Konferans: “Şeytan Üçgeninde Demokrasi Oyunu”

K o n f e r a n s                 :

“Ş E Y T A N   Ü Ç G E N İ N D E   D E M O K R A S İ   O Y U N U”

Seytan_ucgeninde_demokrasi_oyunu.æ.pdf

ali ercan

Prof. Dr. D. Ali Ercan

Değerli arkadaşlar, bu kez mantık sorusu siyasal...

 Evet, Bir masal Ülkesinde 1000 Sandalyeli Meclis için Milletvekili seçimi yapılıyor. 1000 seçmenden 256’sı  (A) Partisine oy veriyor ve bu Parti Meclist’e
664 sandalye elde ediyor. 
Bu nasıl olanaklı olur? 256 oyla 664 sandalyayı
ele geçirmek için gerekli 3 koşulu belirtiniz.æ

****************************

Siyasal mantık sorusunun yanıtı

 
Değerli arkadaşlar, bu sorunun mantıklı yanıtı olamaz. Masal Ülkesini anladınız; Türkiye’den söz ediyoruz. Türkiye’ye özgü bu siyaset cambazlığı ve sonuçları
ilginizi çekiyorsa,
C u m a r t e s i   k on f e r a n s ı m a   b e k l i y o r u m.
Sevgilerimle. æ 

29.6.2013 Cumartesi, saat 15.00
Mithat Paşa Cd. 49/5, Kızılay, Ankara, Tlf. 442 59 45

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir