TMMOB Basın Açıklaması…

Dostlar,

TMMOB’nin basın açıklaması aşağıda..

Dayanışma duygu ve kararlılığı ile, ülkemizin yurtsever mimar ve mühendilerni saygı ve sevgi ile selamlıyoruz.

TMMOB

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, yaşanan gözaltılar ve TMMOB`nin yetkilerini kısmaya yönelik yasa değişikliği üzerine 12 Temmuz 2013 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

 

NE GÖZALTILAR NE TORBA YASALAR TMMOB‘Yİ YILDIRAMAYACAK… 

Kendinden yana olmayan hiçbir sese tahammül edemeyen AKP İktidarı TMMOB‘yi hedef seçti. TMMOB darbe dönemlerinde dahi karşılaşmadığı, giderek artan bir baskıya, saldırıya maruz kaldı AKP İktidarı döneminde.

Taksim Dayanışma Platformu içinde yer alan arkadaşlarımız TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube 2. Başkanı Süleyman Solmaz, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi 2. Başkanı Sabri Orcan, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar, Şube Sekreter Yardımcısı Sezi Toprakçı, Mimar Mücella Yapıcı, Mimar Canan Yapıcı 8 Temmuz 2013 Pazartesi günü bir toplantı çıkışında Gezi Parkı‘na giderken gözaltına alındılar. Arkadaşlarımız dün yapılan duruşma sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.

AKP, 9 Temmuz 2013 Salı gecesi Meclis Genel Kurulu‘na getirdiği korsan bir önerge ve içtüzüğe aykırı bir görüşme yöntemiyle TMMOB‘nin yetkilerini kısıtlayan yasa değişikliğini Torba Yasa içinde geçirdi.

  • Evet AKP, TMMOB‘yi hedef seçti…

Çünkü TMMOB ve Odaları;

AKP‘nin kentler üzerindeki oyununa karşı durdu, “Kentsel dönüşüm” adı altında “rantsal dönüşüme” karşı çıktı,

Çünkü TMMOB ve Odaları;

Yayınladıkları raporlar, basın açıklamaları, açtıkları davalarla AKP‘nin ormanları, kıyıları, meraları; suyumuzu, toprağımızı yağmalamasının önünde durdular,

Çünkü TMMOB ve Odaları;

Neoliberal politikalarla bu ülkenin yağmalanmasına karşı, kamu yararı için mücadele ettiler.

Çünkü TMMOB ve Odaları;

Yağma ve talana karşı mücadelenin sembolü olan Gezi Parkı direnişinde bir meslek odası sorumluluğu ve bilinciyle hareket ettiler.

  • TMMOB bundan sonra da mücadelesini aynı kararlılıkla, gücünü örgütlülüğünden ve halktan alarak, bilimin ve tekniğin ışığında kamu yararına sürdürecektir.

AKP‘nin ne gözaltıları, ne gece yarısı baskınlarıyla geçirdiği yasal düzenlemeler TMMOB‘nin mücadelesini durduramayacaktır.

TMMOB, yüreğindeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıdır. Mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürecektir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

====================================

Sevgi ve saygı ile.
Ankara, 13.7.13

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir