Bizden icat çıkmazmış!

Bizden icat çıkmazmış!
Cumhuriyet Pazar Dergi 25.08.2013)

portresi

SELÇUK EREZ
www.selcukerez.com

Çevre – Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Of’ta yaptığı bir konuşmada, Türkiye’nin Müslüman bir ülke olduğunu ve mucitler çıkaramadığını, bunu için gençlerini ara eleman olarak yetiştirmeye odaklanması gerektiğini söyledi:

-Bu ülke Müslüman bir ülke..Türkiye’nin bulunduğu coğrafya çok zor bir Bölge.. Türkiye’nin konumu itibariyle biz icat yapamıyoruz, buluş yapamıyoruz.

Bizden buluş yapan kimselerin çıkmadığı doğrudur ama bakanın yorumu yanlıştır.
Bu konudaki kabızlık, dinden ya da coğrafyadan değil başka şeylerden kaynaklanır:
1258’de Bağdat’ın Moğollar tarafından alınmasından önceki 500 yıl boyunca İslam aleminde buluşlar ve bilimsel gelişmeler az değildi.. Avrupa Ortaçağ karanlığında sendelerken İslam dünyasında kütüphaneler açılıyor, Aristo ve diğer eski Yunan bilgelerinin yapıtları inceleniyordu. Trigonometri, cebir ve astronomi bu evrede, bu coğrafyada gelişti.

İslam’ın Altın Devri olarak anılan çağı, sadece Moğol işgali nedeniyle sona erseydi, din kardeşlerimiz, bir süre sonra yeniden toparlanır, bilimde Batı dünyasının bu kadar gerisinde kalmazlardı.

Bugüne kadar süren ve Çevre Bakanı’nın kaçınılmaz sandığı gerilik, bir ölçüde, o zamanlarda yaşamış Al Gazali (1056-1111) gibi başat ve etkisi yaygın İslam filozof ve dinbilimcilerinin, islam dinini, eski Yunan düşünürlerinin etkisinden arındırmak için gösterdikleri çabalardan kaynaklanır:

Batı’da olduğu gibi, Aydınlanma’ya götüren düşüncelerin dinle bağdaştırılması yerine bunların kapı dışı edilmesi, geride kalışı sürekli kılmıştır.

Başka nedenler de var : Örneğin yaratıcı düşünce tarzını etkileyen etmenleri araştıranlar, çocukken baskıcı anne ve baba tutumunun, sonra kafamızın tüm düşünce ve yeniliklere açık olmasını engelleyen dogmalarla yetiştirilmenin de yaratıcılığı engelleyen önemli nedenler olduğu sonucuna varmışlardır.

Yaratıcılık her kişide doğuştan az ya da çok bulunur ama biz aile içinde ve okullarda insanlarımızdaki yaratıcılığı törpüleyen bir ortam oluşturmayı sürdürürsek bu memleketin çocuklarının yeni bir şey bulma şansları işte böyle güdük kalır.

İlk ve orta eğitime çağdışı düzenler getirip, üniversiteleri bile kuşa çevirir, bilimsel düşünce tarzıyla çelişen zırvalıkları, inancın doğru yolu olarak yutturmaya kalkar ve hatta sizden farklı düşünenleri en azından terorist ilan ederseniz kim ne icad eder bu ülkede ?

Bütün bu gerçekleri kavramayarak, geri kalma nedenini çoğrafyanın ve Müslümanlığın kaçınılmaz sonucu ilan etmek, yaratıcılıkla bağdaşmayan terbiye, eğitim ve ortamın doğurduğu sonucun çok güzel bir örneğidir.

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir