cennet mekân olsun.

Sonuçta bu Cennetteki mümin erkek sayısı 750 milyon kadardır.
Her birine 72 Huri tahsis edilmişse, Cennette bu gün itibariyle 54 milyar Huri
hizmet halinde demektir.

Bu arada öbür dinlerin Cennetlerinde neler olup bitiyor, o da ayrı bir konu.

Sevgilerimle. Æ (11.11.13)

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

“Bomba ve Cennet” üzerine 2 yorum

 1. SAYIN ALİ ERCAN BU CANLI BOMBALARLA GURUR DUYMALISINIZ!..

  Hz. Ali; “Allah size istediğiniz ve memnun olduğunuz kadar akıl vermiştir… Eğer, aklınıza göre düşünür, yaşar, inanır, ibadet eder ve ölürseniz Allah’ın huzuruna HATASIZ KUL OLMAZ MASUMİYETİYLE ÇIKARSINIZ!.. Hangi dinin olursa olsun; din adamlarının öğrettiklerine göre düşünür, yaşar, ibadet eder ve ölürseniz; ALLAH’IN HUZURUNA ŞİRK KOŞMA SUÇUYLA ÇIKARSINIZ!..” demişti.

  Cumhuriyet Türkçe Ezanla, Türkçe İbadetle, Türkçe Duayla, Türkçe Kur’an’la, Türk İslamıyla ve Türkçe Kur’an’daki İslam’la; OSMANLI’NIN 620 YILDA GELİŞTİRDİĞİ İNSANLIK VE UYGARLIK SEVİYESİNİ, Yezid’in 7. Yüzyıldaki Kur’an’a, Sünnete, İcma’ya ve Kıyasa düzeyine indirmiştir.

  Önemli olan Kur’an’da yazıp yazmaması değil, ULEMA DENİLEN DİN ADAMLARININ İSTEKLERİNE GÖRE BİR YAŞAMA BİÇİMİ OLUŞTURMAKTIR… TÜRKİYE ULEMA DENİLEN DİN ADAMLARINA GÖRE YAŞAMAYI CUMHURİYET HALİNE GETİRMİŞ VE YEZİD’İ GEÇMİŞTİR.

  Sayın Başbakan, AİHM’in Başörtüsüyle iligili kararından sonra “BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDA NİHAİ KARARI MAHKEMELER DEĞİL ULEMA KARAR VERECEKTİR!..” demiş ve Ulemanın Kararına saygı gösterilmesini istemiştir.

  Bu nedenle; Kur’an’da neyin yazdığına Karar Verme Yetkisi olan Ulema Karar verecektir… Kimse eline bir Türkçe Kur’an Meali alarak karar veremez; “Kur’an’da şu var, şu yok!..” diyemez.

  Sözde Laik Cumhuriyet, “Sünni Ulema’yı, Aleviliğin ve Bilimin Tarihi eleştirisinden kurtarmış; Dünyanın en büyük Halifelik Örgütlerinin kurulmasına, Dünyanın en büyük Halifelerinin yetişmesine izin ve fırsat vermiş; BÜTÜN SÜNNİ DİN ADAMLARINI VE ALİMLERİ hazineden beslemiş ve örgütlerine milyar dolarlık bütçe bağlamış… Ve Ulema’nın sınırsız olarak keyfince karar vermesini sağlamıştır!..

  Buna rağmen sözde Laik Cumhuriyet Sünni Ulema ve bütün Sünni Din Adamlarının Cennet Adam göndermekle görevli olduklarını idrak etmemiş; Sünni Din Adamları ve Ulema’nın halkı din konusunda aydınlatmalarını beklemiştir.

  Laik Cumhuriyet; “Cennet’e nasıl gidilir?.. Cennet’e nasıl girilir?.. Cennet’te köşk ve sayar sahibi nasıl olunur?.. Cennet’te sahibi olunan Huri ve Gılmanlarla nasıl zevku safa yapılır?” gibi sorulara cevap arayan yüz binlerce Sünni Din Adamı ve Cennetlik YAPMA YETKİSİ olan Halife, Şeyh ve Müctehit İmamı yetiştirmiştir.

  Evet… Sayın Ali Ercan, Cumhuriyet’ten önce Aleviliğin tarihi,akıl ve bilimin genel eleştrirsinden dolayı; “ne Cennet’te mekan sahibi olmak vardı, ne Cennet’te mülk sahibi olmayı öğreten bir Ulema vardı… Ulema da cennetlikler de sözde Laik Cumhuriyet’in okullarında yetişti.

  Bu nedenle, Sayın Ali Ercan, Cennetlik olmak için canlı bomba olanlarla bir Atatürkçü olarak gurur duymalısınız… Erkeklik organını öteki tarafa sağlam götürmek isteyen Canlı Bomba, bu anlayışı Tevhid-i Tedrisat kafasından edinmiş olmalı… Yoksa; öteki tarafa hiçbir ağırlığın götürülmediğini bilirdi.

  Evet… Sayın Ali Ercan Tevhid-i Tedrisat ve Dihyanet İşleri Başkanlığının Laikliğiyle gurur duyduğunuz gibi cennetlik olmakla da gurur duymanız gerekir…

  Saygılar…

  1. Sana tek bi soru riza bey. Turkiyeyi cumhuriyet sistemi yani atatürk böyle yaptı peki diger islam ülkelerini kim bu hale getirdi acaba?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir