Dayan TMMOB, AKP Kendi Ayağına Sıkmayı Sürdürüyor..


Dostlar
,

Önceki, Sağlık Bakanı Prof. Recep Akdağ’ın  Samsun’da bir toplantıda söylemiş olduğu (Mayıs 2010) sözler aşağıda ;

  • “Bakın iki maddelik kanundur arkadaşlar, üç maddelik bir maddedir. Bir kanun yaparız, deriz ki; Eczacılar birliği, Tabipler Birliği, Dişhekimleri Birliği’nin
    birlik kanunları iptal edilmiştir. Hadi bakayım Danıştay karar alsın da göreyim bakayım. Hangi kararı alacağını ondan sonra göreyim, bakayım ben.”

Engin  hukuk bilgisine dayalı (!) bu celallenmeden 1,5 yıl sonra, 2 Kasım 2011’de
663 sayılı YGK (Yasa Gücünde Kararname), 35 YGK’den biri olarak AKP hükmetince, “TBMM açıkken”, 1 gecede RG’de yayımlandı..
(Çankaya Noterliği onayı da evelallah hiç gecikmeksizin..)

Bu eylem bile, AKP’nin rejim karşıtı eylemleri zincirinde tek başına bir halka olarak
anti-demokratik sivil darbedir!

Söz konusu 663 sayılı YGK, Sağlık Bakanlığı’nın örgütlenme yapısını ve görev – yetkilerini baştan düzenliyor, 1983 tarihli 181 sayılı YGK’nin yerine geçiyordu.
Yine de çorba – torba niteliğinde idi. 58. maddesinde önceki Sağlık Bakanı’nın
Samsun cenahlarından nidasına karşılık olarak TTB (Türk Tabipleri Birliği) Anayasa’nın 135. maddesine dayalı olduğu için kaldırılamıyordu (önceki Sağlık Bakanı Prof. Recep Akdağ bunu bile bilmiyordu!?) ama hkim örgütünün elini kolunu bağlayan bir yetki sınırlandırması getriliyordu.

663 sayıkı YGK, 58. maddesi ile, 6023 sayılı TTB yasasının 1. madesinde yer alan ve anayasa gereği (md. 135) kamu kurumu niteliğinde meslek örgütünün olmazsa olmazı olan

“..tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak..” ibaresini cımbızlayark çıkarıyordu. AKP’nin demokrasiye saygısı işte bu kadardı!

Kılavuzu karga olanın burnu moktan kurtulmazmış örneğinde olduğu gibi,
hukuk danışmanları Dr. Recep Akdağ’a böylesine akıl vermiş olmalılar..

Konu, TTB’nin girişimiyle CHP eliyle Anayasa Mahkemesine götürüldi ve
13 Şubat 2013 günü Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi

Şimdilerde devletlunun, Taksim Gezi direnişinde öncü rol üstlenen TMMOB’den intikam alırcasına herhangi bir torba – çorba yasa tasarısına eklediği TMMOB’yi
temel gelir kaynağından yoksun bırakarak işlevsizleştirmeye dönük

girişimi de benzer nitelikli.

Kadim Mimar Sinan‘ı (1489 – 1588) bile 425 yıl sonra mezarından kaldırarak
“Duran Adam” eylemine katacak cinsten..

Sağolsun Musa Kart, nefis bir çizim ve ileti sunuyor bize..

Musa Kart çizimi : 12 Temmuz 2013 – Cumhuriyet

Musa_Kart_12.7.13

Dileriz TMMOB yasasındaki bu intikamcı faşist değişiklik de Anayasa Mahkemesi’nden yaklaşık 1,5 yıl sonra geri döner..

Apaçık AKP iktidarının Yürütme yetkisini kötüye kullanması ve
TBMM’nin Yasama iradesini de Meclis Gubu eliyle yönlendirmesidir.

Bu durum apaçık bir sivil darbedir ve Parlamento iradesi AKP güdümüne sokulmuştur. AKP’yi de bir “Tek Adam” demir yumrukla yönetmektedir.

Bu iktidar TSK yasasından 35. maddeyi çıkararak sözde askeri darbeyi önlemeye çalışmakta ve darbe kaşıtı (!) bir konum almaya çabalarken (arka bahçeyi tehkim..) , öbür yandan da bal gibi sivil darbeyi sürdürmektedir.

Haa, Cumhurbaşkanı belki veto eder mi?
6. yılın içindeyiz.. fiilen partili Cumhurbaşkanı’ndan beklenir mi?

Diren TMMOB, 410 bin üyen var.. 1,5 yıl gibi bir süre maddi zorlukların olacak..
Belki Anayasa Mahkemesi belki başka çözümler..

Gün ola harman ola..

AKP kendi ayağına bi kurşun daha sıktı.. bindiği dala bir darbe daha indirdi..
Diyalektik olarak bizim cephemizden görünen manzara böyle..

Sevgi ve saygı ile.
Ankara, 13.7.13

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir