Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI’ya Vefa ve Şükran Borcu İle


Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI’ya Vefa ve Şükran Borcu İle

Dostlar,

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI’yı yitirdik…

Duyduğumuz acı gerçekten çok derin.

Yılların dostluğunu sürdürdük.
ADD’de Genel Yönetim Kurulu’nda birlikte çalıştık.
2006’da Genel Başkanlığa aday olduğumuzda kendisini SBF’deki odasında
ziyaret etmiş ve bizimle çalışmasını rica etmiştik.

Bir dönem de kendisinin genel başkanlığında TÜMÖD’de Denetleme Kurulu Üyesi olarak çalıştık.

En son 29 Haziran 2013 Cumartesi günü BCP Genel Merkezinde yan yana oturduk.

Hal ve hatırını sorduk.

Mülkiye’de lisansüstü dersleri olup olmadığını sorduk. “Sendikacılık” lisans dersi sürüyordu. Temel uzmanlık alanıydı. 1982 Anayasası’nın gerçekte memur sendikalarına kapalı olmadığını, 1990’lar başında derin dikkatiyle ayrımsayan ve yorumlayan kişi oldu ve arkası böylelikle geldi.

Partilerin ülkemizde AKP faşizmine karşı nasıl ortak savaşabileceğini konuştuk.
Genel Başkanı ve bizim de üyesi olduğumuz TÜMÖD’den bu girişim için üye verecekti.
“Mümtaz abi” diye sesleniyordu Sayın Mümtaz Soysal’a..

portresi

Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMOD)
Genel Başkanı Prof. Dr. Alparslan Işıklı İzmir Seferihisar’da kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Değerli akademisyen ve Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMOD) Genel Başkanı Prof. Dr. Alparslan Işıklı İzmir Seferihisar’da bir teknede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Işıklı, siyasette ve akademide aydınlanmadan yana net bir tutum sergileyen ATATÜRKÇÜ hocalarımızdandı.

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’nın yaşamı 

Alpaslan Işıklı, 1940 Amasya doğumluydu.

Ortaöğretim eğitimini Amasya Lisesi’nde alan Işıklı, liseyi bitirdikten sonra, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Öğrencilik yıllarında SBF’de Talebe Cemiyeti Başkanlığı da yapan Işıklı, 1961’de mezun oldu
ve Fransa’da Centre Europeen Universitaire de Nancy’de lisansüstü öğrenim gördü. 1962’de asistan olarak girdiği Ankara SBF’de 1973’te doçent, 1980’de profesör oldu.

Doçentlik döneminde, “SBF Yönetim Kurulu” üyeliği ve “Çalışma Bakanlığı” bünyesinde Yüksek Hakem Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Işıklı’nın üniversitedeki görevine 1983’te 1402 sayılı Sıkıyönetim yasasına dayanılarak son verilse de 1989’da
İdare Mahkemesi kararıyla görevine döndü.

1990-1994 yıllarında “Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı” ve ardından, bir dönem Öğretim Üyeleri Derneği Başkanlığı yapan Işıklı, 2001 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından YÖK üyeliğine seçildi ve bu görevi 2005 yılında
son buldu. Işıklı TÜMÖD (Tüm Öğretim Elemanları Derneği) genel başkanıdır.

1971’de Anayasa Mahkemesi’nde Türkiye İşçi Partisi’nin kapatılma davasında yaptığı savunma tam bir baş yapıttır (şaheser).

Işıklı hocanın hemen tüm kitaplarını okuduk.
“Kürselleşme ve Halk Sağlığı” derslerimizde ve konferanslarımzda yararlandık

Yeni Din Yeni Tanrı” (Otopsi yay, İstanbul, 2005) adlı kitabını bize imzalayarak vermiş ve AÜTF Kitaplığı’na armağan olarak iletmemizi istemişti.

Yeni_Din_Yeni_Tanri_kitabi

Pek çok konferansını izledik, birkaç panelde birlikte aynı masayı paylaştık.

Ayrıca Türk Tabipleri Birliği’nin hekimlere yönlik İşyeri Hekimliği Sertifika programlarında eğitici olarak yer aldık. Sağlıkta özelleştirme ve olası sonuçlarını işliyordu konu olarak.

Noam Chomsky ile polemiklerini keyifle okuduk.

Gerek konuşmalarında gerek yazılarında kendine özgü, eşsiz bir biçemi üslubu) vardı. Uzun tümceleri severdi ama kurguda hata yapmazdı.

 • 80. Yılında Cumhuriyet ve Karşıtları (DTCF, panel) Ankara, 25.10.03 (Ortada biz, solda Prof. Türkan Saylan ve Mustafa Balbay solda Prof. Alpaslan Işıklı ve Prof. Çağrı Erhan..)

Cumhuriyet_karsitlari_Balbay_Saylan.._ile

 

 

 

 

 

Kendisine 07 Şubat 2001’de yazdığımız bir mektubu aşağıda pdf olarak sunuyoruz.

Alpaslan_Isikli’ya_7.2.2001

Yeri doldurulamayacak..

Türkiye O’na şükran borçlu..

Işıklı’nın Yerli ve yabancı dillerde yayımlanmış çeşitli çalışmaları bulunmakta.

KİTAPLARI

 1. Türkiye’de Sendikacılık ve Toplu Sözleşme (ortak çalışma), S.B.F. yay., Ankara,1965;
 2. Toplu İş Sözleşmeleri ve Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri, S.B.F. yay., Ankara,1967;
 3. Ücret, Doğan Yayınevi, Ankara, 1975;
 4. Sosyal Haklar Açısından Anayasa, Yol-İş yay., Ankara, 1975;
 5. Emek ve Ücret, Yol-İş yay. Ankara, 1975;
 6. Kamu Kesiminde Çalışanların Sendikal Hakları, Yol-İş yay. Ankara,1976;
 7. Sendikalar ve Siyaset, Yol-İş yay., Ankara, 1977;
 8. Kuramlar Boyunca Özyönetim ve Yugoslavya Deneyi (2. bs.), Alan Yayıncılık, Ankara, 198O;
 9. Türkiye’de 196O-1986 Döneminde İşçi Hakları,Yol-İş yay., Ankara, 1986;
 10. Yanıt-2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun Uluslararası Normlara Aykırılığı, Yol-İş,Ankara,1986;
 11. Bir Başka İktisat (derleme, 2. bs.), Alan Yayıncılık, İstanbul, 1987;
 12. Türkiye’de Sendikacılık Hareketleri İçinde Demokrasi Kavramının Gelişimi
  (ortak çalışma), T.C. Kültür Bakanlığı, Demokrasi Klasik¬leri, Ankara 1994;
 13. Özelleştirme Ne İçin?, Yol-İş Eğitim Yayınları-15, Ankara 1994;
 14. Küreselleşme ve Demokratikleşme, (1. bs.) Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları: 14, Ankara,1995; (2. bs.) Tüze Yayıncılık, Ankara 1996;
 15. Sendikacılık ve Siyaset (5. bs.), (6. bs.) İmge yayınevi, Ankara,2005.
 16. Yeni Dünya Düzeninde Özelleştirme, BASS Yayını, Ankara 1996;
 17. Sosyalizm, Kemalizm ve Din, 3. bs., İmge yayınevi, Ankara, 2001;
 18. Devlet ve Demokrasi, Kuvayı Milliye Yayınları, Ankara,1999;
 19. Küresel Saldırı, Ulusal Devlet ve Sendikalar, Türk-İş Eğitim Yayınları No: 68, Ankara, 2001.
 20. Dünya Bankası’nın Laik İmparatorluğunda Kumarhane Kapitalizmi,
  Otopsi yay., İstanbul, Şubat 2002 .
 21. Gün Doğmadan, İmge Kitabevi, Ankara, 2002;
 22. İş Hukuku, İş Hukuku, 5. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2003.
 23. Said Nursi, Fethullah Gülen ve “Laik” Sempatizanları, (8. bs.), Kaynak Yayınları, İstanbul, 2010.
 24. Gerçek Örgütlenme, Sendikacılık, İmge Kitabevi, Ankara, Ekim 2003.
 25. Yeni Din Yeni Tanrı, Otopsi yay, İstanbul, 2005.
 26. Yeni Orta Çağ, Toplumsal Çözüm Yay., İstanbul, 2007; 2. bs. İmge yay., Ankara, 2009.
 27. Kumarhane Kapitalizmi, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2010

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir